Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/02-20   -   Pressemeddelelse

Akut plan for Familieretshuset

Situationen går simpelthen ikke længere på det familieretslige område. Der er behov for en akut plan. Det er en basal menneskeret for børn at kende og blive passet af sine forældre. Det er en basal menneskeret at få prøvet sine borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid samt at blive beskyttet mod forskelsbehandling i forhold til køn og anden stilling.

Der opleves aktuelt op til 8 måneders offentlig sagsbehandling og sker markant forskelsbehandling på køn og bopæl / samværsforældre i et presset familieretsligt system. Forholdene forventes først bragt i orden om et år, hvis det overhovedet sker. Det er helt uacceptabelt for børnene, forældrene og ikke mindst medarbejderne i Familieretshuset.

Foreningen Far har givet Ministeren, ministeriets jurister samt Familieretshusets ledelse to akutte anbefalinger, som må betragtes som menneskeretlige nødvendige.

Foreningen Far forventer i Danmark at se menneskeretssager mod danske ministre og offentlige ledere i 2020, hvis ikke børns basale menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre respekteres.

Forslag 1: Visitering i Familieretshuset

Hvis der ved visiteringen af familiesager som skal ske indenfor få dage ikke er tale om plet på straffeattesten for en forælder eller tale om saglig politianmeldelse, via akut dialog med politiet om nødvendigt, beslutter Familieretshuset lige tid for barnet med far og mor i visiteringen.

Det medmindre forældrene selv laver anden aftale eller der er meget tungtvejende grunde til andet. Ved børn under 1 år kan der være tale om amning og ved børn mellem 1-3 år bør dagene være kortere end 7/7 f.eks. 3-4 dage på skift hos far og mor.

Barnet oplever herved positivt at have far og mor i livet, samtidig med at vi i virkeligheden og forskningen idag kan se at ligeværdigheden nedbringe og forhindre mange konflikter.

Det vil herved være muligt forebyggende at få bragt en stor gruppe af helt almindelige forældre ud af det familieretslige system. Forældrene som både kan og skal samarbejde positivt med belønning af god forældre adfærd.

Det kan erfaringsmæssigt for os løse mange situationer og det vil forhåbentlig lette det administrative arbejde samt sikre alle borgere behandles ordentligt som udgangspunkt, hvilket bestemt ikke sker idag. Herunder vil almindelige børn og forældre ikke mister kontakt i større eller mindre grad, som det sker specielt for børn og fædrene aktuelt med sagsbehandlingstiden og kvaliteten i et presset system som ingen er tjent med.

Forslag 2: Afskaffelse af bopæl og samværsbegrebet som ikke er tilladt.

Det er åbenlyst og omfattende dokumenteret at børn og forældre ikke behandles ens i samme situation i forhold til bopæl og samværsbegrebet.

Staten må naturligvis - ikke - bruge et sådant begreb i lovgivningen. Foruden at offentlige ledere og medarbejdere - ikke - må medvirke til praktisering af en sådan diskriminationen af befolkningen.

Begrebet må afskaffes for at det skal være muligt at sikre god kvalitet og en succes af den igangværende reform, så der som udgangspunkt sikrs ligeværdighed for børn med far og mor.

Ministeriets jurister er nød til at fortælle og forklare politikerne om den menneskeretslige situation. Det er et ministerielt ansvar og ingen må medvirke til eller ignorere det som sker specielt for børn og fædrene aktuelt i et presset system og med begrebet.

Der er tale om et totalt svigt af menneskeretslige kontrolorganer som ligebehandlingsnævnet og institut for menneskeret, som har skabt en situation hvor menneskeretten er sat ud af kraft for danske børn.

Der er kun en vej at gøre tingene rigtigt dvs. at behandle alle borgere med respekt, som udgangspunkt, så alle kan hjælpe til og sikre at de sager som kræver speciel opmærksom m/k rent faktisk får det. Almindelige borgere skal behandles ordentligt, ligeværdigt og korrekt.

Det er eneste vej til succes og god kvalitet for børn og borgere.

Relevant information

Høringssvar
https://mailchi.mp/f80886da5e8c/hring-om-det-familieretslige-system-2455785

10 bud på en ny lovgivning
http://nordiskligestilling.org/lovgivning

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre
https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire