Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/09-21   -   Pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten

Foreningen Far har ved Sø- og Handelsretten sikret Foreningen Fars registrerede varemærke. Det er sket i forbindelse med en sag mod et firma, som anvendte Foreningen Fars navn på blandt andet de sociale medier. Sagen angik varemærker, markedsføring og erstatning.

Foreningen Far havde konkret modtaget henvendelser fra fædre, som fejlagtigt troede, at det var Foreningen Far.

Foreningen Far var tvunget til at føre sagen ved Sø- og Handelsretten, da firmaet, på trods af gentagne henvendelser ikke stoppede adfærden, og derved markedsførte sig ved udnyttelse af Foreningen Fars navn og frivillige indsats siden 1977.

Foreningen Far måtte håndhæve sine rettigheder i samarbejde med Google Europe's Legal Team og advokater. Sagen ved Sø- og Handelsretten blev løst ved at firmaet forpligtede sig til at stoppe med at bruge Foreningen Fars varemærke i markedsføringen.

God markedsføringsskik

Det følger af markedsføringsloven at det ikke er tilladt at markedsføre sig ved brug af andres varemærker, ligesom alle erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Markedsføringsloven skal sikre, at firmaer og personer i kommerciel henseende opfører sig anstændigt, når de benytter forskellige promotion aktiviteter f.eks. på de sociale medier. Et af lovens primære hensyn er at beskytte forbrugeren.

Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er urigtig, vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller andre firmaer for en utilbørlig påvirkning er ikke tilladt.

Når man markedsfører sine produkter eller tjenesteydelser er det blandt andet markedsføringsloven, der bestemmer, hvad man må og ikke må. En overtrædelse af loven kan medføre forbud, erstatning, bødestraf og i værste tilfælde fængsel.

Foreningen Fars rådgivning er gratis

Foreningen Far har over 100.000 månedlige besøgende på sine kontaktflader og står i Danmark bag eller har medvirket til mange af de naturlige rettigheder fædre har i dag.

Det gælder f.eks. fælles forældreskab, fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, deleordninger, ferie samvær, erstatningssamvær såvel som digital post og den generelle ligestilling af børn og fædre i lovgivningen og offentlige procedurer.

Over 10.000 mænd og kvinder har gennem tiden deltaget som frivillige hos Foreningen Far med fokus på børnene og hele familien. Det er sket for at sikre fælles forældreskab og positiv fædre involvering. Det er sundt for børnene og samfundet som helhed.

Foreningen Fars rådgivning er gratis og åben for alle. Du kan støtte Foreningen Fars indsats i Danmark som medlem.

Relevant information

Om Foreningen Far
https://foreningenfar.dk/om-foreningen-far


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire