Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/03-24   -   Pressemeddelelse

Dansk far klager til FNForeningen Far kan oplyse at en dansk far har klaget til FN over den danske stats manglende anerkendelse af datters ønske om bopæl hos sin far gennem adskillige år. Læs historien om hvor mange gange barnet har udtalt ønsket.


Barnet som er teenager har konstant ved børnesamtaler siden februar 2020 sagt klart og tydeligt, at hun ønsker at have bopæl hos sin far og være mest tid hos sin far, men alligevel er det ikke sket.

Far har altid været ligeværdige forælder. Far er sund og rask samt selvstændig erhvervsdrivende. Barnets udtalelser og ønske er positivt og helt reelt, da far og datteren simpelthen bare har rigtig god kontakt og tilknytning.

Alligevel mener Assens kommune og Familieretshuset på forunderlig vis ikke at barnet skal have bopæl hos sin far. Der er ikke skyggen af saglig grund, udover forskelsbehandling og en helt forkert internt kultur, som bryder med børns menneskeret.

Her er forløbet:

2020-02-21: Barnet udtaler til børnepsykolog ved Retten i Odense, at hun ønsker at bo hos sin far.

2020-06-16: Barnet udtaler til familielægen at hun ønsker at bo hos sin far.

2020-07-31: Barnet udtaler til Familieretshuset at hun ønsker at bo hos sin far.

2021-09-28: Barnet udtaler til Assens kommune at hun ønsker at bo hos sin far

2022-04-19: Barnet udtaler til Assens kommune igen at hun ønsker at bo hos sin far

2022-08-16: Barnet udtaler til Børns Vilkår børnetelefon at hun ønsker at bo hos sin far

2022-10-10: Barnet udtaler igen til Assens kommune og i skolen at hun ønsker at bo hos sin far

2022-10-17: Assens kommune oplyser på anmodning fra Familieretshuset at barnet 3 gange har udtalt hun ønsker at bo hos sin far

2023-05-04 Familieretshuset afgør at barnet ikke får midlertidig bopæl hos sin far, på trods af meget klar dokumentation og manglende overholdelse af barnets rettigheder indenfor rimelig tid.

Far vælger herefter at standse sagen for at give barnet ro og på grund af fuldkommen mistillid til myndighedernes behandling som ligeværdig forælder samt det forhold at mor har fri proces, mens far skal betale for endnu en retssag selv.

Sagen er efter en række afviste klager den 28. marts 2024 blevet indklaget til FN for registrering i forhold til den danske stat, børn og ligeværdige forældre forhold i Danmark.

Klagen omfatter:

1. At Assens kommune ikke har støttet og beskyttet barnet, på trods af gentagne udtalelser om barnets ønske om at bo hos sin far gennem flere år.

2. At Familieretshuset har afvist at overføre barnets midlertidige bopæl på trods af gentagne udtalelser om barnets ønske om at bo hos sin far gennem flere år og klar dokumentation.

3. At den danske stat overtræde barnets rettigheder i FN børnekonventionen i forhold til det bedste for barnet og beskyttelse mod forskelsbehandling.

4. At den danske stat overtræder barnets rettigheder med opdeling af bopæl og samværsforældre, hvor kun bopælsforælderen kan modtage velfærdsydelser for barnet, hvorfor mange børn står i disse situationer.

5. At den danske stat overtræder børn og forældres rettigheder til prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid.

6. At den danske stats overtræder børn og forældres rettigheder ved at det ofte kun er den ene forælder (mor) der modtager fri proces i børnesager foruden forhøjelse af den økonomiske grænse for fri proces, mens den anden forælder (far) ofte selv skal betale mellem 50.000 og 500.000 kr. for at føre en bopælssag.

Foreningen Far har fulgt sagen og checket sagens dokumenter, herunder barnets udtalelser, som er sket til Børns Vilkår, Assens kommune, Familieretshuset og Familieretten i Odense.

Det er bemærkelsesværdigt at det kan foregå og der er meget klart tale om brud på barnet såvel som fars menneskeret og retssikkerhed. Det sker mens alle ansvarlige myndigheder og ledere ingenting gør ved det!

Relevant information

Om Foreningen Far
https://www.foreningenfar.dk/om-os/

TagDetSomEnMand
https://www.foreningenfar.dk/TagDetSomEnMand/

Bliv medlem før din nabo!
https://www.foreningenfar.dk/stot/


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire