Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/12-18   -   Pressemeddelelse

Tale i Folketingets Social-, Indenrigs- og BørneudvalgForeningen Far skal ikke blande sig i, hvordan danske forældre ønsker at leve deres liv, og mener heller ikke at alle børn skal have deleordninger, men vi skal blande os, når basal menneskeret åbenlyst ikke overholdes for børn og børns forældre af danske ministerier.

Foreningen Far vil gerne rose de politiske partier og ministeriet for det nye lovforslag om familieretshuset og tilhørende lovforslag. Vi takker samtidig for ministerens seneste svar til Foreningen Far.

Det er bestemt positivt, at der laves en simpel struktur, bedre visitering, helhedsorientering og skabes fokus på bedre koordination. Det er positivt, at der sendes et signal om en ny kultur med fokus på børnene og fælles forældreskab samt bedre samarbejde og kommunikation fra starten.

Men vi er også nød til at pointere at det bedste for børnene som helhed, både når forældrene er enige og ikke enige, påvist ved forskningen og virkeligheden, som udgangspunkt er fælles forældreskab. Fælles forældreskab skal derfor i henhold til børns menneskeret danne grundlag for familielovgivningen. Det sker fortsat ikke med de nye lovændringer.

Overalt i verden er fælles forældreskab i kraftig vækst og befolkningen er foran lovgivningen. Der er tale om et paradigmeskift og en kulturrevolution, også i forskningen om børns sundhed i livet. Som et eksempel har Karolinska Instituttet undersøgt sundheden for alle 200.000 børn i aldersgrupper 12-15 år i Sverige i forhold til deres familieformer.

Undersøgelserne viser at børns stress niveau og niveauet for børns psykosomatiske sygdomme senere i livet er markant lavere i kernefamilier og deleordninger med lige meget tid hos forældrene. Børnene har simpelthen mindre stress sammenlignet med børn i weekendordninger og børn der lever alene med kun en forælder i barndommen.

Det skyldes de sociale ressourcer, ikke bare samarbejdet eller bedre økonomi. Børnene får simpelthen mere kærlighed af begge forældre, mere kvalitetstid, oplever forældre med mere overskud og ro. Børnene har flere bedsteforældre og søskende foruden en mere klar identitet i forhold til far og mor, en mand og en kvinde i livet. Det har positivt betydning for børnene.

Sammenstiller man i dag internationale studier om børns sundhed i forhold til familieformerne dokumenterer forskningen, at fælles forældreskab som udgangspunkt er bedst både, når det handler om enige og ikke enige forældre.

- Børn der opholder sig lige meget tid eller stort set lige meget tid hos begge forældre har det bedst og har en bedre relation til deres fædre, hvilket har betydning senere i livet.

- Forældrene behøves ikke at være specielt samarbejdende, uden konflikt, rige, veluddannede eller enige om at dele bopælen for at det er bedst for børnene.

- Børn der er opvokset med lige meget tid hos begge forældre udtaler at modellen var bedst for dem, når man sammenligner med børn der har levet mest eller alene med den ene forælder.

Vi skal i lovgivningen gøre det som er bedste for barnet og vi må netop derfor ikke tillade den forskelsbehandling, som sker af børn og børns forældre i forhold til familieformer, bopæl og samværsforældre samt køn i dansk familielovgivning. Lovgivningen er opbygget om en forælder i en verden, hvor børn nu og i fremtiden lever med to.

Foreningen Far anerkender derfor IKKE Ministerens svar til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget på hverken et børnefagligt, juridisk/menneskeretligt eller forskningsmæssigt grundlag.

Dokumentationen er simpel ved sammenstilling af forskningen i børns sundhed med menneskeretten og det ligestillingskatalog for børn og fædre samt moderne familier, som Foreningen Far har udarbejdet og som er vedlagt vores høringssvar.

Lad os gerne komme med et par eksempler:

A) Bopæl og samværsbegrebet må ikke tillades i Danmark, når det bruges som udgangspunkt for almindelige borgere. Der er tale om markant forskelsbehandling af børn og børns forældre i samme situation og et brud på FN børnekonventionen artikel 2 og 3. Det er alene en domstol som i individuelle og konkrete tilfælde må lave en sådan opdeling af borgerne.

Der må som et andet eksempel i den nye lovgivning, være mulighed for at en domstol at træffe afgørelser om delt bopæl, uanset om forældrene er enige eller ikke enige – og det sker ikke i lovoplægget. Det fordi en delt bopæl i mange tilfælde kan skabe mere ro for børnene, også i domstolssager.

B) Alle forældre skal derudover naturligvis modtage digital post om deres barn på samme tid og med samme metode.
1.1 mio. børn og deres fædre ved fortsat ikke hvilken post de modtager og ikke modtager. Der kan ikke laves en oversigt over børns forældremyndighed og orienteringsretten for alle børn under 18 år i Danmark, fordi data mangler.

Problemet kan løses ved at forældrene med NemID vælger om de begge eller hvem af forældrene som skal have posten. Det handler alene om vilje.

C) Vi sender altså med det nye lovforslag forældrene på online kursus, men har ikke styr på den digitale post til begge forældre. Naturligvis mister befolkningen respekten og det kan få afgørende betydning for en succes.

Det er helt fint at prøve med et online kursus, da det er nemt, fleksibelt og kan give mere informering for pengene på det rigtige tidspunkt, men for barnet har det ingen betydning om forældrene har været gift eller har levet sammen i 10 år. Vi må derfor ikke opdele forældrene som det sker.

Tænk bare på diskussionen i skolen. Mine forældre har været på kursus. Det har mine forældre ikke. Børn er ikke dumme. De ved præcis hvad der foregår.

Ønsker vi sunde og trygge glade børn, befolkningens respekt og en succes på familieområdet. Så er det vigtigt at børn og forældre behandles ordentligt og ligeværdigt som udgangspunkt, i stedet for at vi starter med diskrimination som ikke er tilladt.

Foreningen Far skal ikke blande sig i, hvordan danske forældre ønsker at leve deres liv og mener heller ikke at alle børn skal have deleordninger, men vi skal blande os når basal menneskeret åbenlyst ikke overholdes for børn og børns forældre.

Foreningen Far har på den baggrund opstillet 10 grundprincipper, som inspiration for en moderne familielovgivning, som vi hermed videregiver til Social- Indenrigs- og Børneudvalget.

Mange tak for indsatsen. Tak for det nye lovforslag, som er et stort skridt for børnene, men vi er ikke i mål. Mange tak for jeres tid.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Foreningen Far
www.foreningenfar.dk
Relevant information

Høringssvar
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L90/bilag/2/1965208.pdf

Ministerens svar
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L90/spm/6/svar/1539564/1985386.pdf

Forslag til familie lovgivning

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire