Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/04-19   -   Pressemeddelelse

Politianmeldelse af to ministerier og socialstyrelsen i forbindelse med Britta Nielsen sagenForeningen Far har foretaget politianmeldelse af Børne- og Socialministeriet, Ligestillingsministeriet og Socialstyrelsen, herunder i forhold til ministeransvar, i forbindelse med Britta Nielsen sagen.

Foreningen Far anmodede i august 2015 om aktindsigt i de sociale puljer efter mange oplevelser og henvendelser til ministerierne om den finansielle støtte. Vi modtog ikke de relevante oplysninger og måtte rykke for svar i november 2015, men modtog fortsat ikke de relevante oplysninger. Vi gav derefter SØIK besked i juni 2016.

2015-08-23 Foreningen Far anmoder om aktindsigt i de sociale puljer
2015-11-18 Foreningen Far rykker for aktindsigt i de sociale puljer
2016-06-22 Foreningen Far orienterer Politiet/SØIK

Det er fremgået i medierne at Britta Nielsen stoppede egne udbetalinger i 2015 for en periode og vi har i forbindelse med vores undersøgelser været i kontakt med bl.a. Britta Nielsen direkte og indirekte.

Foreningen Far oplever at der er tale om så markant og inkompetent offentlig forvaltning, manglende økonomisk kontrol, kønsdiskrimination i de sociale puljer samt overhøring af gentagne advarsler, at vi ikke mener vi kan gøre andet end at foretage en politianmeldelse.

Det er myndighedernes ansvar og det er en anmeldelse vi simpelthen er nød til at lave på vegne af socialt udsatte borgere. Dette selvom vi bestemt gerne havde været det foruden. Vi har langt vigtigere ting at bruge tid og energi på for at være ærlig.

Der opleves et politisk system, hvor man dækker over hinanden med skiftende ministre og regeringer. Der opleves forhold som fortsat forsøges fejet ind under gulvtæppet i forhold til Statsrevisionens kritik og Foreningen Fars undersøgelser og analyser af regnskaber og de sociale puljer. En så alvorlig sag sker naturligvis ikke bare.

Foreningen Far ryster fuldstændig på hovedet og trækker bestemt ikke på smilebåndet i forbindelse med Britta Nielsen sagen. Foreningen Far betragter forholdene som særdeles alvorlige for danske borgere og den offentlige administration.

Relevante links:

Ligestillingsloven §2
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160578

FN Børnekonventionen artikel 2, 3 og 7
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 14 og 17
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59378

Relevant information

Foreningen Far orienterede SØIK
https://mailchi.mp/9814d358a22c/foreningen-far-orienterede-politiet-sk

DR: Flere milliarder gemt i hemmelige puljer
https://www.dr.dk/nyheder/politik/flere-milliarder-gemt-i-hemmelige-puljer

Ministeransvarlighedsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59299


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire