Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/03-24   -   Pressemeddelelse

HØRINGSSVAR: Børneloven på Grønland

Grønland har en unik mulighed for at indføre en familie lovgivning, som er mere moderne og fremtidssikret end i Danmark og som beskytter alle børn og borgeres rettigheder. Det vil sættes Grønland helt i top på verdenskortet for børn og familier samt illustrere Grønlands selvstyre.

Foreningen Far har fremsendt høringssvar til Grønlands Selvtyre om ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse. Børneloven og lov om børns forsørgelse sættes efter aftale med Grønlands Selvstyre i kraft pr. 1. april 2024.

Foreningen Far har overfor Grønlands Selvstyre oplyst at dansk familie lovgivning må anses at bryde med gældende internationale konventioner, som Grønland ligeledes er underlagt. Dansk familie lovgivning som anvendes og overføres til Grønland må derfor betragtes som ikke tilladt, da alle ikke er lige for loven.

Børn og forældre forskelsbehandles grundlæggende i forhold til familie former dvs. om borgeren lever i en kernefamilie eller hver for sig. Om borgerne er bopæl eller samværsforælder med vidt forskellige juridiske rettigheder, sagsbehandling og velfærdsydelser uden saglig grund samt om man er mor eller far både direkte og indirekte i lovgivningen.

Foreningen Far skal opfordre til at lovgivningen på Grønland moderniseres og ikke bare tager udgangspunkt i dansk lovgivning. Dette vil være afgørende for børn og forældre på Grønland i fremtiden i forhold til forebyggelse, ligeværd og god kvalitet for både kvinder og mænd, drenge og piger i samfundet.

Fremtidens familie lovgivning

Foreningen Far har opstillet 3 grundprincipper og 10 retningslinjer, som kan benyttes for at lave en moderne familie lovgivning i overensstemmelse med samfundsudviklingen og den moderne børneforskning i børns sundhed samtidig med at det må anses at de gældende konventioner overholdes.

Grundprincippet:

• Trin A - Alle børn og forældre er lige for loven.
• Trin B - Forældrene har et frit valg til at lave egne aftaler.
• Trin C - Retten træffer individuelle og konkrete afgørelser ved uenigheder og saglige bekymringer.

Retningslinjer:

§1 Barnets forældre er mor og far med respekt for andre omsorgspersoner, der giver barnet kærlighed i livet. Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.

§2 Barnets forældre skal have den samme digitale post om barnet på samme tid og med samme metode.

§3 Barnet har ret til ligeværdig forældreorlov med sine forældre.

§4 Forældre har fælles forældremyndighed, medmindre tungtvejende forhold tæller imod.

§5 Bor forældrene ikke sammen har barnet som udgangspunkt delt bopæl og lige tid med sine forældre.

§6 Barnets indtægter og udgifter fordeles ligeværdig mellem forældrene ved lige eller stort set lige tid med barnet. Ved ikke ligeværdighed dvs. under 1/3 tid hos en forælder varetager den ene forælder barnets økonomi mod et børnebidrag under hensyntagen til begge forældres personlige indtægter, tid med barnet og barnets omkostninger.

§7 Flytter en forælder længere væk end 1 time (ca. 80 km) fra barnets bopæl får anden forælder mest tid med barnet foruden at fraflyttende forælder varetager transport af barnet som udgangspunkt.

§8 Forældrene kan lave anden aftale om tid med barnet og økonomi om ønsket.

§9 Er der uenigheder eller bekymringer for barnet af en forælder eller myndighed behandles sagen af retten og der kan inddrages en uafhængig og certificeret bisidder for barnet.

§10 En børnesagkyndig familieret kan ved tungtvejende grunde træffe anden afgørelse baseret på en individuel og konkret vurdering af det bedste for barnet, ligeværdighed og dokumentation. Alle påstande om strafbare forhold behandles af politiet.

Grønland bør derudover have fokus på barnet og barnets opholdssted, i stedet for at behandle sagerne i moderens retskreds. Det bør være barnets retskreds som er gældende i henhold til internationale konventioner og barnets rettigheder, da børn kan være anbragt eller leve med deres far eller familie.

Hvis man på Grønland ønsker at indføre medmoderskab i lovgivningen, skal medfaderskab på samme vis være en mulighed og anerkendes. Grønland bør derudover være opmærksom på at barnet har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.

Det kan oplyses at den danske stat er stævnet i forhold til anerkendelse af ligestillingsloven og gældende konventioner i dansk familie lovgivning. Foreningen Far skal opfodre Grønland til selvstændigt at indføres en moderne og fremtidssikret familie lovgivning som overholder gældende konventioner, børns og borgeres rettigheder. Dette er en beskyttelse af børnene og alle borgere i samfundet.

Grønland har en unik mulighed for at indføre en familie lovgivning, som er mere moderne og fremtidssikret end i Danmark og som beskytter børn og alle borgeres rettigheder. Det vil sættes Grønland helt i top på verdenskortet for børn og familier.


Relevant information

Om Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

Grønlands Selvstyre
https://naalakkersuisut.gl/Naalakkersuisut

Høringsbrev
Høringssvar

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire