Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/12-19   -   Pressemeddelelse

Lev med Vold

Lev med vold er når 4 kvindeorganisationer "køber sig" til et mandecenter uden kontaktfladen, som i følge årsregnskaberne udbetaler ca. 3 mio. kr. i koncern udbytte til sig selv.

Foreningen Far anbefalede på fornuftig vis før den såkaldte nationale voldsenhed blev etableret Mødrehjælpens tidligere direktør Mads Roke Clausen at Mødrehjælpen og Foreningen Far sammen lavede en ordentlig og forebyggende voldsindsats i Danmark.

Det fordi vores organisationer står med langt den største kontaktflade til de voldsramte fædre, mødre og børn i familielivet. Foruden at vi som organisationer har den største erfaring med den helt store målgruppe i Danmark. Der kunne reelt laves en ordentlig og forebyggende indsats mod vold.

Mødrehjælpen ønskede ikke et samarbejde, da man havde styr på tingene. Oplevelsen var at der nærmest før udbuddet om den nationale voldsenhed var dannet et konsortium af 4 kvindeorganisationer, som for at vise de naturligvis tog fædrene med "købte sig" til et mandecenter, som reelt stod uden en kontaktflade.

Vi ser idag resultatet i det som nu udstilles, som en officiel voldsstatistik. Der er bare lige det, at tallene stemmer ikke med virkeligheden.

Socialstyrelsens direktør vidste besked

Foreningen Far gav Socialstyrelsens direktør besked om den manglende kontaktflade, problemstillingen for borgerne og den manglende dokumentation i udbudsbesvarelsen modtaget via aktindsigt. Det skete forud for etableringen af den nationale voldsenhed for skatteborgernes penge.

Foreningen Far har aktuelt orienteret Statsrevisionen og Ministeren, som må tage stilling til sagligheden i voldsstøtten og statistikken for mænd, kvinder og børn i Danmark.

Foruden brugen af skatteborgernes penge i koncernlignende konstruktioner, hvor pengene for Foreningen Far til tider opleves at betyde mere end borgerne der har brug for hjælp i Danmark.

Ved en gennemgang af årsregnskaber har det kunne konstateres at mandecenteret der blev brugt, slet ikke har kunne bruge de mange penge. Der blev udbetalt 3 mio. kr. i koncern udbytte samtidig med at statistikken for voldsenheden taler sit tydelige sprog.

Mor er mest voldelig i Danmark

Børnene i Danmark udtaler idag til Børnerådet at mor er mere både psykisk og fysisk voldelig end far. Vi taler her om nogle af de mest udsatte børn og forældre i Danmark, som ikke får hjælp, men det udstilles som om at de gør.

Det er normalt for Foreningen Far at opleve børn og fædre der bliver udsat for vold. Volden mod fædre og børn ignoreres og forværres pga. ventetider, forældrefremmedgørelse og kønsdiskrimination i et forældet familieretsligt system. Et system og en lovgivning som på alle måder bryder med børn og forældres menneskeret og beskyttelse mod forskelsbehandling.

Foreningen Far rejser skarp kritik.

Foreningen Far har samme holdning til kvinder og mænd, drenge og piger i Danmark, som skal have samme respekt, muligheder og støtte for skatteborgernes penge. Vi kalder det respekt for mennesker.

Relevant information

Foreningen Far har fundet en anden alvorlige regnefejl
https://mailchi.mp/70b2ec013981/voldsindsatsen-fejler-i-danmark-1700325

Flere milliarder gemt i hemmelige puljer
https://www.dr.dk/nyheder/politik/flere-milliarder-gemt-i-hemmelige-puljer

Foreningen Far orienterede SØIK i Britta Nielsen sagen
https://us12.campaign-archive.com/?u=a1078abddb47ca8e84f416efd&id=df00bd2cd5


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire