Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/11-13   -   Pressemeddelelse

Over 100.000 børnesager fejlbehandlet i Danmark

Foreningen Far anslår overfor Radio24Syv, at over 100.000 børnesager er fejlbehandlet i større eller mindre grad det seneste årti. Tallet skønnes at være langt højere, når man tæller alle fejl som sker per barn.

Statsforvaltningen træf alene 124.746 såkaldte afgørelser i 2012 (Kilde: årsrapport 2012, side 22). Hertil kommer afgørelser i ankestyrelsen, kommunerne og domstolene. I forhold til de officielle statistikker skal man derfor være opmærksom på følgende forhold.

· Forældrene modtager afgørelser som omfatter flere børn (alle afgørelser bør tælles per barn)

· Ved små børn har statsforvaltningen en egen holdning (automat pilot), hvorfor sagen opgives (det kaldes forlig).

· Ved midlertidige afgørelser har statsforvaltningen en egen holdning (automat pilot) og sagsbehandlingstiden gør at sagen må opgives (det kaldes forlig)

· Ved samværssager har statsforvaltningen ofte en egen holdning (automat pilot) og sagerne opgives (det kaldes forlig)

· Statsforvaltningerne og ankestyrelsens statistikker er ikke kønsopdelte

· Statsforvaltningen kan efter 1/10-2012 vælge at afvise sagen

· Forældrene tør ofte slet ikke bruge det offentlige system pga. kvaliteten, omkostningerne og sagsbehandlingstiden


Foreningen Far oplever at det er følgende forhold, som er alvorlige i statsforvaltningen, ankestyrelsen og kommunerne i forhold til lovgivning og praksis.

1. Familielovgivningen, bekendtgørelser og vejledninger er ikke moderniseret for ligeværdige forældre

2. Sagsbehandlingstiderne er lange, hvilket skaber børne- og forældresager - og bestemmer afgørelserne

3. Kvaliteten og objektiviteten er ringe (læser man afgørelserne, notaterne og taler med forældrene ser man det ofte)

4. Omkostningerne (sagerne kan koste 50.000 til 750.000 for en livsnødvendig børnesag, mens den anden forælder har fri proces)

5. Forskelsbehandling (95% af fædrene oplever forskelsbehandling i større eller mindre grad i det offentlige system)

6. Helhedsorienteringen (familierne oplever sagerne opdeles i 3-4 forskellige sager og at der mangler fokus på den hele familie)

7. Belønningsstrukturer (Statsforvaltningen belønner ofte efter køn og offentlige ydelser - i stedet for efter forældreevne, tilknytning, sundhed, ærlighed og ordentlighed, som er vigtige værdier for barnet.)

Der er flest mødre end fædre, som er primære omsorgsforældre for børn i Danmark og de fleste forældre er heldigvis fantastiske. Flere gode fædre er imidlertid på banen end nogensinde og de fleste familier lever i dag ligeværdigt.

Familielovgivningen og praksis er derimod slet ikke moderniseret i forhold til samfundsudviklingen, som arbejdslivet og uddannelsessystemet - og det skaber forældre- og børnesager samt fejlbehandling i Danmark.

Det værste Foreningen Far kan se i de temmelig klare mønstre er, at det ofte er de børn, som har allermest behov for begge forældre eller deres far, som ikke får det. Her gør tekniske lovhindringer, historiske forhold, kvalitet, omkostninger og misinformering på møder af 1-2 timers varighed med sagsbehandlere som reelt intet kender til familien, at børn kan miste kontakten til gode forældre.

Vi oplever der er tale om en virkelighed, som kan ramme alle borgere i Danmark. De fleste opdager det først når det er for sent. Foreningen Far har flere gange bedt ombudsmanden og institut for menneskerettigheder om at tage de strukturelle, juridiske og ledelsesmæssige forhold dybt alvorlige på familieområdet i Danmark.

Den handler om tekniske lovhindringer og modernisering af familielovgivningen i Danmark og den praktisering som hver eneste dag sker for børn.

Relevant information

Brud på menneskerettighederne
http://arkiv.radio24syv.dk/video/8872165/sagsbehandlingstider-i-strid-med

Over 100.000 børnesager fejlbehandlet
http://arkiv.radio24syv.dk/video/8861742/fejlbehandling-i-bornesager

10 gode råd til Statsforvaltningen
http://www.foreningenfar.dk/nyheder/10-gode-rad-til-statsforvaltningen


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire