Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/10-23   -   Pressemeddelelse

Forældrefremmedgørelse

Foreningen Far kan meddele at WHO har lanceret den færdige udgave af ICD-11, som er den internationale kategorisering af anerkendte sygdomme. Forældrefremmedgørelse vil i den forbindelse være betegnet "caregiver-child relationship problem" (QE52.0).

Beskrivelse som anvendes af WHO er:

"Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child relationship, including a parental relationship, associated with significant disturbance in functioning."

I det amerikanske diagnose- og klassifikationssystem for psykiske forstyrrelser DSM-5 vil forældrefremmedgørelse være betegnet som "Parent-child relational problem (Z62.820)".

Begge disse anerkendte diagnoser kan anvendes fremadrettet i forbindelse med forældrefremmedgørelse, ligesom begrebet kan anvendes i almindelighed.

I Danmark er forældrefremmedgørelse derudover klassificeret som psykisk vold i straffeloven, selvom der er en meget mangelfuld indsats og uddannelse på området hos familieretshuset, kommunerne, politiet og domstolene.

Foreningen Far forventer fremadrettet en bedre forståelse og anerkendelse af forældrefremmedgørelse, hvor arbejdet nu starter med at udarbejde behandlingsmetoder for sygdommen eller når det bliver en sygdom som resultat. Der er derudover behov for adfærdsregulering og forebyggende lovgivning.

Forældrefremmedgørelse er i dag en af de mest alvorlige udfordringer på det familieretslige område i Danmark, Norden og Internationalt, hvor et stigende antal børn og forældre lever ligeværdigt nu og i fremtiden. Der er behov for politisk, ministerielt og kommunalt ledelsesmæssigt fokus på de alt for mange børn og forældre, specielt fædre i Danmark som mister kontakt. Selvom forældrefremmedgørelse kan ramme begge køn.

Foreningen Far arbejder selv med forældrefremmedgørelse under den samlede indsats mod mistet kontakt mellem børn og forældre, som kan skyldes negativ social arv, forskelsbehandling, forældrefremmedgørelse, vold i familielivet, psykisk sygdom såvel som manglende ansvarlighed hos forældre.

Foreningen Far oplever i virkeligheden og forskningen, at mistet kontakt mellem børn og forældre har meget stor betydning for børns mentale sundhed i livet. Alt handler i skilsmisse Danmark ikke bare om præstationsræs og sociale medier blandt børn og unge, men i høj grad om kontakten og kærligheden fra far og mor i livet samt begge forældres identitet og tilstedeværelse i opvæksten.

På nordisk plan har Karolinska Instituttet bl.a. undersøgt alle svenske børn i alderen 12-15 år kvantitativt i forhold til psykosomatiske symptomer dvs. stress niveauet, medicinering og lægebesøg jfr. vedhæftet. Der er fundet markant sammenhæng mellem børns lavere stress niveau og begge forældres tilstedeværelse. Børn i kernefamilier og med ligeværdigt samvær har en markant bedre psykisk sundhed.

Foreningen Far oplever det skyldes mere ro, kærlighed og tryghed samt en bedre identitet, flere sociale og økonomiske ressourcer samt flere oplevelser, ferier m.v. Relationen til begge forældre skaber simpelthen mere sunde, glade og robuste børn.

Relevant information

ICD-11 Klassificering
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f547677013

Hvad er forældrefremmedgørelse?
https://mailchi.mp/foreningenfar/forldrefremmedgrelse-9gqzq5bszj

Hvad er psykisk vold?
https://foreningenfar.dk/psykiskvold


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire