Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/11-14   -   Pressemeddelelse

Bliv medlem af Foreningen Far og få E-bogen, Gode råd - din guide til positivt samarbejde

Foreningen Far sender den nye e-bog "Gode råd - din guide til positivt samarbejde" med erfaringer, familie jura og positive løsninger til alle som støtter Foreningen Far med et betalt medlemskab.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Om Foreningen Far 6

Samlivsbrud - fokus på børnene 7
Inddrag skolen eller daginstitutionen 8
Fortæl børnene, hvad der sker 8
Bopæl og samvær 9
Overhold aftaler 9
Relationer til andre familiemedlemmer 10
Hente- og bringesituationen 10
Brug ikke børnene som fortrolige 10
Hvis I ikke taler sammen 10
Undgå at skændes, mens børnene hører det 10
Tal ikke nedsættende om hinanden, og ikke mens børnene hører det 11
Undgå at hævne via barnet 11
Forskellige regler 11
Et kommunikationsredskab 11
Hjælp udefra 12

Separation og skilsmisse 13
Hvad er forskellen på at blive separeret og skilt? 13
Skilsmisse når ægtefællerne er enige 13
Ægtefællerne ikke enige om umiddelbar skilsmisse 13
Skilsmisse uden forudgående separation i nogle særlige tilfælde 14
Vilkårsforhandling i statsforvaltningen 14
Retssag ved domstolene 14

Bodeling 15
Når ugifte går fra hinanden 16
Når ægtefæller går fra hinanden 16
Gæld 17
Retten til lejligheden 17
Pensioner 17

En sags begyndelse og forløb 18
Bisidder 19
Konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning 20
Mødenotater og aftaler fremkommet i statsforvaltningen 21
Adfærd i forbindelse med møder 21

Forældremyndighed og barnets bopæl 23
Forældremyndighed 23
Beslutningsbeføjelser 24
Navnespørgsmål 25
Bopæl 26
Barnets bopæl og cpr-loven 27
En retssag 28
Advokat 29
Fri proces og beskikket advokat ved retten 30

Samvær 32
Fastsættelse af samvær 32
Sagsbehandlingstid 32
Retsstillingen under sagens behandling 32
Resolution eller aftale 33
Midlertidig afgørelse 33
Samværsmængde 33
Anden kontakt 34
Andre samværsvilkår 34
Rejser til udlandet 34
Anbefalinger 35
Ændring af samvær 36
Klage 36
Partshøring og aktindsigt 38
Partshøring 38
Aktindsigt 38

Fogedretten 39
Bopælsforælderens tilbageholdelse af barnet 39
Samværsforælderens tilbageholdelse af barnet 40
Klage over fogedrettens afgørelse 40
Advokat 40

Børnebidrag og ægtefællebidrag 41
Forsørgelse af børn 41
Børnebidrag 41
Normalbidraget 42
Forhøjet bidrag 42
Modregning af krydsende bidrag 42
Klage 43
Ægtefællebidrag 43
Bidragets størrelse 43
Skat 44
Ændring af ægtefællebidrag 44
Økonomiske fordele ved at være bopælsforælder 45
Hjælp til dækning af transportudgifter 45

Faderskab 46
Gifte forældre 46
Ugifte forældre 46
Morens oplysningspligt 47
"Fortrydelsesret" 48
En mands mulighed for at få prøvet faderskabet 48
Genoptagelse 48
Faderskab ved kunstig befrugtning 48
Vores råd 49

Ankeinstanser og klageadgange 50
Klage over sagsbehandling i statsforvaltningen 50
Byretten, Landsretten, Højesteret og Fogedretten. 50
Klager over psykologer 51
Klager over læger 51
Klager over advokater 51
Klager over kommunalt ansatte 52
Folketingets Ombudsmand 52

Links til lovgivning og praksis m.m. 53

Ofte stillede spørgsmål 54
Faderskab 54
Barsel 54
Separation og skilsmisse 55
Forældremyndighed 56
Bopæl 58
Samvær 61
Forskellen på Forældremyndighed, bopæl og samvær 66
Børnebidrag 67
Statsforvaltningen 68
Domstolen 71
Advokaten 73
Fjernelse af børn 74


EKSEMPEL FRA E-BOGEN

Lav en A4 side med de 10 positive ting mellem dine børn og dig .... Jeg elsker mine børn, vi har god tilknytning, bedsteforældre, legekammerater mm. Nævn 3 bekymringer nederst ved at børnene ikke får den aftale som du finder er bedst.

Mærk efter hvad der er bedst for dine børn og fokuser kun på dem. I er som forældre eksperterne og kun I ved det. Husk alle ferier med det samme og optræd hele tiden venligt, venligt, venligt og bestemt.

Opstår der mudderkastning sig det er jeg ked af du syntes ... Jeg oplever det bedste er .... og nævn de positive ting. Tænk over og nedskriv en typisk uge før i gik fra hinanden, hvad er børnene vant til og hvad er bedst for børnene.

Husk forældreskabet er livsvarigt!

Relevant information

Bliv medlem af Foreningen Far her
http://www.winkas.dk/wkkartotek/tilmelding.asp?wkid=700505&navid=4


Billeder


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire