Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/11-21   -   Pressemeddelelse

Høring i Folketinget - hvad nu?

Social- og Ældreudvalget afholdt åben høring om det familieretlige system torsdag den 28. oktober kl. 09:30-12:00 i Landstingssalen på Christiansborg. Foreningen Far følger op på høringen Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Hvordan gør vi?

Formålet med høringen var at belyse problemerne i det familieretlige system, så politikerne får et kvalificeret indblik i, hvordan systemet fungerer, samt viden om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, det kan have for en forælder, når denne mister kontakten til sine børn.

Foreningen Far takker de politikere der deltager og de mange forældre, bedsteforældre og fagpersoner som advokater og jurister som deltager. De ansvarlige ledere bør stilles til ansvar for skandalen i det familieretslige system.

Bemærk specielt 2 ting:

1. Der tales ikke om forskelsbehandling for børn i forhold til far og mor, da der herved er et juridisk ansvar.

2. De personer som ikke nævner bopæl og samværsdiskriminationen, forstår enten ikke situationen eller ønsker ikke at forstå situationen.

Martin Olsen, Far indledte høringen med en personlig beretning. Han har som en af titusindvis af fædre mistet kontakt med sit barn, mens alle kigger væk. Det er ikke i orden at gå fra en 7/7 ordning til ingenting, når anden forælder er årsagen og der er findes ingen undskyldninger som er god nok. Sagerne skal behandles korrekt og der skal ske belønning af god forældreadfærd til enhver tid, så der skabes en positiv spiral.

Retssikkerheden for børn og fædre er sat ud af kraft. Foreningen Far vurderer at over 100.000 børne sager bør genbehandles i det familieretslige system. Alene på grund af forskelsbehandling og den manglende retssikkerhed som har været tilfældet i årtier.

Anni Højmark, retspræsident, Retten i Svendborg og Karen Wung-Sung, Advokatsamfundet fandt at de røde §7 sager straks skal behandles i familieretten og oplevede på samme vis at retssikkerheden mangler. Det er samme anbefaling som Foreningen Far gav politikerne allerede før seneste reform. Er der påstande om strafbare forhold. Ja, så skal unge sagsbehandlere og børnesagkyndige altså ikke behandle børnesagen med personlige fortolkninger og alt for meget magt. Så skal retssikkerheden træde i kraft for børnene.

Kan man snyde det familieretslige system baseret på køn, som det sker konstant. Ja så vil systemet blive misbrugt, da det hurtigt rygtes og det sker derfor i stor stil i alvorlige børnesager. Det har skabt en negativ spiral.

Caroline Adolphsen, lektor, cand.jur., ph.d. Aarhus Universitet pointerede helt korrekt at respekt for familielivet gælder for hele familien. Det viser afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er derfor forkert og åbenlyst hvordan socialministeren, socialministeriet og familieretshusene slet ikke har forstået den rette sammenhæng og retssikkerheden for danske børn. Det er ikke muligt at tale om det bedste for barnet, hvis man starter med forskelsbehandling og ikke også har fokus på far og mor. Respekt for familielivet handler om far, mor og børn.

Ingrid Hartelius Dall, juridisk seniorrådgiver, Børns Vilkår gav et decideret pinligt indlæg, som udstillede børns vilkår markant. De forstår ingenting og har i lighed med mødrehjælpen absolut intet godt gjort for børn og fædre i Danmark. Det er et regulært problem for børnene og har medvirket til at skabe en generation af børn med psykiske problemer pga. manglende kontakt til far og mor.

Check spørgsmålet som børns vilkår og mødrehjælpen ryger på hver gang - og det skete med højlydte kommentarer også på Christiansborg - er om de nogensinde har nævnt at der sker forskelsbehandling i danske børnesager. Ingen af de initiativer børns vilkår kommer med vil virke før forældrene behandles ligeværdigt og med den samme retssikkerhed, men det forstod børns vilkår tydeligt og åbenlyst ikke selv.

Børns vilkår fremstod som en feel-good organisation, som man skal passe rigtig meget på. De laver bestemt gode ting for børn, men de har slet ikke ledelsesmæssigt eller juridisk styr på danske børnesager og retssikkerheden for børnene. Politikerne tror at gør de som børns vilkår er alt jo godt, men nej det er ikke tilfældet. Børns vilkår forstår slet ikke hvor meget de selv fejler samtidig med at de drukner i statslige midler. Det skader børnene som helhed.

Jacob Buch, vicedirektør, og Lone Tams Gildberg, kontorchef, Familieretshuset. Her måtte Foreningen Far fuldstændig ryste på hovedet. Direktøren for Familieretshuset glimrede ved sit personlige fravær, men blev siddende på bagerste række. Det var simpelthen for usselt.

Direktøren stod forrest da pressen og politikerne lancerede familieretshuset og når skandalen så er åbenlys bliver de øvrige chefer sendt som kanon føde. Er man direktør tager man det gode med det dårlige. Det er direktørens ansvar.

Familieretshuset tegnede som de normalt gør et glansbillede af sig selv og der var åbenlyst ingen føling med egen organisation. Man svarede endnu engang uden om på spørgsmålet om hvor statistikken var som man ikke ønsker at præsentere ordentligt, åbent og med fokus på forskelsbehandling, da familieretshuset herved kan stilles til juridisk ansvar.

Spørgsmålet Foreningen Far gentagne gange har stillet familieretshuset er, hvorvidt familieretshuset virkelig selv mener man må administrere den diskriminerende lovgivning om bopæl og samværsforældre, som er indirekte kønsdiskrimination af børn og fædre. Fuldstændig som en soldat i krig der skal overholde Geneve konventionen skal familieretshuset overholde FN børnekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention, men det sker ikke i hverdagen.

Man bør som politikere, medier og borgere undre sig over at familieretshusets direktør har så meget brug for gamle veninder, at pågældende siger ja til at sidde i advisory board i kvindesagens voldsenhed. Herved er den sidste, af den sidste tillid og respekt naturligvis forsvundet fra familieretshuset.

Foreningen Far har 7 anbefalinger

Socialminister Astrid Krag vil forventeligt blive kaldt i flere samråd på det familieretslige området. Foreningen Far afventer foreløbig ombudsmandens vurdering i december / januar i forhold til om ombudsmanden vil træde ind og sikre forholdene. Sker det ikke har Foreningen Far meldt ud at der vil ske stævning ved domstolene og menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Til de politikere som ønsker at gøre det rigtige har Foreningen Far opstillet 7 anbefalinger.

1) Afskaf bopæl/samværsbegrebet

2) Indfør lige tid med far og mor som udgangspunkt

3) Sørg for at skyldsspørgsmålet altid er afgørende (få det fjernet fra vejledningerne)

4) Sørg for ordentlig og åben statistik

5) Sørg for samme finansiering på finansloven for foreningen far som mødrehjælpen og børns vilkår

6) Luk Familieretshuset og lad forældrene selv lave aftaler eller lad familieretten behandle sager. Indfør i stedet gratis parrådgivning og mægling med national kvalitetssikring i kommunerne.

7) Sørg derudover for at de omkring 100.000 fejlbehandlede børnesager vi har i Danmark bliver håndteret og at de ansvarlige ledere, som ikke har gjort deres arbejde stilles til ansvar.

Det er hvad der skal til for succes i det familieretslige system og for opnåelse af borgernes respekt.

Der er ikke et quickfix med endnu en minimumslovgivning som politikerne kan præsentere som symbol politik. Det er forsøgt mange gange. Det er helt andre ting der skal til for danske børn og overholdelse af menneskeretten for børn og fædre i Danmark og for en succes.

Så hvornår er nok, nok i socialministeriet, familieretshuset og på Christiansborg?

Relevant information

Se høringen
https://mobiltv.ft.dk/embed/20211/SOU/tv.7291?fbclid=IwAR3p6aBQymNkz9rUxw3Ittp5lHJfXqhJk33mfGjKbTJA30Vij6LK1veFy0c

Om Foreningen Far
https://foreningenfar.dk/om-foreningen-far

Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre
https://www.saxo.com/dk/forfatter/jesper-lohse_13638225?page=1


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire