Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/11-18   -   Pressemeddelelse

Ligestilling af ligestillingen

Ved ligestillingsministeriet redegørelse over ligestillingen i Danmark afholdt i Egtved Pakhus den 22. oktober var der i al venlighed og respekt, inviteret/deltog, 10 kvindeorganisationer og Foreningen Far. Alle krammede DE næsten hinanden inkl. embedsfolkene. Er det status for ligestillingen i Danmark?

Det var faktisk en surrealistisk oplevelse. Ligestillingen i Danmark bør naturligvis omhandle de 5 vigtigste ting for kvinder og mænd, drenge og piger i samfundet og mon ikke de fleste borgere i samfundet forestiller sig, at ministre og ministerier for skatteborgernes penge sikre en sådan ligeværdighed som en naturlighed.

Foreningen Far oplever at det væsentligste problem i ligestillingen er ligestillingen. Det gør at danskerne ikke mindst at mænd og fædre, som det er sket, mister respekten for ligestillingen.

Vi anbefaler følgende:

1. At der sker ligestilling i ligestillingsministeriet
Det er åbenlyst hvordan ovennævnte forhold og netværk gør sig gældende på hjemmesider og i rapporter samt invitationer og indsatser hos ligestillingsministeriet. Selvom alle bør have respekt for kvindesagens historiske indsats – og det har vi også i Foreningen Far - minder situationen ganske enkelt om de cigarrygende bestyrelseslokaler for mænd i 50’erne. Der er tale om ligestilling af kvinder for kvinder i modstrid med befolkningens almene interesser og sundhed samt fundamental menneskeret og god offentlig forvaltning.

Selve indsatsen opleves udefra både uprofessionel, usaglig og kønsdiskriminerende. Vi anbefaler at ministeren laver en rundspørge blandt deltagerne ved arrangementet i Egtved pakhus, hvor mange kvinder og mænd deltagerne har i ledelse, bestyrelser og ansatte samt antallet af ansatte.

2. At der sker ligestilling i ligebehandlingsnævnet
Når åbenlys diskrimination af børn og fædre, herunder digital post, fædrebarsel og familielovgivningen, som ofte i befolkningen anses som det største ligestillings problem i Danmark, afvises af ligebehandlingsnævnet skal alle alarmklokker ringe for ministre og politikerne.

Der bør overvejes en nedlæggelse eller kollektiv fyrring/udskiftning. Ligebehandlingsnævnet finder de skal behandles diskriminationen af børn og fædre samt børns trivsel i det moderne familieliv efter dansk lovgivning. Sagen er bare på simpel vis, uden at de gør opmærksom på det, at dansk familielovgivning som følge af årtiers knopskydning bryder med den fundamentale menneskeret om beskyttelse mod forskelsbehandling samt børns ret til at kende og blive passet af sine forældre. Dette foruden alle borgeres ret til respekt for familielivet i henhold til FN børnekonventionen artikel 2,3 og 7 samt den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17.

Læs mere: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx og https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

3. At der sker ligestilling hos Institut for menneskerettigheders ligestillingsafdeling, ledelse og bestyrelse - eller kollektiv fyrring
Det har ved deltagelse i arbejdet gennem flere år hos Instituttet været åbenlyst hvordan ovennævnte netværk ligeledes præger instituttets arbejde og ledelse, som reelt ingen viden har om ligestillingen på familieområdet eller fornemmelse har for ligestillingen af ligestillingen.

Der har været mange eksempler på forholdene og de interne problemer, som er sendt direkte til Direktøren for Instituttet. Det er eksempelvis på ingen måde frivillige menneskers opgave i Danmark, at opstille 348 punkter i 12 temaer med åbenlys diskrimination af børn og fædre, som det har måtte ske, fordi Instituttets viden var stort set ikke eksisterende. http://www.foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

4. At der sker ligestilling af finansieringen i ligestillingen.
Statsrevisionen har fundet 5.8 mia. kr. i puljer i social, ligestillings og kulturministeriet i 687 puljer, hvoraf de 300 var lukkede puljer. Det har indtil videre hverken været muligt for statsrevisionen eller Foreningen Far ved nærmere undersøgelse, at få oplyst hvem der har modtaget hvilke penge med udtræk fra et økonomistyringssystem.

Foreningen Far gjorde politiet/SØK opmærksom på problemstillingen den 22. juni 2016 i forhold til Socialstyrelsen. Foreningen Far anmoder aktuelt om aktindsigt på samme vis hos ligestillingsministeriet gennem de seneste 5 år. Hvem har fået, hvor mange penge med udtræk fra økonomistyringen?

Læs mere: https://mailchi.mp/9814d358a22c/foreningen-far-orienterede-politiet-sk

5. At Danmark målrettet arbejder for at sikre en separat ”UN men” indsats hos FN
Det er - i al respekt for indsatsen omhandlende UN Women - det samme billede og meldinger Foreningen Far modtager internationalt om mønstrene i ligestillingsindsatsen og der er i de fleste vestlige / udviklede lande behov for en separat "UN men" indsats. En indsats som skal omhandle de mange dele af samfundet, hvor mænd og drenge samt fædre og børn har behov for ligestilling til glæde for samfundet som helhed.

A. Handler ligestillingen ikke om os alle?
B. Handler ligestillingen ikke om kvinder og mænd, drenge og piger?
C. Hvis ikke Danmark og Norden skal gå forrest med ligeværdigheden i ligestillingsarbejdet, hvem skal så?

Foreningen Far præsenterer det vi kalder ”verdens første” ligestillingskatalog for børn og fædre den 22-23 november hos Europarådet på www.strasbourg2018.org.

Vi oplever i høj grad at nøglen til ligestillingen for kvinder og mænd, drenge og piger i dag i væsentlig grad ligger gemt i familielovgivningen, som historisk og kulturelt er opbygget om en forælder i en verden, hvor børnene lever med to.

Familieområdet er blevet glemt, ignoreret og bevidst overset i ligestillingsindsatsen og det har haft stor betydning for samfundet samt børns opvækst og trivsel. Det svarer for børn og fædre til en kvinde der læser på universitetet, som ikke får lov til at gå til eksamen og skaber ubalance mellem arbejds- og familielivet for mænd, kvinder og børn. Herunder bl.a. stress.

Ligestillingen for børn og fædre handler om langt mere end fædre barsel og bør anerkendes i langt højere grad i ligestillingsarbejdet i samfundet interesse. Ligeløn eller kvinders ligestilling generelt opleves ikke i Danmark idag, som værende det væsentligste ligestillingsområde, men skal have samme respekt og fokus som alt andet - hverken mere eller mindre.

Foreningen Far skal beklage hvis vi ”træder nogen over tæerne”, men vi finder det er relevant og nødvendigt at råbe op og påpege forholdene åbent og ærligt for kvinder og mænd, drenge og piger i Danmark og Internationalt. Det handler trods alt om ligestilling, ikk!

Relevant information

FN børnekonventionen artikel 2, 3 og 7
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

De Europæiske menneskerettigheder artikel 6, 8, 14 og 17
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://www.foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire