Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/04-19   -   Pressemeddelelse

VIDEO: Kønsdiskrimination og psykisk vold mod børn og fædre

Foreningen Far anbefaler efter 1. april 2019 anmeldelse af forældre, advokater og myndigheder, som udøver eller medvirker til kønsdiskrimination og psykisk vold mod børn og fædre. Foreningen Far fortæller her om menneskeretten, der skal beskytte alle borgere, den kønsdiskrimination som foregår i Danmark og den nye lovgivning fra 1. april 2019 samt kommer med anmeldelsesskabeloner til saglige sager

INDHOLD

1. Indledning (0:00)

2. Menneskeretten (1:30)
- FN Børnekonventionen
- Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
- FN Torturkonventionen
- Ligestillingsloven
- Straffelovens §243 om psykisk vold

3. Hvem og hvordan rammer kønsdiskriminationen (14:20)
- Børnerådet
- Hvordan opleves kønsdiskriminationen
- De 3 typer af forskelsbehandling
- Ligestillingskatalog for børn og fædre
- Hvordan rammer kønsdiskriminationen?
- Hvem rammer kønsdiskriminationen?
- Risikoledelse

4. Hverdagseksempler (38:25)
- Biologisk forældreskab
- Faderskab - når far ikke vil eller må
- Fædrebarsel
- Digital post om børn
- Barnets samvær
- Barnets flytning
- Barnets bopæl
- Barnets økonomi
- Handicap
- Børn i udlandet
- Falske anklager
- Falske aftaler og børne bortførelser

5. Anmeldelsesskabeloner (1.04.00)
- Skabelon 1: Forælder
- Skabelon 2: Myndighed
- Skabelon 3: Ligebehandlingsnævnet
- Skabelon 4: Advokatsamfundet
- Den nye lovreform 2019

Relevant information

Om Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

Foreningen Fars App
https://foreningenfar.dk/app

STØT Foreningen Far
https://foreningenfar.dk/stoet


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire