Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/10-21   -   Pressemeddelelse

Foreningen Far har orienteret SØIK og Statsrevisionen

Første gang Foreningen Far orienterede Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) var 30 minutter efter den første samtale med Britta Nielsen. Vi vidste at noget var galt, men heller ikke vi var dengang klar over omfanget og alvoren. Det er vi i dag!

Statsrevisionen har tidligere fundet 5.8 mia. i 300 såkaldte hemmelige puljer, som blev erklæret ulovlige uden at nogen bemærkelsesværdigt er blevet stillet til ansvar på specielt social og ligestillingsområdet - udover Britta Nielsen.

Det var som om alle troede eller ønskede det bare stoppede der, men mon ikke det er temmelig naivt!

Nye analyser gennem 12 måneder

Foreningen Far har siden Britta Nielsen sagen fortsat sine undersøgelser på social og ligestillingsområdet med regnskabs- og procesanalyser i danske børnesager og sociale organisationer.

Baseret på omfattende og uafhængige meldinger om falske anklager om psykisk vold i krisecenter erklæringer er der gennem mere end 12 måneder blevet indsamlet og analyseret mønstre på området.

Vi må på den baggrund konstatere at vi oplever noget er helt galt og der er mønstre som viser et systematisk misbrug af det familieretslige system og et omfattende misbrug af kommunale midler i en lang række af danske børnesager.

Efter samtale med advokater finder Foreningen Far det er nødvendigt at orientere SØIK og Statsrevisionen.

Det skyldes at advokater anser at der er tale om et omfattende og systematisk misbrug af kommunale midler, beskyttelse af voldsudøvere, som ikke er ofre, samt forkert registrering af voldsstatistik i Danmark, hvorved der opnås flere offentlige midler.

Tusindvis af eksempler

Analyserne viser bl.a. at der i forventeligt tusindvis eller titusindvis af sager bruges standard krisecenter erklæringer som vist anonymiseret nedenstående.

Det bemærkelsesværdige i erklæringerne er at fædrene per automatik udstilles som voldspersoner og mødrene som voldsofre uden at man ved det.

Det sker uden nogen former for undersøgelse og uden at krisecentrene har talt med far eller kender familiens eller mors socialhistorik.

Undersøgelserne viser at krisecentrene ved at lave sådanne erklæringer - som ikke er en bekymring, men en erklæring - opnår en blankocheck til kommunale midler.

Ingen - absolut ingen - checker om sagen er berettiget eller ikke berettiget. Om kvinden er voldsoffer eller voldsudøver. Om historien er sand eller falsk. Der er ganske simpelthen ingen økonomisk kontrol eller retssikkerhed.

Hvad er en erklæring?

Mønstrene viser at typisk en kvinde i en skilsmisse situation går til kommunen og - berettiget eller uberettiget - taler sin sag følelsesladet f.eks. fordi hun står uden bolig eller der er følelser og små eller store uenigheder ved samlivsophøret mellem far og mor. Kvinden bliver herved ofte per automatik henvist til et krisecenter i henhold til servicelovens §109.

Er det dokumenteret ved hospital, politi eller socialhistorik at kvinden har været udsat for vold er det naturligvis berettiget - og Foreningen Far mener bestemt også - at voldsofre skal beskyttes og støttes.

Men der er ligeledes et klart mønster og meldinger fra fædre og mødre der har oplevet det, at selvom mor ikke har været udsat for vold, så har hun med "sikkerhed" været det, når hun først er trådt ind ad døren på visse krisecentre i Danmark. Det skyldes i visse tilfælde et bevidst misbrug såvel som kulturen.

Der bliver lyttet til kvinden, som får tag over hovedet, modtager gratis støtte, psykolog bistand og advokat stillet til rådighed, hvilket kvinden tager imod i en følsom situation uden at kende konsekvenserne eller forstå alvoren.

Det sker ikke kun i sager hvor mor er voldsoffer, men ligeledes i sager, viser mønstrene, hvor det er mor der har slået far fysisk, har været psykisk voldelig mod far, mor holder børnene væk for at opnå bopæl og velfærdsydelser eller fordi mor har negativ social arv fra egen barndom, som intet har med fædrene at gøre.

Det behøves på ingen måde at være far der er voldelig eller ikke ønsker at tage ansvar. Han anklages bare for det!

Når Foreningen Far har henvendt sig til organisationerne der benytter metoden og erklæringerne er det undskyldende svar at det jo kun er en bekymring. Sagen er bare er det er det ikke. En erklæring er dokumenteret og forpligtende. Det sker for at opnå en blankocheck til kommunale midler og sker i stor stil uden kontrol.

Det har senest forårsaget kaos i det familieretslige system, hvor disse sagstyper pludselig er gået fra under 10% til over 80% ved reformen i 2019 og med indførsel af ny lovgivning om psykisk vold, som misbruges omfattende og systematisk.

Lovgivningen om psykisk vold er principiel fin for de reelle ofre, men misbruget af lovgivningen er omfattende, fordi det får lov til at ske. De ansvarlige ledere kigger på og er milevid bagud.

Det gør det ikke bedre at misbruget er godt hjulpet af den ikke tilladte forskelsbehandling af bopæl og samværsforældre i lovgivningen, som er direkte diskrimination af forældre og indirekte kønsdiskrimination af fædre. Det forværre tingene markant.

Er det bedrageri?

I forbindelse med analyserne er påstande om psykisk vold ved familieretshusene og kommunerne sammenlignet med politi anmeldelser, tiltale og domme.

Lad os sige det sådan. Der er absolut ingen sammenhæng. De fleste erklæringer om vold bliver ikke politianmeldt og ville aldrig kunne føre til hverken tiltale hos politiet eller domme.

Det er en helt absurd oplevelse i sagerne, som er i modstrid med enhver form for grundlæggende retssikkerhed. Oplevelsen er at krisecentre og ofte ikke kvalificeret personale sidder med en direkte dømmende og udøvende magt i danske børne og familie sager.

Det sker samtidig med at krisecentrene tjener penge på eget syn på sagerne og det familieretslige system er i kaos. Når krisecentrene så betaler leje til sig selv, fordi de ofte ejer bygningerne der bruges, sker der oven i købet en kanalisering af de kommunale og offentlige midler.

Er Familieretshuset involveret?

Foreningen Far er orienteret om at en række krisecentre er politianmeldt i konkrete sager bl.a. for bedrageri af kommunale midler. Fejl opdages, erkendes og rettes ikke, hverken i krisecentrene eller kommunerne.

Det fremgår i retsbogen i en af flere aktuelle sager at en central leder i kvindesagen, som er blevet indkaldt som vidne, har forklaret at "standard erklæringerne" er udarbejdet i samråd med Familieretshuset.

Foreningen Far kan samtidig hermed konstatere at Familieretshusets direktør sidder i Advisory board hos kvindesagens voldsenhed uden at pågældende finder der er tale om inhabilitet.

Foreningen Far har flere gange anmodet Familieretshusets direktør om at udtræde af et sådan stærkt kønsdiskriminerende board, da det gør at børn og fædre berettiget mister tillid og respekt for Familieretshuset. Der er efter Foreningen Fars mening tale om umådelig ringe dømmekraft, da der aldrig må kunne være tvivl om habiliteten hos dommere eller direktører i det familieretslige system.

Foreningen Far kan konstatere at Familieretshusets direktør fra tidligere kender en række af de centrale personer i kvindesagens voldsenhed og derfor slet ikke var ny på posten i Familieretshuset. Foreningen Far forstår samtidig slet ikke at nogen kan finde på overhovedet at spørge direktøren om deltagelse. Det er jo helt hovedrystende. Foreningen Far har indklaget forholdet til ministeriet og afventer svar på om det overhovedet er tilladt.

Alt samarbejde er sat i bero

Indtil der foreligger svar fra ministeriet har Foreningen Far sat ethvert samarbejde med Familieretshusets direktion på hold. Vi kan ikke deltage under de vilkår som Familieretshusets direktør tilbyder danske børn, fædre og bedsteforældre samt ordentlige forældre.

Det der sker i de analyserede sager er at Socialministeriets lovgivning og vejledninger misbruges. Vejledningerne foreskriver at skyldsspørgsmålet ikke er gældende ved højt konflikt niveau mellem forældrene. Vi tager den lige igen.

Skyldsspørgsmålet er ikke gældende i danske børnesager!

Det betaler sig altså på alle måder at tage på krisecenter og ingen - absolut ingen - kontrollerer sagerne i kommunerne.

Selv hvis kommunerne gjorde det og familieretshusets medarbejdere var nok så dygtige og ansvarlige er skyldsspørgsmålet altså ikke afgørende. Tiden på krisecentrene gør simpelthen at mor har sikret sig bopælen og alle velfærdsydelserne - uanset om det er sandt eller falsk.

Mon ikke både mødre, advokater og krisecentrene har regnet den ud i dag!

Foreningen Far har videregivet sin bekymring på området for psykisk vold til SØIK, Statsrevisionen såvel som ombudsmanden baseret på analyser gennem 12 måneder.

Flere kommuner er ledelsesmæssigt anbefalet at kontrollere deres børnesager og kommunale udbetalinger, når der forelægger krisecenter erklæringer. Det må samtidig oplyses at der kan være tale om et generelt og strukturelt problem i alle landets kommuner som bør undersøges.

Foreningen Far understreger at vi ønsker at beskytte alle rigtige voldsofre og sikre at de modtager den støtte, respekt og retfærdighed de har behov for og fortjener - om det handler om kvinder eller mænd, drenge eller piger.

Det er muligt at beskyttelsen ikke længere bør ske i privat, men i stedet offentligt og/eller et kvalitetskontrolleret regi.

Dette er en bekymringsskrivelse som er udsendt i offentlighedens interesse!

Relevant information

Om Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

Psykisk vold
www.foreningenfar.dk/psykiskvold

Spot: Mistet kontakt
https://youtu.be/qpfjYC4_5k8


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire