Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/09-23   -   Pressemeddelelse

Ligestillingen år 2023Landsformand Jesper Lohse har deltaget i rundbordssamtale hos digitaliserings- og ligestillingsministeriet for udveksling af erfaringer og orientering om strategiske aktiviteter på ligestillingsområdet. Der blev givet en kort status af ministeren.

Foreningen Far oplever at ligestillingsministeren har gjort en flot indsats på kort tid med afholdelse af mange møder og synliggørelse af interessenter på ligestillingsområdet i Danmark. Det virker som en god strategi for en ligestillingsminister.

Foreningen Far præsenterede på mødet den seneste nordiske rapport med fædres oplevelse af ligestillingen for børn og fædre, hvor der er de samme oplevelser i hele Norden.

Foreningen Far oplyste at flere menneskerettighedssager var igangsat og må forventes på området for børn og fædre samt fælles forældreskab. Der blev talt om de 68 områder i lovgivningen og praksis, som Foreningen Far aktuelt har indbragt for retten for principiel behandling i forhold til danske ministerier og myndigheders overholdelse af børn og borgeres menneskeret.

I samfundet som helhed er der en positiv udvikling med hensyn til fælles forældreskab og børns hverdag med begge forældre. Det er godt for samfundet og skaber sunde, glade og robuste børn samt familier med mere kvalitetstid, tryghed og kærlighed i hverdagen.

Virkeligheden og forskningen dokumentere i dag at fælles forældreskab og positiv fædre involvering har meget stor betydning for børns sundhed, glæde og robusthed i livet.

Den helt store udfordring i den forbindelse er familie lovgivningen og den institutionelle kultur, som slet ikke er fulgt godt nok med tiden. Her lukker ansvarlige ledere øjnene for ligestillingen og det skaber hver dag et alvorligt samfundsproblem. En situation som kun vil blive værre, hvis vi ikke sikre ligestilling af ligestillingen.

Foreningen Far gjorde det klart på mødet, at åben dialog om familie lovgivningen foruden korrekte og ukorrekte børnesager er en nødvendighed for alle organisationer. Forholdene i Danmark kan på ingen måde bortforklares og der er et ledelsesmæssigt problem og ansvar.

Foreningen Far mener fortsat at børn og fædre må være et selvstændigt strategisk indsatsområde hos ligestillingsministeriet, når undersøgelser i samfundet udpeger børn og fædre, som det eller et af de vigtigste ligestillingsområdet i dag.

Det nytter i den forbindelse meget lidt, når man ligestiller f.eks. vold mod mænd via krisecentre. For det er kulturelt kvinder, der bruger krisecentre, mens mænd opsøger Foreningen Far. Det skal ligestillingsministeriet og Institut for menneskerettigheder altså have styr på i dagens Danmark.

Så hvis man virkelig vil lave en god og forebyggende strategisk indsats er tiden inde til at sikre "den samme" statslige støtte til Foreningen Far, som man yder til krisecentre, kvinfo, mødrehjælpen og børns vilkår. Simpelthen der hvor erfaringen, viden og kontaktflade er for fædrene. Det vil for alvor have positiv betydning for samfundet og skabe en fælles, ligeværdig indsats som kommer borgerne til gode. Det er god og moderne strategisk ledelse.

Det er altid godt at mødes i ligestillingsministeriet for erfaringsudveksling. Det er et vigtigt skridt på vejen mod respekt om ligestillingen for alle og succes. Med omtanke på den første strategiske rundbordssamtale i ligestillingsministeriet, som var et kulturchok for landsformanden, var det specielt skønt, ikke at være den eneste mand i 2023. Tak for det!

På mødet deltog ca. 15% mænd, så måske ligestillingsministeriet burde sikre kønsrepræsentation på ligestillingsområdet, som var det en fremtidig dansk erhvervsbestyrelse. En ting er sikkert, der er behov for ligestilling af ligestillingen, også i selve ligestillingsministeriet og de strategiske indsatsområder foruden kvalitetssikring af den omfattende internationale lobbyisme i FN. Selvom de fleste fædre, jo trodsalt også har døtre og hilser ligestilling for alle velkommen.

Relevant information

Nordisk undersøgelse
https://www.canva.com/design/DAE0B40X6zA/rX5avNSoWV4XSve_cx5qWg/view


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire