Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/03-20   -   Pressemeddelelse

Ny Nordisk 2020: Nordiske Reformer

Ny Nordisk 2020 er en hyldest til nordiske børn og fædre, som er nogle af de mest kærlige, omsorgsfuld og bedste fædre i verden. Ny forskning og lovgivning dokumentere at det bedste for barnet er lige tid med far og mor i livet. Få her en status på de nordiske reformer og den moderne familielovgivning. Er fars orlov nok - eller hvad er der behov for?

VIDEO: Se talen på Youtube: https://youtu.be/2XUUT4-n99k

Talen blev afholdt i forbindelse med Ny Nordisk 2020 konferencen, som var planlagt til afholdelse i fællessalen på Christiansborg den 24. marts, men som på grund af Corona blev flyttet online med talere siddende hjemmefra i 5 lande. Der var 300 registrerede deltagere og 100 internationale forskere, eksperter og organisationer fra 20 lande havde tilmeldt sig det engelske program.

INDHOLD

1. Menneskeretten
- Europarådets resolution 2079
- FN verdensmålene
- FN Børnekonventionen
- Europæisk menneskeret

2. Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre version 2020
- Fars orlov: Er det nok?
- Digital post: Data mangler stadig i cpr
- Bopæl og samværsbegrebet er brud på menneskeretten
- Psykisk vold mod børn og fædre
- Statslig støtte: Der mangler stadig en forklaring på 3 mia. om året efter Britta Nielsen
- Sammenligning 2017-2020
- Nordisk benchmark

3. Fremtidens familielovgivning
- Formlen er simpel
- Forskningen i det bedste for barnet er klar
- 3 grundprincipper
- 10 bud på ny lovgivning for succes

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre version 2020, som er udarbejdet i Danmark udkommer efter Corona perioden.

Foreningen Far oplever i forbindelse med Corona god ro i familielivet med tak til alle de fantastiske forældre. Der er naturligvis spørgsmål om praktik, bekymringer og lovgivningen. Foreningen Fars familietelefon har ekstra åben med rådgivere som sidder hjemmefra. Foreningen Far modtaget ikke statslig støtte eller ekstra støtte.

De fleste forældre laver gode aftaler for børnene og faktisk ser vi børnene får mere tid med far, fordi forældrene må hjælpes ad. Vi ser mange der fortsætter etablerede aftaler, få der laver andre midlertidige aftaler og en lille gruppe som naturligvis misbruger Corona til chikane. Det er heldigvis de færreste.

Den store bekymring er ventetiden og den lovgivningsmæssige og praktiske diskrimination som sker før, under og efter Corona i det familieretslige system. Forhold som forventes bliver forværret, når Danmark igen kommer tilbage til hverdagen.

Foreningen Far har fremsendt en akutplan til Ministeren og Familieretshusets direktør, som bør træde i kraft straks efter den specielle situation.

Relevant information

VIDEO: Talen om ny nordiske reformer
https://youtu.be/2XUUT4-n99k


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire