Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/08-19   -   Pressemeddelelse

Har vi intet lært af Godhavnsdrengene?

Foreningen Far ønsker Godthavnsdrengene tillykke, selvom det intet er mod hvad I har oplevet i livet. Overgreb mod børn og voksne i enhver form må aldrig tillades af samfundet og vi må aldrig kigge væk.

Statsminister Mette Frederiksen inviterer Godhavnsdrengene og repræsentanter for andre børnehjemsbørn til et arrangement på Marienborg, hvor statsministeren vil give en officiel undskyldning for statens manglende tilsyn.

Tænk engang, hvis Staten en dag undskylder for behandling af børn og forældre samt diskriminationen som er sket af helt almindelige borgere i danske ministerier og den nu lukkede Statsforvaltning.

Tænk engang, hvis Statsministeren undskylder for forskelsbehandlingen, overgreb på børn under børne samtaler eller manglen på børnesamtaler som kun besluttes af den ene forælder. Den statslige - og åbenlyst ikke tilladte opdeling - af helt almindelige forældre og en stor del af befolkningen i bopæls- og samværsforældre. Den markante og systematiske suspenderingen af kontakt imellem børn og fædre, selvom mor var årsagen, hvorved børnene er opvokset med negativ social arv i generationer.

Tænk engang, hvis Staten undskylder overfor generationenen af børn der er opvokset med voldelige mødre og mødre der - uberettiget - skaber familiekonflikter eller kalder sig selv fattige og bruger urigtige oplysninger som standard metode, fordi det tillades. Dette for at få børns bopæl og opnå flere statslige velfærdsydelser, godt støttet af mor og barn organisationerne med hundredvis af millioner i statslig støtte bl.a. til retshjælp. Organisationer som systematisk ignorere problemet om de falske mødre. Hvorved sparsomme offentlige ressourcer misbruges og de rigtige børn og borgere ikke hjælpes.

Tænk engang, hvis Statsministeren undskylder for den manglende kontakt mellem biologiske børn og forældre, søskende og bedsteforældre, som ønsker god kontakt eller at kende deres biologiske ophav, men ikke har juridisk ret til det eller får lov, fordi staten belønner køn istedet for adfærd og børns menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.

Der er så meget mænd ikke forstår, men de fleste mænd og kvinder forstår bestemt godt, at Godhavnsdrengene og børnehjemsbørnene skal have en undskyldning. Så hvorfor fortsætte det manglende tilsyn og den manglende offentlige ordentlighed andre steder!

Det er i denne uge første skoledag for mange danske børn, som er en glædens dag for de fleste. Det er også dagen hvor mange børn tænker, hvor er min far, når de ser alle de andre børn der kommer med begge forældre. Det er det samme hvert år!


Foreningen Far udtaler:

”Nogle af samfundets mest sårbare børn og helt almindelige børn og fædre specielt oplever systematisk mental smerte, som følge af statslig diskrimination. De er blevet svigtet af de ministerier og embedsfolk, der skulle passe på dem og sikre ordentligheden i lovgivningen og samfundet.

Myndighederne har intet gjort i årtier. Det kan og må vi ikke som samfund lukke øjnene for. Siden 2017 har alle relevante ministerier og folketingsudvalg haft et ligestillingskatalog med 348 eksempler i 12 temaer på den diskrimination der er foregået og i nutiden foregår systematisk mod specielt børn og fædre. Det kan ske for alle børn og fædre i samfundet. De ved det først, når det er for sent.

Starter vi med diskrimination og dårlig kvalitet i lovgivningen og den statslige praksis, fordi vi kigger væk og belønner køn istedet for god adfærd, kan vi aldrig sikre en succes på børneområdet og hjælpe de børn, der har mest behov for samfundets hjælp. Vi bringer samtidig helt almindelige børn og fædre ud i socialt udsathed"

Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men en ting er sikkert. Det er aldrig børnenes og ofrenes skyld. Det er det på høje tid, at vi giver alle de børn og fædre, som har oplevet systematisk statslig diskrimination selvom de var ordentlige forældre og glade børn en officiel undskyldning.


Principsager

Foreningen Far foretog før folketingsvalget 6 principielle anmeldelser af danske ministerier og ministre for brud på FN børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention.

Vi har samtidig anmodet om at der foretages en vurdering af, hvorvidt der i Danmark er tale om eksempler på mental smerte baseret på statslig forskelsbehandling. Der kan i givet fald være tale om en overtrædelse af FN Torturkonventionens artikel 1 foruden brud på FN børnekonventionens artikel 2, 3 og 7 samt den Europæiske menneskerettighedskonventionen artikel 6, 8, 14 og 17.

Danske ministerier har ikke svaret på om de mener der er sket diskrimination af danske børn og fædre i lovgivningen de seneste årtier. Faktisk ønsker de danske ministerier slet ikke at tale om, hvorvidt der sker diskrimination af børn og fædre i Danmark baseret på en familielovgivning, som historisk bygger på en forælder i en verden, hvor børn nu og i fremtiden lever med begge forældre.

Har vi intet lært?


Relevant information

Statsministeriet: Officiel undskyldning
http://www.stm.dk/_p_14824.html

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre
https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Gratis landsdækkende rådgivning siden 1977
https://foreningenfar.dk/


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire