Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/04-18   -   Pressemeddelelse

Institut for menneskerettigheder indklages for ligebehandlingsnævnet

Foreningen Far har indklaget Institut for menneskerettigheder for ligebehandlingsnævnet i forhold til kønsdiskrimination. Instituttet har for skatteborgernes midler en nærmest ensidig repræsentation af kvindeorganisationer i rådet i forhold til kønsdiskrimination og det er oplevelsen at det afspejler sig i det daglige arbejde og fokus.

Til Ligebehandlingsnævnet,

Kopi: Ligestillingsministeren
Ligestillingsudvalget
Folketingets ombudsmand
Folketingets præsidium

Foreningen Far skal hermed fremsende klage over Institut for menneskerettigheder i forhold til kønsdiskrimination. Det fremgår at følgende organisationer er repræsenteret i rådet i forhold til kønsdiskrimination:

- Kvinderådet
- KVINFO
- LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
- Sex & Samfund

Institut for menneskerettigheder er i henhold til vedtægterne §4 underlagt ligestillingsloven og fremgår selv af ligestillingslovens §14. Det er vores oplevelse at Instituttet ikke har tilstrækkelig og nødvendig viden, indsigt eller forståelse for kønsdiskriminationen af børn og fædre i Danmark og bryder med ligestillingslovens §2, §4, §8, §9, §10a og §14.

- Der er tale om markant kønsdiskrimination i rådet i forhold til repræsentanter vedr. kønsdiskrimination
- Der er tale om manglende indarbejdelse af ligestilling i planlægning og forvaltning, da man ikke har været opmærksom eller gjort en indsats for at ændre sammensætningen i forhold til børn og fædre
- Det er oplyst at der ikke er anmodet om at organisationer stiller med en mand og kvinde ved udvælgelsen til rådet

Foreningen Far har gjort Institut for menneskerettigheder opmærksom på problemstillingen og repræsentationen i rådet samt har anmodet Instituttet om at rette op på forholdet foruden, at vi har givet Instituttet en række positive muligheder for at gøre dette. Institut for menneskerettigheder har ikke fundet det relevant at bringe forholdet og balancen i orden.

Der henvises til ligestillingskataloget for børn og fædre, som nødvendigvis har måtte udarbejdes af frivillige hos Foreningen Far for situationens alvor: http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Vi står som altid til rådighed for dialog og møder.
Vi finder der er et reelt problem.

Med venlig hilsen

Foreningen Far


Relevant information

Ligestillingsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160578

Vedtægter
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/vedtaegt_for_institut_for_menneskerettigheder.pdf

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire