Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/04-18   -   Pressemeddelelse

Landsformandens refleksionerDet var så 24 timer med interviews på TV2 og DR samt de landsdækkende aviser. 7 års politisk arbejde endte for en tid med en "revolutionerende" aftale med alle de politiske partier om et nyt familieretligt system. Danmark har forhåbentlig taget et stort skridt mod visionen om verdens bedste familiesystem.

På mit skrivebord startede den politiske proces med et høringssvar i 2011, som ingen tydeligvis læste eller forstod, da lovgivningen var besluttet 14 dage senere. Der blev derfor startet ugentlige pressemeddelelser i Foreningen Far for at bryde gennem den politiske og ministerielle lydmur og kom senere TV-produktioner af uafhængige journalister, der vidste at historierne og mønstrene måtte fortælles.

Foreningen Far investerede 3.000 kr. i et online spørgeskema program, som spurgte fædrene om børnene, da vi opdagede at det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) kun havde spurgt mødrene i tæt sluttede netværk, uden at det blev nævnt for politikerne og befolkningen.

Der blev i 2013-2014 lavet en strategisk analyse af det danske familiesystem fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Det stod klart at det offentlige familiesystem aldrig ville komme til at virke, når man på simpel vis fulgte tusindvis af børn og forældre og principielle sagstyper i den offentlige proces. Der sker simpelthen belønning af forkert adfærd og er tale om alt for mange skift af hænder, som giver tab af viden, øget tid og menneskelige fejl uden erkendelse og læring.

Indtil dagen hvor en Harvard professor på 2 min. sagde "Jesper, når børn dør på et børnehospital, der sker mineulykker eller en Space Shuttle hos Nasa eksploderer pga. menneskelige fejl kalder vi det, forudsigelige overraskelser i teorien" - da gav alt mening.

LIGE MULIGHEDER

Et par timers læsning af menneskeretten viste den forvaltningsretlige diskrimination i dansk familielovgivning, som historisk har været opbygget om den ene forælder i et samfund, der nu og i fremtiden lever ligeværdigt. Der sker dokumenterbart konstant brud på grundlæggende menneskeret i forhold til respekt for familielivet, beskyttelse af borgere mod forskelsbehandling såvel som ret til retslig prøvelse indenfor rimelig tid, som anført i FN børnekonventionen artikel 2 og 3 samt den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17.

Det er faktisk en gåde, hvordan så mange mennesker kan arbejde og få løn for ligestilling og menneskeret i Danmark og være så påtaget uvidende om kønsdiskriminationen af børn og fædre. Var det en soldat i krig ville ledere og medarbejdere forlængst være stillet til regnskab i forhold til Geneve konventionen. 

Vi har et ligebehandlingsnævn i Danmark, som alene henviser til dansk lovgivning og ikke tager stilling til klare overtrædelser af FN børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention, hvorfor kønsdiskriminationen af børn og fædre i dansk familielovgivning ikke kan prøves. 

Der laves hvert år et ministerielt ligestillingskatalog, som jo med fordel kunne omhandle FNs hovedområder, som køn, race, religion, handicap, seksuel og politisk orientering. I forhold til køn kunne man nemt beskrive de 3-5 vigtigste hovedtemaer for mænd og kvinder, drenge og piger ligeværdigt for indsigt og forståelse, men kataloget er over tid blevet påvirket så kraftig og skævt at balancen og sagligheden idag er forsvundet, hvis man skraber bare lidt i overfladen. 

I forhold til borgernes respekt for menneskeretten er den stort set forsvundet og vel med rette, når institut for menneskerettigheder glimrer ved sit fravær og en total mangel på indsigt i området for børn og fædre. Det selvom børn og fædre ofte i befolkningen anses, som det største ligestillingsproblem i Danmark idag.  

En samlet udflytning på ligestilling og menneskeret området vil nok være på sin plads for en ny kultur, genetablering af befolkningens respekt og fornuftig brug af skatteborgernes penge. Man skal næppe som institut for menneskerettigheder prøve at bortforklare man alene har Kvinfo, Kvinderådet og LQBT repræsenteret indenfor kønsdiskrimination i rådet, når man intet har gjort for en bedre og mere ligeværdig balance. Man kan snyde nogle borgere og politikere noget af tiden, men trods alt ikke alle borgere og politikere hele tiden. Gælder menneskeretten og ligestillingen ikke for alle. 

EN REJSE I DANMARK

Det har været en lang, spændende og lærerig rejse med indsigt i det danske familieliv fra de mest positive oplevelser i livet til de værste forhold for børn og forældre i Danmark. En verden som de færreste får lov til at opleve. Fra manden, kvinden og barnet på gaden og de mange skønne nyfødte babyer, så man selv som mand bliver helt skruk, til forældre der oplever at miste kontakten til deres børn over offentlige sagsbehandlere, der gerne vil gøre det godt til offentlige ledere, ministerier og ministre.

Næste fase bliver nu implementeringen og forebyggelsen, så alt der kan ender grønt. Vi når aldrig 100%, men vi kan gøre det bedre end i dag. Digital post til begge forældre, et reelt frit valg til fædrebarsel samt livsvarig anerkendelse af biologisk faderskab har måske større betydning end vi tror for samfundet i fremtiden. Glemmer de, så husker vi "de mange glemte børn og forældre af begge køn". Vi kender deres fortællinger fra virkeligheden og vil for altid huske dem. 

Det vigtige er lige nu at vi sender et klart og fælles signal om, at I Danmark belønner vi god adfærd og sandheden - aldrig det modsatte. I Danmark kan kvinder blive statsministre og erhvervsledere. Mænd kan blive fælles og primære forældre for børnene, hvis de har interessen, vilje og evnerne. Familielovgivningen skal baseret på kærlighed, omsorg og tryghed virke for 1.1 millioner glade børn, deres forældre og bedsteforældre for ligestillingen er hoppet ud af skabet og den hopper næppe tilbage igen. Det er en global udvikling i et åbent samfund, som vi skal lære at leve med nu og i fremtiden.

En vigtig proces er forhåbentlig sat i gang med et nyt familieretligt system i Danmark og en milepæl for far, mor og børn. Tak til alle der har deltaget på saglig og ordentlig vis på mange forskellige niveauer og tidspunkter. Vi må i fællesskab se hvad fremtiden nu bringer.

Hvad er det man siger, efter de 7 hårde år, kommer de 7 gode. Det ville være skønt for alle, så lad os sende et markant signal om forebyggelse, lige muligheder og kvalitetssikring på familieområdet baseret på fælles forældreskab, moderne lovgivning og glade børn. Den nye politiske aftale er et stort skridt i den rigtige retning for far, mor og børnene. 

Med venlig hilsen
Jesper Lohse, Landsformand
www.foreningenfar.dk

Relevant information

Kort om aftalen
http://socialministeriet.dk/media/19116/kort-om-aftalen.pdf

Harvard Case Analyse: Sandheden om det danske familiesystem
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/103754

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire