Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/05-24   -   Pressemeddelelse

Lovreformer i Danmark

Præsentation af lovgivning, politik og praksis det seneste årti indenfor fælles forældreskab i Danmark.

Præsentationen er afholdt af Landsformand Jesper Lohse i anledning af 10 året for den internationale ICSP organisation.

ICSP er et internationalt netværk af børneforskere, advokater og eksperter med rådgivende status hos Europarådet indenfor børns sundhed og ligeværdigt forældreskab i det moderne samfund.

Hør i præsentation om de væsentligste lovreformer siden 2007 i Danmark, status på dansk familie lovgivning i forhold til Europarådets resolution 2079 med anbefalinger til nationale regeringer.

Præsentationen giver en opsummering af de aktuelle udfordringer i det familieretslige system samt den aktuelle stævning af Socialministeriet og Statsministeriet på vegne af børn og fædre i Danmark for at sikre alle er lige for loven.

Der henvises til yderligere information og analysen af dansk lovgivning, som danner grundlag for menneskerettighedssagen med forslag til en moderne familie lovgivning målrettet Europarådets resolution.

Det er muligt at skabe en succes!


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire