Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/03-19   -   Pressemeddelelse

Verdensbankens rapport 2019: Der er behov for ligestilling af ligestillingen

Danmark er ét af blot seks lande, der har lige rettigheder på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen i en ny rapport, der er lavet af Verdensbanken, og hvor Danmark scorer topkarakterer sammen med fem øvrige lande. Der er behov for ligestilling af ligestillingen mener Foreningen Far.

Læs verdensbankens rapport nederst, men læs først hvad to piger i 9. klasse aktuelt har spurgt Foreningen Far om i forhold til ligestillingen af kvinder - og hvad vi svarede:

Hvordan er ligestillingen i verden, og hvordan er mændenes syn på kvinder

I de ikke vestlige lande handler ligestillingen om kvinderne, men i mange vestlige lande i dag bør ligestillingen handle om kvinder og mænd, drenge og piger ligeværdigt. Her er det ofte mændene der har mest behov for ligestilling, men da alle dem som arbejder med ligestillingen ofte er kvinder eller kommer fra kvindeorganisationerne, forstår man ikke altid forskellen og behovet.

I de fleste vestlige lande er det naturligt at kvinder og mænd skal have lige muligheder, selvom der er et stykke vej endnu. Vi er nået langt, men ikke i mål med ligestillingen. I uddannelsessystemet er drenge og piger ligeværdige, på arbejdsmarkedet går det fremad for kvinderne, men i familielivet kører vi stadig i hestevogn for mændene.

Hvorfor er kvinden historisk set blevet opfattet som det svage køn

Før 1920 kunne manden bestemme over hustru, børn og tyende, så ingen tvivl om at der har været behov for kvindefrigørelsen. I dag er det dog børn og fædre som ofte står dårligst i samfundet som helhed og i sundhedsmålingerne. Her gør historien og kulturen at mange stadig tror at ligestillingen kun skal handle om kvinder. Ligestillingen skal dog handle om kvinder og mænd, drenge og piger. Ligestillingen gælder os alle.

Derudover er der naturligvis fysiske og biologiske forskelle mellem kvinder og mænd, drenge og piger. Mænd er ofte fysisk stærkere. Kvinden bærer, føder og ammer barnet, men virkeligheden og forskningen viser, at når barnet er født kan en mand sagtens være primær eller ligeværdig forælder. Dette på samme måde, som en kvinde kan være statsminister eller deltage i en bestyrelse, selvom vi historisk har haft flest mænd.

Hvordan kan det være at der stadig ikke er ligestilling mellem kønnene?

Fordi ligestillingen har været skabt af kvinder for kvinder fuldt forståeligt, men i dag er det største problem faktisk ligestilling af ligestillingen. Når man kun taler om kvindernes ligestilling mister man befolkningens respekt. Det skader både kvinder og mænd i dag.

Derudover ligger det i kulturen at mændene ikke taler sammen om disse ting på samme måde som kvinderne. Der har mændene klart et ansvar og selvom der findes mange fornuftige feminister, findes der også mindre radikaliserede grupperinger, som ønsker at kvinder skal have finansiel magt, men ikke afgive magt i familien. De er kendt for at sprede urigtige informationer og kampagner mod mænd.

Der er samtidig en klar finansiel interesse, da det simpelthen giver flere statslige midler at bibeholde tingenes tilstand for kvinderne. Der er tale om en monopol og kartel lignende tilstand. Man kan sige mændene har magten i erhvervslivet og finanserne, mens kvinderne har magten indenfor børn og ligestillingen. Det er ofte de samme ting og mønstre vi oplever med begge køn.

Hvad er forskellen mellem ligestilling i Europa og i andre dele af verden

Norden er markant forrest når det handler om ligestilling – og de vestlige / udviklede lande er foran mange f.eks. arabiske lande. Det handler i høj grad om viden og uddannelse samt kultur. Der er markant forskel på behovet for ligestilling i vestlige og ikke vestlige lande idag.

Hvilke konsekvenser har manglen på ligestilling for verden

Det gør at mennesker ikke har lige muligheder selvom mænd skal have lov til at være mænd og kvinder skal have lov til at være kvinder i al mangfoldighed. En pige / kvinder skal naturligvis have mulighed for at blive leder og statsminister, hvis hun ønsker det og har evnerne – og en mand som er super far skal på samme vis have den mulighed for at være forælder. Det skaber et sundt samfund og vil ske i fremtiden.

Hvorfor er ligestillingen vigtig for fremtiden

Vi lever i en verden med globalisering og sociale medier med fuld information. Det skaber lige muligheder i samfundet, blot går det hurtigere i nogle regioner og lande end andre. Det er vigtigt at vi indretter lovgivningen og offentlige procedure på den nye realitet som alle vil opleve i fremtiden. Det vil være måden samfundet er indrettet på og lige muligheder vil være en forventning hos befolkningen, som man ser det med unge mennesker allerede i dag.

Hvordan får vi mere ligestilling

Et af de største potentialer for ligestillingen i dag er at ligestille mændene i familielivet. Det er her vi finder nøglen til lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i dag. Det handler om lovgivning og ligeværdig statslig finansiering baseret på kontaktflader til borgerne for den rigtige indsats og en kultur ændring i det institutionelle børne, ligestilling og menneskeretslige system.

Foreningen Far har udarbejdet verdens første ligestilllingskatalog for børn og fædre i Danmark. Det bruges aktuelt som vejviser internationalt. http://www.foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017Relevant information

Verdensbankens rapport
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf

TV2 Nyhederne
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-03-danmark-er-et-af-blot-seks-lande-der-har-lige-rettigheder-paa-arbejdsmarkedet

Ligestillingskatalog for børn og fædre
https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire