Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/06-18   -   Pressemeddelelse

Tak for Folkemødet, men alle kiggede væk!

Det sker hver dag i Danmark og er sket i årtier, men alle kiggede væk på Folkemødet 2018. Køndiskriminationen har været og er markant i forhold til offentlig, psykisk, økonomisk, seksuel og fysisk vold mod børn og fædre.

Gennem 100 år er der indsamlet statistik og sket støtte til de danske kvinder. Det er naturligvis helt i orden og al respekt til dem, men det har haft markant betydning for den forståelse, statistik og kultur, der er omkring vold i nære relationer.

Medregner man den offentlige vold i form af kønsdiskrimination og forældre fremmedgørelsen mod børn og fædre kan der i dagens Danmark være flere mænd end kvinder, der er udsat for vold i nære relationer. Formen er forskellig og ingen kender tallene, men kulturen er markant og har betydning for statistik såvel som støtten, hvilket de officielle rapporter ikke viser.

Foreningen Far står fortsat stort set uden statslige midler til voldsindsatsen mod børn og fædre, selvom vi har den markant største indsigt, forståelse og kontaktflade til børn og fædre i Danmark siden 1977.

Vi møder i Danmark en kulturel mur og et netværk af personer, der kender og omgås hinanden, som hurtigt finder velegnede forklaringer mellem hinanden der understøtter kulturen. Det medfører - som vi oplever det - forkert brug af skatteborgernes penge om det gælder far, mor eller børnene.

Det kan meget vel være her vi finder de mest oversete og ignorerede børn og borgere i Danmark. Her vi finder en af kerneårsagerne til social arv i generationer. For når børn i 4. klasse kan udtale at far og mor er lige voldelige og mor faktisk er lidt mere voldelig. Når bopæls tallet for børn hos far stadig er på niveau med 1980. Når 95% af de til tider helt almindelige fædre der havner i det offentlige oplyser de oplever markant kønsdiskrimination og manglende rettigheder. Når EU nu kræver øremærket barsel til danske fædre og når 1.1 million danske fædre ikke modtager samme digitale post om deres barn. Ja så skal alle alarmklokker ringe i samfundet.

Man må spørge sig selv, hvordan det overhovedet kan ske i Danmark. Hvor var Kvinfo, Dansk Kvindesamfund, Børns Vilkår, Mødrehjælpen, Institut for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsnævnet på Folkemødet 2018, når det handler om den offentlige, psykiske, økonomiske, seksuelle og fysiske vold, som er sket i årtier mod børn og fædre. Alle har de kigget væk og alle kiggede de væk på Folkemødet 2018.

Kerneproblemet er simpelt.

Vi lever i en åben verden med fuld information, som skaber lige muligheder, men dansk og international familielovgivning bygger historisk på en forælder selv om børnene har to, nu og i fremtiden. Vi finder først rigtige og bæredygtige løsninger for far, mor og børn - og de mest udsatte børn i Danmark, når vi begynder at belønne god adfærd i stedet for køn i familielovgivningen og virkeligheden. Det gælder for mænd og kvinder, drenge og piger ligeværdigt.

Tak for Folkemødet 2018.

Det kan vi i fællesskab gøre bedre for far, mor og børn. Man fristes næsten til at sige follow-the-money og et Folkemøde fri for mobning med tak for invitationerne og et glimt i øjet!


Vidste du

Da udvalget om Forældremyndighed og Samvær under Familieministeriet bliver nedsat i 2005 var formålet at udarbejde lovudkast og forslag til ændring af almindelig praksis.

Udvalgets betænkning ”Barnets Perspektiv” blev udsendt den 30. maj 2006, men tre deltagere af det 15 medlemmer store udvalg fremførte sin egen mindretalsudtalelse i medierne, henholdsvis fra Mødrehjælpen, Børns Vilkår og SFI som var tæt forbundet.

De tre erklærede sig som modstandere af fælles forældremyndighed ved domstolene og imod afgørelser om deleordninger, såkaldte 7/7 ordninger. Dette på trods af at ingen kendte tallene for børn under 18 år med fælles forældremyndighed eller samværsordningerne.

Foreningen Far indgav høringssvar med anbefaling om fælles forældremyndighed og mulighed for deleordninger for kærlighed, omsorg og tryghed for barnet hos begge forældre. Det har siden vist sig at fælles forældremyndighed og deleordninger i de fleste tilfælde er bedst for barnet i virkeligheden og forskningen, da det giver barnet bedre tilknytning til begge forældre, mere kvalitetstid og der sikres bedre forståelse, ansvarlighed og samarbejde hos begge forældre.Relevant information

Foreningen Fars 40 års historie
http://foreningenfar.dk/historie

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Nordisk konference
http://www.pasgnordic.com/index.php/en/


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire