Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-14   -   Pressemeddelelse

FN børnekonventionen fylder 25 år - her er de velkendte tricks i børnesager

Foreningen Far har igennem en årrække erfaret, at det er de samme systematiske metoder og manglende forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring, der er med til at sikre, at fædre ikke bliver bopælsforælder, får mindre samvær med deres børn eller sågar ryger helt ud af barnets liv (i visse tilfælde mødre). Derfor rejser Foreningen Far nu en skarp kritik af de ansvarlige offentlige myndigheder.


Foreningen Far kan igennem massevis af samtaler med forældre dokumentere, at især fædre rammes hårdt, når familien går itu. Og desværre sker det ofte med få men velkendte beskidte tricks, der udføres af modparten og ofte i tæt samarbejde med advokater. Foreningen Far har derfor lavet en liste med nogle af de systematiske metoder, en forælder bruger for at blive bopælsforælder, undgå samvær for modparten og i sidste ende undgå kontakt mellem barnet og den anden forælder til stor skade for barnets liv og opvækst.

Konkret viser det sig, at advokater og parterne i en familiekonflikt med stor succes kan kønsdifferentiere, hvilket er i direkte strid med FN børnekonventionen artikel 2, som forbyder forskelsbehandling. Desværre er det især brugbart for mødre, der i ca. ni ud af ti familiesager med held kan bruge de velkendte metoder, mens fædre kun får held med at bruge de samme metoder i ca. en ud af ti sager.

Ansvaret for brugen af de beskidte tricks ligger dels hos parterne, dels hos de implicerede advokater, men i høj grad hos myndighederne som tillader det i familielovgivningen og praksis. I den juridiske verden er kendskabet til, hvordan en sag ved hjælp af kønsdifferenciering kan vindes, udbredt. Alligevel gør myndighederne og advokaterne intet for at stoppe misbruget af de uetiske og beskidte tricks. Og det går ud over vores børn og dermed vores samfund.

Listen er ikke endelig, men er blevet til på baggrund af systematiske undersøgelser og erfaringer fra frivillige rådgivere i Foreningen Fars 14 landsdækkende rådgivningscentre:

De mest brugte metoder af Mor:

· Mor giver misvisende og udokumenterede oplysninger til myndighederne for at opnå bopæl, mest samvær, bidrag og sociale ydelser
· Mor afholder bevidst barnet fra samvær med far for at opnå bopæl, mest samvær, bidrag og sociale ydelser
· Mor misbruger ordet "konflikt" eller skaber "konflikt" selvom der intet grundlag er for det. Det sker især i sager, hvor far er ligeværdig eller måske endda bedst egnet som bopælsforælder
· Mor siger far er ustruktureret og ikke er en god far - selvom han er ligeværdig eller bedst egnet forælder
· Mor oplyser myndighederne om, at et barn har det dårligt som ren pression, efter der er takket nej til en urimelig bodeling - uanset at børnene er glade, harmoniske og alle øvrige parter kan bekræfte forholdet
· Mor påstår, at far har "hemmelige konti" f.eks. i udlandet - imod enhver sund fornuft og rimelighed for at skabe et usandt billede af far og sikre sig børn og bidrag
· Mor siger forældrene ikke kan samarbejde, selvom far er ligeværdig, bedst egnet forælder og samarbejdet fungerer fint i praksis
· Mor tager på krisecenter, fordi hun ikke har andre steder at tage hen og får derved sagen til at se voldsom ud. Myndighederne tjekker ikke påstande
· Mor er voldelig mod far, men skjuler det ved at sige far er voldelig uden, at det er korrekt
· Mor påvirker børnene i en sådan grad at far bliver fremmedgjort
· Mor flytter væk uden overholdelse af seks ugers fristen for meddelelse om flytning til direkte skade for barnet
· Mor kommer med usande anklager om f.eks. grænseoverskridende adfærd fra en i virkeligheden god og ordentlig far som intet har gjort. Politiet afviser alt på kort tid, men sagen er tabt og ingen checker

De mest brugte metoder af Far:

· Far tager ikke ansvar, overholder ikke samværsaftalen eller holder ikke ferie med børnene
· Far kræver mere samvær i vrede eller for at undgå børnebidrag
· Far påvirker børnene og forsøger at fremmedgøre børnene til skade for samarbejdet
· Far er voldelig og mor tør ikke kæmpe imod for egen og børnenes skyld

Etiske overvejelser om den juridiske problemstilling
Foreningen Far er bekendt med, at kønsdifferentieringen i familiesager ofte foregår med advokaters. Og det er et stort problem, for i virkeligheden er det jo netop juristerne, der burde tage ansvar i sager med så store familiære konsekvenser. Desværre sker det stik modsatte. Den rutinerede advokat ved præcis, hvordan en sag "vindes" og bruger nogle af de nedenstående metoder i sagens tjeneste:

· Advokaten instruerer direkte eller indirekte sin klient i de velkendte metoder
· Advokaten bruger ordet "konflikt" kønsbestemt
· Advokaten trækker med vilje sagen i langdrag
· Advokaten opfodre til at undgå samvær for barnet med anden forælder i længere tid uden grund
· Advokaten tilbageholder bevidst relevante oplysninger
· Advokaten kontakter sagsbehandler uden kopi til modparten
· Advokaten kontakter modparten direkte i skrivelser - i et forsøg på uretmæssig pres og for at skabe konflikt
· Advokaten møder op med den ene forælder på den andens bopæl velvidende, at modpartens advokat ikke er til stede for at dokumentere konflikt.
· Advokaten skalere modpartens formue og kræver langt større bidrag end rimeligt
· Advokaten opfordre til at indgive politianmeldelse mod bedrevidende
· Advokaten opfodre til at tage på krisecenter eller sige man har været der

Foreningen Far anbefaler at Rigsrevisionen indleder en offentlig undersøgelse af lovgivningen, praksis og den manglende retssikkerhed for helt almindelige børn og forældre i Danmark gennem de seneste 25 år. Helt konkret må der rettes fokus på, at kønsdifferenciering i forbindelse med lovgivning og praksis for børn er ikke at varetage barnets bedste.


STØT FORENINGEN FAR
Send sms Far til 1231 og støt Foreningen Far med 100 kr. Det koster 100 kr. per sms plus alm. sms takst.

OM FORENINGEN FAR
Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre er en frivillig forening med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har aktuelt over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn fra 300 danske byer og over 50 lande om året som søger vejledning. Foreningen Far har 12 landsdækkende rådgivningscentre, som yder rådgivning om barsel, faderskab, positivt samarbejde, familielovgivningen og praksis, skilsmisser med fokus på positive løsninger for hele familien og glade børn. Foreningens rådgivere er stort set en ligelig fordeling af mænd og kvinder med erfaring som forældre, bedsteforældre eller fagligt. Al rådgivning er gratis - både mænd og kvinder er velkommen hos Foreningen Far.

Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire