Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/05-18   -   Pressemeddelelse

Hej. Jeg har en mor og en far

... men det er ikke sikkert jeg får lov til at kende min far i Danmark, selvom det er min ret i FN Børnekonventionen. Hvordan kan det ske?

Alle børn har ret til at kende og blive passet af deres forældre i henhold til FN Børnekonventionen artikel 7, men Danmark tillader som det eneste land i verden anonym sæddonation.

Foreningen Far vurderer at alle børn født ved anonym sæddonation har juridisk ret til at kende sine biologiske forældre nu og senere i livet. Det er barnets ret og man kan ikke juridisk lave og forsvare overfortolkninger i dansk familielovgivning som der er tale om her i Danmark. Der er børn der ønsker at kende deres biologiske ophav.

FN Børnekonventionen artikel 7

1. Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre. 2. Deltagerstaterne skal sikre gennemførelsen af disse rettigheder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og deres forpligtelser ifølge de relevante internationale instrumenter på dette område, især hvis barnet ellers ville blive statsløs

Det er nok vigtigt at politikere og befolkningen begynder at spørge sig selv om, hvordan det overhovedet kan ske i Danmark, selvom vi har og skal have respekt for omsorg, tryghed og kærligheden mellem mennesker af hvert sit køn, samme køn såvel som enlige borgere. Børn må aldrig blive legetøj i de voksnes sandkasse og har ret til at kende og blive passet af sine forældre.

Foreningen Far anbefaler at de ansvarlige embedsfolk og ministre hurtigst muligt får rettet dansk lovgivning, da det alternativt må anses som et direkte brud på FN Børnekonventionen.

Det anbefales samtidig at der foretages en kortlægning af hvilke interesser organisationer embedsfolk i ligestillingsministeriet, ligebehandlingsnævnet, institut for menneskerettigheder og etisk råd netværker og mødes med. For lovændringer i modstrid med FN børnekonventionen og barnet rettigheder som dette må naturligvis ikke ske for borgerne og virker bestemt mere som lobbyisme - end folkejura.

Foreningen Far har i forbindelse med præsentationen af "verdens første" ligestillingskatalog for børn og fædre påpeget 25 forhold for børn og fædre i forhold til biologisk forældreskab og forældreskab generelt i dansk familielovgivning.


Relevant information

FN Børnekonventionen
https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire