Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/09-18   -   Pressemeddelelse

TV2 Nyhederne - Når forældre flytter langt væk

TV2 Nyhederne har sat fokus på en vigtig debat for danske børn om forældre der flytter langt væk. Foreningen Far anbefaler i den forbindelse, at vi et øjeblik glemmer forældrene og tænker på børnene.

Det har som hovedregel meget store konsekvenser, når en forælder flytter langt væk med eller fra børnene. De voksne ville selv ofte miste den gode kontakt over tid til andre voksne - og forældremøder, hverdags hyggen og afsavnet sætter ofte mærker hos børnene for livet. Det at flytte langt væk med eller fra børnene er grundlæggende et egoistisk forældre valg.

Barnet oplever ofte den ene del af sin identitet blive revet væk og identiteten fra far og mor, såvel som en mand og en kvinde, mistes eller formindskes. Kærligheden, trygheden og tilliden til de voksne lider et knæk selvom vi tror de intet mærker. Et forhold barnet vil bringe med sig videre i livet.

Forældre der er flyttet længere væk kan blive stressede på jobbet eller i privatlivet. De oplever kriser og hvem ved langtidssygdom f.eks. kræft, eller måske syntes barnet slet ikke om sin nye familie eller sine nye omgivelser længere væk. Så er der langt til en kort og god stund hos anden forælder i hverdagen.

Barnet bringes væk fra tryghedsfaktorer, som legekammeraterne, barndomsomgivelser, daginstitutioner og skoler med kendte og trygge voksne. Det er som helhed for børnene ikke bedst, selvom der bestemt er forældre der klarer situationen bedre end andre og børn der trives i nye omgivelser.

Virkeligheden og forskningen viser idag markant at børn i kernefamilier og 7/7 ordninger oplever bedre og flere sociale ressourcer i livet. De har en mere klar identitet fra far og mor. Mere kærlighed, mere kvalitetstid, flere søskende, bedre kontakt til alle bedsteforældrene og gode legekammerater samt fritidsaktiviteter.

Overalt sker der derfor en modernisering på familieområdet i disse år baseret på fælles forældreskab og ny lovgivning. I Brasilien vedtog Senatet i 2014 en ny lovgivning, hvor man besluttede at "byen" skulle betragtes som den base der var bedst for barnet. Alle forældre har fælles forældremyndighed medmindre der har aftalt andet eller en forælder har oplyst en domstol man ikke ønsker fælles forældremyndighed og barnets samværsdag skal være i balance mellem far og mor. En lovgivning som tager udgangspunkt i barnet, istedet for den ene forælder.

Vi kan ikke alle blive ved med at kigge på i Danmark, mens børn og fædre mister kontakt eller mister gode relationer. Det har stor betydning for folkesundheden og børns sundhed i livet som helhed. Bopælstallet for børn hos deres fædre er stadig i Danmark på niveau med 1980 og det er ofte barn og fædre kontakte som mistes ved fraflytning længere væk.

ANBEFALING

Foreningen Far anbefaler at alle forældre har delt bopæl og 7/7 ordninger som udgangspunkt ved samlivsophør samt at en grænse på 30 km skal betragtes bedst for barnet i forhold til forældrenes afstand. Dette skal være et tungtvejende argument i forhold til barnets daglige ophold hos forældrene og de nye familieretlige beslutninger efter 1. april 2019.

Ved fraflytning af en forælder over 30 km skal forælderen varetage praktikken og omkostningerne for barnets transport medmindre forældrene selv aftaler andet. Det vil i praksis gøre at de fleste forældre bliver i nærmijløet og finder gode løsninger sammen. Det er bedst for barnet og bør derfor være gældende lovgivning i henhold til FN børnekonventionen.

Relevant information

TV2 Nyhederne
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-09-18-ekskonen-flytter-med-datteren-og-saa-skal-der-pendles-det-gaar-ud-over

Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

International Konference om Fælles Forældreskab 2018
http://www.strasbourg2018.org


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire