Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/02-24   -   Pressemeddelelse

Statsrevisionen rejser kritik af det familieretslige system

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene trods flere ekstrabevillinger ikke har sikret en tilfredsstillende effektivitet og udvikling i produktiviteten i det familieretlige system. Den lange sagsbehandlingstid er en belastning for de berørte familier, som mangler afklaring på spørgsmål om samvær, bopæl og forældremyndighed.

Statsrevisorerne konstaterer, at Folketingets målsætning om at sikre et bedre og mere sammenhængende forløb for børn og forældre i vanskelige samlivsbrud ikke er opnået. Det skyldes bl.a., at Familieretshuset og familieretterne ikke har sikret, at sagsbehandlingstiderne på tværs af det familieretlige system er så korte som muligt.

Foreningen Far udtaler

Foreningen Far er fuldstændig enige i kritikken, som er længe ventet og berettiget. Statsrevisionen udtaler sig derudover kun om sagsbehandlingstiden. Man er ikke engang begyndt at tale om og kigge på forskelsbehandlingen, der sker dagligt i lovgivningen og praksis.

Der er ifølge landsformand Jesper Lohse, medlem af Rådgivende udvalg for Familieretshuset, kun en vej til succes. Det er at behandle alle mennesker i år 2024 med samme respekt og sikre alle er lige for loven.

Det betyder konkret at det lovgivningsmæssige udgangspunkt må skifte fra opdeling og forskelsbehandling af forældre i bopæl og samværsforældre ved samlivsophør, hvor kun den ene forælder kan opnå velfærdsydelser, til at børn og forældre har delt bopæl og lige tid som udgangspunkt ved samlivsophør. Forældrene kan her selv lave andre aftale med deres frie valg og er der reelle bekymringer for børn, skal disse sager naturligvis behandles i det familieretslige system.

Vi kan med sikkerhed sige baseret på virkeligheden og forskningen i dag, at kun dette forebygger og skaber færre sager samt er bedst for børn og familierne, som helhed i samfundet. Familieretshuset bør straks indføre ligeværdigt forældreskab, som udgangspunktet i deres afgørelser og sikre bedre uddannelse samt standard procedure foruden afgørelsesstatistik for kvalitetscheck.

Politikerne bør straks gennemføre lovændringer om lige tid og delt bopæl som udgangspunktet ved samlivsophør for børn. Det virker og skaber glade børn og familier i langt de fleste tilfælde, hvorved det skaber overskud og flere ressourcer til at hjælpe de børn og familier, der rent faktisk har behov for støtte i det familieretslige system.

Det handler om god og moderne ledelse samt respekt for mennesker i dagens samfund. Der er tale om et ledelsesansvar og et opgør med fortiden.

Kammeradvokaten

Kammeradvokaten skal på vegne af Statsministeriet samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet den 28. februar meddele domstolen i Danmark om man finder der sker direkte eller indirekte forskelsbehandling og er tale om ikke tilladt lovgivning og praksis for børn og fædre i det familieretslige system i Danmark. Sagen er anlagt af Foreningen Far.Relevant information

Beretning fra Statsrevisionen
https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2024/feb/beretning-om-sagsforloeb-i-det-familieretlige-system

Kort fortalt
https://rigsrevisionen.dk/Media/638439377736425876/Kort%20fortalt_Sagsforl%C3%B8b%20i%20det%20familieretlige%20system.pdf

Hele beretningen
https://rigsrevisionen.dk/Media/638439377841305786/SR0923.pdf


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire