Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/05-18   -   Pressemeddelelse

Åbent brev om ministeransvar vedr. fædrebarsel

Foreningen Far har anmodet Beskæftigelsesministeren samt Ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Herunder området fædrebarsel.

Danske embedsfolk, politikere og ministre skal overholde loven og de grundlæggende konventioner for alle borgere om man er blå, rød, gul eller grøn. Spørgsmålet er hvordan det overhovedet har kunne få lov til at ske i Danmark gennem skiftende ministre og regeringer og hvad vi i fællesskab skal lære af det.

ÅBENT BREV

Kære Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister og Eva Kjer Hansen, Ligestillingsminister

Kopi: Ombudsmanden
Statsrevisionen
Statsministeriet
Folketingets Præsidium
Beskæftigelsesudvalget
Ligestillingsudvalget

Vedr. FORMEL KLAGE: Ministeransvar

Foreningen Far må i al venlighed og respekt anmode ministrene om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget 2017 for børn og fædre. Herunder området fædrebarsel.

Ligestillingskataloget er udarbejdet af Foreningen Far baseret på 40 års erfaring, indsigt og viden om børn og fædre samt familielivet i Danmark: http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017.

Det er vores oplevelse at der er tale om markant overtrædelse af ligestillingsloven, Den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt FN børnekonventionen artikel 2. Vi står som altid til rådighed for samtaler og møder, men vil gerne opfodre til at der ikke fremsendes et standard embedsmandsvar, men at Ministrene personligt tager stilling til, hvorvidt man vil acceptere en lovgivning og embedsførelse, som forskelsbehandler borgere i samme situation dokumenterbart baseret på familieformer, forældrenes status som bopæl og samværsforældre samt køn.

I forhold til fædrebarsel er det dokumenterbart at der ikke er et frit valg for børn og fædre, hvilket ligeledes er konklusionen ved forespørgsel hos 2.000 danske fædre, hvoraf 50% har mere og 50% mindre end en måneds barsel. Foreningen Far har nu gentagne gange, siden barselsudvalget hvor vi skulle vælge en kvinde som repræsentant på trods af deltagelse af 4 mor og barn organisationer, oplevet hvordan flere forskellige ministre i ministerierne bliver informeret af embedsværket eller er underlagt partipolitiske holdninger som bryder med fundamental menneskeret.

Vi skal anbefale at ministrene tager personligt stilling. Ministrenes svar forventes at danne grundlag for en eventuel klage til ombudsmanden samt indberetning til FN.

Ministeransvarlighedsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59299

Ligestillingsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160578

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 6, 8, 14 og 17
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59378

FN børnekonventionen, artikel 2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

Med venlig hilsen
Foreningen Far

Relevant information

Ligestillingskatalog for børn og fædre
Fædrebarsel

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire