Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/11-14   -   Pressemeddelelse

25 principsager indleveret til ligebehandlingsnævnet i anledning af FN Børnekonventionens 25 års fødseldag

Foreningen Far har i anledning af FN Børnekonventionens 25 års fødselsdag indleveret 25 princip sager til Ligebehandlingsnævnet på vegne af danske børn og forældre. Foreningen Far har samtidig rejst kritik af den hidtidige behandling i ligebehandlingsnævnet i sager om forskelsbehandling af børn i moderne familie former, forskelsbehandling af børn og fædre samt forældrene i alvorlige børnesager.

Der sker efter Foreningen Fars opfattelse ved systematisk gennemgang af familiesager og baseret på utallige samtaler med forældre, bedsteforældre og pårørende i Foreningen Fars 14 landsdækkende rådgivningscentre markant overtrædelse i Danmark af FN Børnekonventionen artikel 2 og 3, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt Ligestillingslovens kapitel 2.

Følgende princip sager er indleveret i ligebehandlingsnævnet den 20. november 2014.


FAR0001: Kommunal e-boks manglende adgang for begge forældre til oplysninger om barnet

FAR0002: Bopæl og samværsforælder opdeling af barnet og ligeværdige forældre med vidt forskellige rettigheder, når far og mor ikke bor sammen

FAR0003: Boligydelse til begge forældre - kun den ene forælder kan modtage boligydelse for barnet

FAR0004: Familiecheck til begge forældre - kun den ene forælder modtager familiecheck

FAR0005: Forhøjet SU til begge forældre - far får 6 klip og mor 12 klip

FAR0006: Serviceloven §109 bosteder til kvinder og ikke mænd

FAR0007: Børnebidragsloven §13 og §19 - ændret fra forældre til at mor kan søge og far/medmor skal betale samtidig med at medfar ikke indgår

FAR0008: Børneloven sikre ikke barnets eller forældrenes ret til biologisk far og mor

FAR0009: Børneloven sikre ikke barnets ret til sine biologiske forældre eller de biologiske forældre ved medmor

FAR0010: Børneloven sikre medmor, men ikke medfar

FAR0011: Vejledning om samvær §14.1.1.2 - skyldsspørgsmålet har ikke betydning for bopælsforældre

FAR0012: Fri proces for kun den ene forælder i børnesager

FAR0013: Fri proces grænsen forhøjes kun for bopælsforælder ved fælles børn

FAR0014: Statsforvaltningens børnegrupper er ikke tilgængelige for samværsforældre og børn

FAR0015: SFI spørgeskemaer i børneundersøgelser er kun blevet sendt til bopælsforældre

FAR0016: Barselsorlov for begge forældre

FAR0017: Barselsorlov er ikke ret og pligt for begge forældre

FAR0018: Barselsorlov for medmor anerkender ikke barnets ret til biologisk far og mor

FAR0019: Barselsorlov for medfar gives ikke, kun medmor

FAR0020: CPR loven barnets skal altid opholde sig lige eller mest tid hos bopælsforælderen, hvis forældrene ikke bor sammen i forhold

FAR0021: Barselsdagspengene gives kun til den ene forælder ved uenighed, hvis forældrene ikke bor sammen

FAR0022: Mødre grupper kontra familiegrupper

FAR0023: Midlertidige afgørelser i Statsforvaltningen for børn om bopæl baseret på køn

FAR0024: Midlertidige afgørelser i Statsforvaltningen for børn ved grænseoverskridende adfærd baseret på bopæl/samværsstatus samt køn

FAR0025: Forskelsbehandling af ordblinde i forhold til forældremyndighed, bopæl og samværsdage

Det er ikke tilladt at forskelsbehandle børn, forskelsbehandle børn i forhold til børns forældre eller forskelsbehandle forældre (FN artikel 2, EU artikel 14 og LL kap. 2). Der skal træffes afgørelser som er bedst for barnet (FN artikel 3 baseret på overholdelse af artikel 2 om forbud mod forskelsbehandling). Alle borgere har ret til respekt for familielivet (EU artikel 6) og retslig prøvelse indenfor samme rimelige frist (EU artikel 6 og 14). Det er samtidig ikke tilladt at fortolke rettighederne i dansk lovgivning og praksis på anden vis end tiltænkt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EU artikel 17).


ANBEFALING

Børn og forældre bør i dag have lige muligheder og samme retssikkerhed i alle familieformer og hos begge forældre m/k.

Foreningen Far anbefaler forebyggelse, ligestilling og kvalitetssikring af dansk familielovgivning og praksis, herunder afskaffelse af forældremyndighed og bopælsbegrebet, da det hørte fortiden til og er forskelsbehandling af barnet i forhold til barnets forældre og forældrene i ligeværdige familier. Begreberne virker ikke i dagens samfund og det er senest set i forbindelse med kommunal e-boks og manglende informering om barnet til begge forældre.

Det er et politisk og offentligt ledelsesansvar at sikre en modernisering af dansk familielovgivning og praksis. Det helt store problem er at virkeligheden de seneste 25 år siden FN børnekonventionen blev vedtaget slet ikke er kommet op gennem systemet, fordi alle kører videre i hestevogn og tror at det der virkede engang - også virker i fremtiden.

Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire