Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/10-18   -   Pressemeddelelse

Frivillighedrådet bør gå af som de førsteFrivillighedrådet med formand Mads Roke Clausen i spidsen bør gå af som de første. Dels i protest mod skandalen i Socialstyrelsen og dels som konsekvens af bare at have kigget væk i årtier.

Til gengæld bør Børne- og Socialministeren blive for ingen har vist mere handling i jobbet til dato for at få ryddet op og medarbejderne fortjener at intet anende ministre ikke udskiftes igen. Det her er historien om kejserens nye klæder.

Foreningen Far anbefaler positivt at satspuljen og det sociale pulje system forandres i respekt for de mange gode projekter der findes og de mange hårdtarbejdende frivillige og medarbejdere, men vi siger stop til kend-en-politiker cirkusset.

EN MULIG LØSNING

Fordel skatteborgernes penge til kvalificerede sociale organisationer i grøn, gul og rød gruppe ligeværdigt i respekt for alle. Brug reelle kontaktflader til borgerne (kunderne), egen finansiering, antal frivillige og medlemmer samt vurderet behov som faktorer. Giv alle i samme gruppe samme beløb, så burde det være nemt at checke, at alle får det rigtige beløb, men nu må vi se.

Det vil skabe gennemsigtighed, massivt lette administrationen og give god motivation i civilsamfundet til at blive bedre som organisation og løfte sig til næste niveau. I grøn gruppe ligger organisationerne med størst kontaktflade til "kunderne", i gul gruppe de seriøse med vækst potentiale og i rød gruppe de akutte og innovative projekter. Der kan så laves kontrakter baseret på 5, 3 og 1 årige aftaler.

Modellen vil ikke fjerne penge fra de borgere som har behov for støtte eller seriøse organisationer, men sikre kvaliteten, lette administrationen markant og sikre alle borgere med et reelt behov opnår støtte om det er kvinder, mænd, drenge eller piger. Det er naturligvis vigtigt at pointere og sikre.

DET MINDER OM 1999

Situationen vi står i idag minder i høj grad om 1999, da Europa kommissionen trådte tilbage før den faktisk var kommet igang. Der opleves systematisk bedrageri, nepotisme, "politisk korruption" såvel som diskrimination foruden alle dem der bare har kigget væk, kigget ned i jorden, kigget den anden vej og intet har gjort eller sagt i årtier. Der skal drages et ansvar.

Det er næppe Regeringen her der bør gå af, for selv om det nok skal blive en politisk "slåskamp", er der faktisk gjort mere for at rydde op og reformere aktuelt de politiske partier imellem end tidligere er oplevelsen. Frivillighedrådet må til gengæld være dem der først gå af i protest mod skandalen og for at tage ansvar på vegne af civilsamfundet, hvor alt for mange kendte personer og organisationer har ladet stå til, kigget på og fået løn.

AKTINDSIGT

Foreningen Far præsentere her den aktindsigt, som blev sendt den til Ministeriet og Socialstyrelsen den 22. september 2015 og som dannede grundlag for vores orientering af politiet / SØK den 22. juni 2016. Vi må naturligvis se hvad den officielle forklaring bliver, men ingen skal sige de ikke var advaret. Det er første gang Foreningen Far har kontaktet SØK.

Forud for aktindsigten var puljesystemet blevet fulgt systematisk siden 2012 og frivillige lavede i 2014-2015 oversigter over statslige tilskud i årsregnskaberne for adskillige organisationer. Et check som klart viste at der var et problem med ledelses kulturen og kontrollen i puljesystemet og civilsamfundet.

De forhold som er konstateret til dato er bl.a.:

- At budget kontra regnskab ikke kunne fremvises eller forklares over puljerne, hvilket er et tegn på manglende kontrol.
- At tildelingerne ofte ikke stemte overens med kontaktfladen hos borgerne og det ikke var kontrolleret
- At der er sket tildeling af skatte midler til dem der kendte en politiker bedst
- At der slet ikke er taget højde for "kundefokus" og den reel kontaktfladen til borgerne i evalueringerne, hvilket er helt afgørende for den samfundsmæssige effekt
- At der er sket tildelinger hvis man havde en embedsmand eller politiker i bestyrelsen
- At der er tale om at ministeriet har spurgt om nogle ville have penge selv
- At projektgrupper blev dannet baseret på egne netværk før midlerne blev afsat
- At der er tale om åbenlys kønsdiskrimination i tildelingerne
- At der er tale om en markant ”kartel” og ”monopol” lignende situation
- At der er tale om personer og organisationer som fortalte de fik penge før det var officielt
- At en god ansøgning var den der fremstod godt på papiret uden kendskab til virkeligheden på embedsmandsniveau og uden et check af den reelle kontaktflade til borgerne der havde behovet.
- At der er tale om beløb i en størrelsesorden der vil tiltrække snyd og bedrageri

Foreningen Far gjorde på det grundlag statsrevisionen opmærksom på problemstillingen, og da alle tidligere undersøgelser var endt i politisk slagsmål, snak og ingenting, orienterede vi politiet / SØK. Foreningen Far orienterede Rigsrevisionen i de Nordiske lande ugen før Ministeriet offentliggjorde skandalen.

Alle er rystet over de ting der er kommet frem og vi er faktisk ufattelig kede af det. Specielt når vi tænker på alle de gode frivillige og medarbejdere samt fantastiske projekter, som nu skal leve videre med skandalen. Det her skal vi lære af - og komme videre fra på en ny og bedre måde i fremtiden. Frivillighedrådet må gå af som de første for en helt ny model og kultur i puljesystemet.

Relevante link:

Flere milliarder gemt i hemmelige puljer
https://www.dr.dk/nyheder/politik/flere-milliarder-gemt-i-hemmelige-puljer

Hemmelige puljer er lukket land
https://www.dr.dk/nyheder/indland/forening-hemmelige-milliardpuljer-er-lukket-land-os-der-ikke-kender-de-rigtige

Foreningen Far har fundet en alvorlig regnefejl i Socialstyrelsen.
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/106945

Var Zorning den eneste. Nej, hun blev bare filmet
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/92192

Kronologisk oversigt 2012-2018
https://mailchi.mp/9814d358a22c/foreningen-far-orienterede-politiet-sk

Europa Kommissionen går af i 1999:
https://jyllands-posten.dk/international/ECE3264747/EU-Kommissionen-tr%C3%A6der-tilbage/


Relevant information

Kronologisk oversigt 2012-2018
https://mailchi.mp/9814d358a22c/foreningen-far-orienterede-politiet-sk

Europa Kommissionen træder tilbage i 1999
https://jyllands-posten.dk/international/ECE3264747/EU-Kommissionen-tr%C3%A6der-tilbage/


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire