Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/11-14   -   Pressemeddelelse

Ligestilling af dansk familielovgivning

Foreningen Far er af den opfattelse at alle mennesker skal have lige muligheder. Kvinder skal have stemmeret, læse på universitetet og gå til eksamen - samt kunne være topleder og statsminister - hvis de ønsker det og har kompetencerne. På samme vis skal mænd have mulighed for at være ligeværdige og primære forældre i det moderne familieliv, hvis de ønsker det og har kompetencerne.

Her er et bud på nogle af fordelene og udfordringerne ved at ligestille dansk familie lovgivning.

POSITIVT
+ Vi behandler alle mennesker ligeværdigt
+ Vi respekterer barnets ret til begge forældre
+ Vi sikrer barnet i 37 nye familie former og i forhold til begge forældre
+ Vi beskytter barnet mod tekniske lovhindringer, som ikke er bedst for barnet
+ Vi giver barnets forældre mulighed for at fortsætte den ligeværdighed mange familier har i dag OG giver mulighed for at leve mere traditionelt også
+ Vi bliver i stand til at belønne god adfærd og træffe rigtige beslutninger for barnet
+ Vi sikrer de positive rollemodeller som findes blandt mødre, fædre og par som bringer en positiv spiral med sig i samfundet
+ Vi sender et klart signal til begge forældre om at tage ansvar og samarbejde positivt med fokus på barnet - samtidig med fleksibilitet til at forældrene selv kan vælge
+ Vi bliver i stand til at mægle oprigtigt til glæde for barnet uden at den ene forælder har en pistol for tindingen og kan vælge mellem pest eller kolera
+ Vi bliver i stand til at sende et klart signal og sikre at manglende positivt samarbejde, chikane og misinformering aldrig betaler sig
+ Vi fjerner et væsentligt "følelsesmæssigt" og "økonomisk" konflikt element
+ Vi sikrer retssikkerheden for alle børn og forældre
+ Vi sikrer et væsentligt fundament i samfundet som er familiernes kærlighed, tryghed og omsorg i det moderne familieliv og alle familie former
+ Vi kan forhindre den sociale arv ved brug af 3 nye familie tilbud (frit valg for forældre, mægling der virker eller rigtige afgørelser af få hænder)
+ Vi kan bedre sikre eksempelvis "muslimske ægteskaber/skilsmisser" end i dag ved at respekterer begge forældre i stedet for ofte at give mor bopælsretten / alle rettigheder, hvorefter fædrene kæmper af kulturelle årsager
+ Vi sikrer politikernes respekt i befolkning med en modernisering i trit med samfundets udvikling
+ Vi sikrer bæredygtig vækst, et højere kompetenceniveau på arbejdspladserne, øget beskæftigelse og bedre folkesundhed
+ Vi sikrer politikernes respekt i befolkning med en modernisering i trit med samfundets udvikling

JURIDISK
+ Vi respekterer FN børnekonventionen artikel 2 som forbyder forskelsbehandling af barnets forældre på køn og familie form
+ Vi respekterer den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 som sikrer respekt for familielivet
+ Vi respekterer ligestillingsloven kap 2 som forbyder direkte eller indirekte fordelsbehandling baseret på køn og familie form

UDFORDRINGER
- Det vil være en ændring for nuværende skilsmisse forældre, men en nødvendig ændring i takt med samfundsudviklingen og forældrene kan fortsætte nuværende aftale som frivillige aftaler
- Der er situationer hvor ligeværdighed ikke er bedst for barnet, men 3 gode forældretilbud skal sikre barnet og sikre barnet bedre end i dag med færre hænder og en bedre struktur
- Det vil for en mindre gruppe skabe misbrug af øgede rettighederne i forhold til hvad der er bedst for barnet, men de 3 forældretilbud skal sikre barnet og sikre barnet bedre end i dag
- Der skal laves konsekvensændringer i lovgivning, hvilket kan tage et stykke tid
- Der skal laves EN vejledning som gælder begge forældre, men det må være simpelt
- Der vil som altid blive rejst kritik af mindre grupper, der altid mener at mor og barn skal høre sammen. Det er bare langtfra virkeligheden for alle børn og familier i dag og skal vi ikke overholde basal retssikkerhed for alle børn og forældre.
- Kommunikation til befolkningen af den positive forandring

De 3 familie tilbud som nævnes er for alle familie former og begge forældre:

Tilbud A: Frit valg til at lave egen aftale i alle familie former
Tilbud B: Mægling der virker baseret på ligeværdighed
Tilbud C: Rigtige afgørelse af få hænder

Foreningen Far skal gøre opmærksom på at ligestilling af dansk familie lovgivning intet har at gøre med deleordninger, som kan være gode for nogle børn og ikke gode for andre børn. Det afhænger af en individuel og konkret vurdering for barnet og familien.

Send os gerne dine kommentarer og dit syn på de positive konsekvenser og udfordringerne ved, at ligestille dansk familie lovgivning på presse@foreningenfar.dk.


Relevant information

FN Børnekonventionen artikel 2 (forskelsbehandling)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 6, 8 og 14
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

Ligestillingsloven artikel 2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160578


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire