Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/09-18   -   Pressemeddelelse

Nordisk ligestillingsfond

De nordiske ligestillingsministre ønsker at stimulere det nordiske samarbejde på ligestillingsområdet inden for rammerne af deres samarbejdsprogram og prioriteringerne i det. Der er derfor etableret en støtteordning, som administreres af Nordisk information for kundskab om køn (NIKK). Her kan der søges midler til indsatser og samarbejder på ligestillingsområdet i Norden.

Foreningen Far har anmodet den Nordiske støtteordning under Nordisk Ministerråd om aktindsigt i forhold til ansøgninger om midler til Nordiske ligestillingsprojekter. Vi har på den baggrund fundet det nødvendigt, at orientere Statsrevisionen og ministeren for ligestilling og nordisk samarbejde.

Det sker på baggrund af følgende forhold:

1. Det fremgår ikke, hvorfor ligestilingsprojekterne har fået de point de har.
2. Det er oplyst at to kvinder alene vurderer de nordiske ligestilllingsprojekter.
3. Der er en markant overrepræsentation af kvindeorganisationer som ansøgere.
4. Der er en markant højere point givning for kvindeorganisationerne.
5. Der er ikke taget højde for kontaktfladen i befolkning som en væsentlig faktor
6. Den Nordiske kvindelobby modtog tilskud sidste år, mens de 5 største børn og fædre organisationer er blevet afvist 2. år i træk.

De 5 største børn og fædre organisationer i Norden havde søgt 500.000 kr. til afholdelse af månedlige møder for koordination mellem formandsskaberne, Nordiske workhops for udarbejdelse af et fælles Nordisk ligestillingskatalog for børn og fædre samt opstart af fælles Nordiske call centre for børn og fædre indenfor fædrebarsel og fælles forældreskab.

Foreningen Far har via betaling for aktindsigten modtaget alle projektansøgninger samt total point, men ingen specifikation af pointene, hvorfor det ikke er muligt sagligt at vurdere beslutningen.

Vi håber at vores henvendelse til Statsrevisionen og ministeren vil sikre sagen og har påklage sagen til Kammerretten i Sverige i håb om at det kan frembringe den relevante information.

Relevant information

De nordiske ligestillingsministres støtteordning
http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-ligestilling-mr-jaem/soeg-stoette/de-nordiske-ligestillingsministres-stoetteordning

Foreningen Far om hemmelige puljer og fordelingen af støtte
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forening-hemmelige-milliardpuljer-er-lukket-land-os-der-ikke-kender-de-rigtige

Flere milliarder er gemt i hemmelige piljer
https://www.dr.dk/nyheder/politik/flere-milliarder-gemt-i-hemmelige-puljer


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire