Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/07-24   -   Pressemeddelelse

Åbent brev til Familieretshusets direktør

Familieretshusets succes og respekten for det familieretslige system afhænger af ordentlighed, ligeværdighed, moderne ledelse og god kvalitet. Det handler hverken om politik, interesser eller økonomi, skriver landsformand Jesper Lohse i et åbent brev til Familieretshusets direktør samt Folketingets social og ligestillingsudvalg.

Til Familieretshusets Direktør,

Kopi: Socialministeren
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets ombudsmand
Det Rådgivende udvalg for Familieretshuset

Vedr. Kønsdiskrimination i Familieretshuset

På det første møde i Rådgivende udvalg i 2020 blev Familieretshuset direktør og tidl. vicedirektør informeret om et omfattende misbrug af det familieretslige system, som havde skabt ca. 80% røde (§7 sager) i forhold til forventningen i det ministerielle lovforberedende arbejde på under 5%. Der var tale om et åbenlyst og alvorligt problem, som måtte håndteres ledelsesmæssigt.

På møde i Rådgivende udvalg den 4. november 2022 blev Familieretshusets direktør orienteret først af undertegnet og efterfølgende af forskere fra Institut for Statskundskab ved Aarhus og Københavns Universitet omkring den forskelsbehandling og kønsdiskrimination, som sker i Familieretshuset. Det handler ikke om hverken interesser, politik eller penge, men bør kaldes hvad det er forskelsbehandling.

- Familieretshuset forskelsbehandler pga. af den juridiske forskel på bopæl og samværsforældre.
- Familieretshuset forskelsbehandler pga. velfærdsydelser som alene går til bopælsforældre.
- Familieretshuset jurister træffer afgørelser til fordel for eget køn.
- Familieretshuset jurister er påvirket af stereotypiske overbevisninger (moderrollen vs. faderrollen), når de træffer afgørelse om samvær.
- Familieretshuset udfordrer ikke mødrene på manglende samarbejde og der træffes kun 7/7 ordninger, hvis mor siger ja.
- Dertil kommer at der sker et omfattende misbrug af psykisk vold lovgivningen i over 33% af sagerne, hvoraf kun ca. 10% er politianmeldt og ca. 15% underrettet til kommunerne. Det er ofte sager, hvor børn bør, kan eller skal have bopæl hos fædre med mest samvær eller ligeværdigt samvær.
- Dertil kommer krisecentrenes egen udøvende og dømmende magt med standard erklæringer om vold, uden at man har talt med børnenes far eller har kontrolleret mors social-, sundheds- og strafferetslige historik. Der er ingen retssikkerhed eller kontrol, heller ikke i Familieretshuset.

Familieretshuset har på trods af dette ikke fulgt op på sagen i Rådgivende udvalg og har ikke ønsket at fremlægge afgørelsesstatistik. Det fremgår samtidig af Familieretshusets ligestillingsredegørelser i 2020 og 2023 at der heller ikke er opsat målsætninger for ligestilling mellem køn hos Familieretshusets ledelse og ansatte som helhed.

Vil Familieretshusets direktør på det kommende møde i Det Rådgivende Udvalg eller i et skriftligt svar derfor redegøre for:

1. Finder Familieretshuset som påvist at der sker forskelsbehandling, som påvist baseret på bopæl og samværsbegrebet (ja eller nej)?
2. Finder Familieretshuset som påvist at der sker indirekte kønsdiskrimination af fædre i Familieretshuset (ja eller nej)?
3. Finder Familieretshuset som påvist at der sker forskelsbehandling, når medarbejdere påvist træffer afgørelser baseret på eget køn og der er tale om 85,4% kvindelige ansatte?
4. Finder Familieretshuset at der kommer et større pres på systemet og gentagne sager pga. forskelsbehandling og kønsdiskriminationen?
5. Finder Familieretshuset fortsat ikke at der kan og bør føres afgørelsesstatistik for at kontrollere og forbedre forholdene?
6. Hvad har Familieretshuset konkret gjort for at sikre der igen laves ligeværdige f.eks. 7/7 ordninger, som var en af de ting der virkede i Statsforvaltningen forebyggende i mange børnesager?
7. Hvad har Familieretshuset konkret gjort for at sikre individuel og konkret sagsbehandling, i stedet for brug af stereotypiske overbevisninger om moder og faderrollen?
8. Hvad har Familieretshuset konkret gjort for at komme det omfattende misbrug af det familieretslige system og ukorrekte psykisk vold påstande til livs?
9. Hvad har Familieretshuset konkret gjort for at kontrollere krisecenter erklæringer og stoppe misbrug – i hvor mange sager er de afvist?
10. Hvad har Familieretshuset konkret gjort for at sikre forholdene ikke forværres med den kommende bølge af fædre på orlov, som har en naturlig forventning om ligeværdig behandling?

Ingen bør eller må deltage i det som foregår på det familieretslige område om det handler om børn, kvinder eller mænd. Der opleves et fundamentalt brud på retssikkerheden og gældende konventioner for børn og borgere som helhed. Vi har alle pligt til at sige fra, når sådanne forhold er tilfældet i samfundet. Det må hermed ske igen med anbefaling om at få rettet positivt op på den forskelsbehandling og kønsdiskrimination, som er virkelighed og som misbruger Familieretshusets ressourcer og skader de børn og forældre m/k som har behov for støtte og hjælp.

Det handler hverken, som nogle ønsker at forklare forholdene med, om politik, interesser eller penge.
Det handler om basal retssikkerhed, respekt for mennesker, god ledelse og ordentlighed i samfundet.

Det er muligt at skabe en succes!

Med venlig hilsen
TAK

Jesper Lohse, MBA

Vedhæftet

Graf 1: Ligestillingsindsatsen i Familieretshuset
Graf 2: Kønsfordelingen i ledelsen
Graf 3: Kønsfordelingen hos medarbejderne samlet
Graf 4: Fædre undersøgelse med 1200 fædre

Forholdene understøttes ved at spørge 1200 fædre om deres ønske og faktisk opnået bopæl og samværsordning. Analysen viser også 58% af 1200 adspurgte fædre gerne vil have delt bopæl og 27% bopæl for barnet alene, men kun 9,44% og 5,76% har fået det.

Over 68% af fædrene ville gerne have en 7/7 ordning, men kun 9,6% har fået det og næste 80% vil gerne være ligeværdige forældre, mens kun ca. 27% har opnået det.

Over 55% af de adspurgte fædre oplyser der bør laves et fælles søgsmål mod Familieretshuset i forhold til forskelsbehandling, hvilket danner baggrund for endnu en henvendelse til Familieretshusets direktør med kopi til folketingets socialudvalg og ligestillingsudvalg.


Relevant information

Om Foreningen Far
https://www.foreningenfar.dk/om-os/

STØT Foreningen Far
https://www.foreningenfar.dk/stot/

Ligestillingsredegørelse 2020
Ligestillingsredegørelse 2023
Minirapport 2020
Minirapport 2023
Forældreundersøgelse 2023

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire