Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/04-18   -   Pressemeddelelse

Politisk aftale

Alle politiske partier i Folketinget har indgået stemmeaftale om et nyt og samlet familieretligt system. Aftalen træder i kraft 1. april 2019. Foreningen Far roser de politiske partier for en god og seriøs politisk aftale for far, mor og børn. Det virker bestemt som et kæmpe skridt i den rigtige retning for Danmark.

Det væsentlige ved politiske ændringer er fokus på alle 1.1 mio. børn i Danmark og hele familien foruden forebyggelse, lige muligheder og kvalitetssikring. Der er mangfoldighed i familielivet og lovgivningen skal virke for alle børn og forældre.

Der er i den politiske aftale fokus på fælles forældreskab i det moderne familieliv med mulighed for at dele bopælen, hvis forældrene ønsker det og vil ske deling af børnechecken som udgangspunkt. 

For at skabe kvalitet og hastighed i det omfang det er muligt er det nødvendigt at sikre færre skift af hænder og mindre tab af viden, hvorfor der indføres et enstrenget system. Et enstrenget system kan på grund af menneskeretten kun ligge ved domstolene, da alle borgere har ret til retslig prøvelse af deres borgerlige rettigheder. Der vil derfor ske lukning af statsforvaltningen og dannelsen af et familieretshus, som vil være indgangen for alle forældre med opdeling i grøn, gul eller rød sagsbehandling for børn og forældre.
 
Der laves fortsat en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der skal sikre, at barnet vægtes over andet og der oprettes en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet og skal sørge for, at barnet altid har en voksen at snakke med eller spørge til råds, hvis barnet er ked af det eller har spørgsmål.

Foreningen Far tror at en af de helt store gevinster ved den politiske aftale må forventes at komme fra muligheden om delt bopæl, så helt almindelige ligeværdige og normalt fornuftige forældre ikke indenfor 5 dage skal beslutte hvem der er A og B forælder. Foruden det enstrengede system som kan forebygge og sikre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt for børn og forældre samt en ny kultur og belønning af god adfærd ved en klar markering med lukningen af Statsforvaltningen.

Der indføres med den nye aftale en refleksionsperiode ved skilsmisser på 3 måneder, men når man er 3 måneder om at blive gift, kan man nok også være 3 måneder om at blive skilt, i hvert fald når der er børn involveret.

Aftalen virker på papiret som godt og seriøst politisk arbejde.

IMPLEMENTERINGSFASEN

Det afgørende er i implementeringsfasen at de politiske intentioner følges til dørs i bekendtgørelser, vejledninger og belønningsstrukturer, så politikernes arbejde og ønsker reelt bliver ført ud i livet og kommer til at virke. Det er før set at de politiske ønsker påføres en ministeriel fortolkning i bekendtgørelser og vejledninger som er imodstrid med hensigten.
 
Det bør sikres at artikel 2 i FN børnekonventionen medtages i forældreansvarsloven, som præciserer at der ikke må ske forskelsbehandling af børn og børns forældre. Man kan ikke tillades sig at pointere artikel 3 i FN børnekonventionen om det bedste for barnet, såfremt der sker overtrædelse af artikel 2. Det vil ellers fortsat være et juridisk problem i den offentlige forvaltning. Artikel 2 og 3 bør begge klart fremgår af forældreansvarslovens bestemmelser i fremtiden. Der må ikke herske tvivl for ledere og medarbejdere om at begge skal overholdes. 

Det er på saglig vis nødvendigt at være opmærksom på kønsfordelingen i det offentlige og lave en målrettet indsats. Det er meget svært for et barn at gå op imod mor, mors kvindelige bisidder fra en privat mor og barn organisation, den kvindelige sagsbehandler, mors ofte kvindelige advokat og den kvindelige børnesagkyndige samtidig med en familielovgivning, som historisk er opbygget omkring mor side 1922. Det barn der kan og gør det skal være meget stærk. Det er en overset årsag til omfattende social arv for børn. Kønsfordelingen i det offentlige har naturligvis betydning for børn og forældre på fuldstændig samme vis som var det en erhvervsbestyrelse med mænd.

Det vil være afgørende at der sker et opgør med den gamle kultur og ikke kun strukturen. Vi skylder børnene og de mange ”glemte børn og forældre” at opbygge et lærende familiesystem, hvor der er fokus på det bedste for barnet og der tages et reelt opgør med diskrimination af familieformer, forældrenes status og køn samt den manglende erkendelse og rettelse af fejl med fokus på belønning af god adfærd hos forældrene, advokater og hos det offentlige selv.

Det vil være afgørende for den positive effekt at delt bopæl og barnets økonomi adskilles for at opnå en reel effekt med mulighed for at forældrene kan lave de aftaler der er bedst for deres børn. Det er ikke i dag muligt for forældrene at sige barnet har det bedst med lidt mere tid hos en forælder, mens den anden forælder har lidt mere behov for barnets økonomi. Herved opstår der rigtig mange børne sager i dag i helt almindelige familier.

Og lad os så glemme retorikken om far, mor ELLER børn. Det gode og sunde familieliv handler om far, mor OG børn i al sin mangfoldighed. Den nordiske og internationale børneforskning viser markant i dag at fælles forældreskab er bedst for langt de fleste børn i livet. Det har stor betydning for børn , forældre og samfundet.

FLERE AF DE GRØNNE

Ønsker vi at forebygge at forældrene overhovedet havner i det familieretlige system og opnå en grøn virkelighed er det ting som digital post til begge forældre og reelle rettigheder til fædrebarsel der skal på plads. Så er vi bestemt på vej mod visionen om verdens bedste familiesystem med den nye fælles politiske aftale.

Der er derudover i de mindre grupper, men alvorlige grupper behov for livsvarig anerkendelse af biologisk faderskab, ikke kun indtil 6. måned som idag. Anerkendelse og forståelsen af omfanget af de psykiske, fysiske og økonomiske vold mod børn og fædre. Foruden at der er behov for en indsats i forhold til forældre fremmedgørelse for fædre og mødre, som i den grad skader børn i livet. 

Det moderne familieliv er trods alt det største parallelsamfund vi har i Danmark for børn og forældre. Der er behov for en modernisering og det er godt den nu er sat i gang med en god, flot og seriøs fælles politisk aftale.

Vi har nu et fælles ansvar for at sikre at den fælles politiske aftale og vilje implementeres godt og ordentligt for far, mor og børn. Tak til politikerne.

Relevant information

Aftale om et samlet familiesystem
http://socialministeriet.dk/media/19115/aftale-om-et-samlet-familieretligt-system.pdf

Kort om aftalen
http://socialministeriet.dk/media/19116/kort-om-aftalen.pdf


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire