Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/05-18   -   Pressemeddelelse

Landsformandens beretning 2018

Foreningen Far har afholdt årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Læs her formandens beretning og se den nye hovedbestyrelse.

Foreningen Far har i det forgange år afholdt 40 års jubilæum, som frivillig organisation i Danmark. Det blev markeret med Ny Nordisk Far arrangementet i fællessalen på Christiansborg, hvor børneforskere fra Karolinska Instituttet, Harvard School of Public Health samt de nordiske børn og fædre organisationer deltog som talere. Forældre, medlemmerne, fagpersoner og interesseorganisationer var inviteret som gæster.

Det var en god dag og præsentationerne, som blev optaget har siden kunne ses på Foreningen Fars hjemmeside www.foreningenfar.dk.

Foreningen Far præsenterede på selve 40 års jubilæumsdagen, det som formentlig kan betegnes ”verdens første” ligestillingskatalog for børn og fædre. Et katalog som ikke kun har betydning i Danmark, men også i resten af Norden og Internationalt. Det vil i oversat form blive præsenteret på engelsk i 2018 og forventes at danne grundlag for det videre menneskeretlige arbejde for børn og fædre i Danmark, Norden og Internationalt.

Det grundlæggende problem vi står med i Danmark og de fleste vestlige lande er fortsat at familie lovgivningen i sin grundessens er opbygget omkring en forælder i et samfund, hvor børnene nu og i fremtiden lever ligeværdigt med to og til tider flere forældre. Vi lever i en mere åben og ligeværdig verden end nogensinde og det er ikke længere muligt at holde fast i de traditionelle magtbaser, hverken i erhvervslivet, den politiske verden, kulturlivet – eller familielivet.

En modernisering og positiv forandring er nødvendig og vil komme om vi ønsker den eller ej. Danmark og Norden kan med fordel som verdens mest ligestillede region, gå forrest i forhold til børns mentale sundhed i det moderne familieliv samt lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger. De lige muligheder skal gælde alle.

RESPEKT FOR FAMILIELIVET

Menneskeretten er klar. Børn og forældre må ikke forskelsbehandles i samme situation baseret på køn eller andre former f.eks. familieformen. Alle borgere har ret til respekt for familielivet, beskyttelse mod forskelsbehandling og når det er nødvendigt retslig prøvelse af borgerlige rettigheder inden for rimelig tid. Foruden at alle børn har ret til at kende deres forældre og blive passet af deres forældre samt ret til beskyttelse af sin identitet.

Menneskeretten er simpel, beskytter alle og har måske aldrig været vigtigere, når vi stå med forandringer i samfundet og familielivet i det omfang vi oplever i disse år. Måske det i virkeligheden er mere simpelt end vi går og tror. Alt det med børn og forældre.

Familien er i al sin mangfoldighed en af de væsentligste tryghedsfaktorer vi har i samfundet. Både virkeligheden og børne forskningen dokumenterer idag, at børns mentale sundhed i høj grad er afhængig af en god og ligeværdig kontakt til begge forældre. Der er markant forskel på børns mentale sundhed om børnene har begge forældre i livet eller lever med enlige forældre – og selv om der er undtagelser er der tale om en forskel, som hverken kan, bør eller længere skal ignoreres og skubbes ind under gulvtæppet. Det må frem i lyset for børnene og håndteres i en moderne og kvalitetsikret familielovgivning. Foruden bestemt i hverdagen af forældrene selv i samspil med god politisk og offentlig ledelse. Andet vil være brud på den fundamentale menneskeret for danske børn.

Det er da også årsagen til at vi i disse år ser og vil komme til at se flere politiske forandringer på familieområdet i Danmark, Norden og Internationalt. Fælles forældreskab er bedst for langt de fleste børn i langt de fleste situationer – og skal derfor juridisk danne grundlag for fremtidig familielovgivning med fokus på det bedste for barnet og beskyttelse af børn og børns forældre mod forskelsbehandling. Når det ikke er bedst skal det til håndteres med god kvalitet i det offentlige familieretlige system med belønning af god adfærd, så vi skaber god adfærd i samfundet. Det må aldrig kunne betale sig at snyde, lyve eller misbruge systemet - og da slet ikke baseret på køn. For belønner vi den forkerte adfærd, opnår vi forkert adfærd. Det ved alle gode forældre og ledere.

En positiv forandring handler for Foreningen Far om forebyggelse, ligeværdighed og kvalitetssikring på samme tid med fokus på alle børn og forældre i Danmark. Det er et politisk og offentligt ledelsesansvar - ikke blot et ansvar for forældrene, når der er tale om en så åbenlys diskrimination af familieformer, forældres juridiske status og køn i familielovgivningen og praksis, som tilfældet er i de fleste vestlige lande.

LANDSDÆKKENDE RÅDGIVNING

Foreningen Far skylder som altid en stor tak til de frivillige og medlemmerne, som gør Foreningen Fars indsats mulig i Danmark. Foreningen Far kan i dag måle en kontaktflade på ca. 200.000 personer om måneden og har over 10.000 forældre i bruger-til-bruger 24/7 selvhjælpsgrupper foruden rene fædre grupper for medlemmerne. Vi har 18 rådgivningscentre med gratis personlig rådgivning og har udvidet åbningstiderne i vores call center, hvorfor rigtig mange specielt fædre kan få hjælp i hverdagen med store og små spørgsmål og i perioder i livet.

Alle forældre af begge køn kan gratis møde op hos Foreningen Far for en kop kaffe og en snak. Man bliver mødt af mænd og kvinder med hjertet på det rigtige sted og de frivillige gør en forskel med fokus på det bedste for barnet og sunde børn i glade familier. Der modtages ofte tak fra både forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn. En tak der sendes videre til de frivillige, hvor end de er og deltager hos Foreningen Far.

Foreningen Far er formentlig den børne organisation i Danmark, som har den mest ligeværdige fordeling af mænd og kvinder som frivillige med stort set lige mange frivillige af hvert køn. Det er positivt for vi finder gode og bæredygtige løsninger sammen på tværs af faggrupper, køn, alder og erhverv.

En stor tak skal lyde til de frivillige.

FREMTIDEN

Foreningen Far har som organisation en sund økonomi, men vi kan stadig være stolte over at være Danmarks nok billigste statslige sociale investering. Det er fortsat næsten humoristisk at det som er Danmarks – og en af verdens første og største børn og fædre organisationer – på trods af konstante anmodninger og ansøgninger, stort set ikke modtager statslige midler i forhold til tilsvarende mor og barn organisationer.

Foreningen Far kan blive selvfinansierende ved 10.000 betalende medlemskaber og har behov for udviklingstøtte og grundfinansiering for at yde den bedste indsats i Danmark. Opfordringen er derfor at man som far overvejer at bruge 325 kr. om året på et støttemedlemskab af Foreningen Far. Det er medlems støtten som gør Foreningen Fars indsats og den fælles stemme for alle børn og forældre stærkere i Danmark.

Vi står i dag over for et nyt familieretligt system som skal introduceres og vi skal bestemt videre end det med moderniseringen og ligestillingen for børn og fædre. Således at alle børn og forældre oplever den samme frihed, lige muligheder, respekt for familielivet og god kvalitet i Danmark. Det gælder både kvinder og mænd, drenge og piger på familieområdet. Så til de danske fædre kan vi kun sige bliv medlem før din nabo.

TAK for endnu et godt, spændende og lærerigt år i Danmark.

Jesper Lohse, Landsformand
Foreningen Far


HOVEDBESTYRELSEN 2018
Den nye hovedbestyrelse for Foreningen Far valgt på delegeret forsamlingen den 12. maj på Hotel Nyborg Strand.

Jesper Lohse, MBA (Landsformand)
Natasja Dencker Kahr, Ejendomsmægler (Næstformand)
Carsten Løffmann, Controller (Landskasserer)
Cathrine Thomsen, Jurist (Lovgivning)
Esben Rasmussen, Pædagog (Kvalitet og uddannelse)
Niklas Olesen, Kommune (Regionsformand)
Mianelli Nielsen, Pædagog stud. (Regionsforkvinde)
Leif Randeris, Forsvaret (Regionsformand)
Ninna Dorsch, Jurist stud. (Regionsforkvinde)
Michael Heintze, Erhvervslivet (Kompetenceudvikling)


OM FORENINGEN FAR
Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer med 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen Far har fokus på aktiviteter, rådgivning og viden om børn og fædre samt fælles forældreskab. For mere information se: www.foreningenfar.dk

Relevant information

Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

Bliv medlem før din nabo
http://foreningenfar.dk/medlemsfordele


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire