Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/03-15   -   Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget skilsmissepakke I

Foreningen Far roser politikerne for et vigtigt første skridt. Lad os fortsætte med pakke II og III - og sikre at Norden går forrest i verden med en sund og bæredygtig familiepolitik.

Det skal ikke længere være muligt for en far eller mor at skubbe den anden forælder ud af et barns liv ved hjælp af chikane efter et samlivsbrud. Alle Folketingets partier har stemt for et lovforslag, som skal forhindre, at børn mister kontakten med deres far eller mor, blot fordi den anden forælder udøver chikane eller forhaler en sag om forældreansvar.

Socialminister Manu Sareen er glad for den brede opbakning til skilsmissepakken. "Med loven sætter vi en stopper for nogle af de ulykkelige sager, vi hidtil har set. Det skal for eksempel ikke længere være muligt at trække sagen i langdrag ved at udeblive fra møder i Statsforvaltningen, så den anden forælder i mellemtiden mister tilknytningen til barnet. Og det skal få konsekvenser, hvis en forælder bevidst lægger ferien på det tidspunkt, hvor barnet ellers skulle have været hos den anden. Det er en god nyhed for børnene, at den slags fuldstændig uacceptable metoder ikke længere skal gå ud over dem," siger Manu Sareen.

Lovændringen medfører blandt andet:

· Mødepligt i Statsforvaltningen, så forældre ikke uden grund kan aflyse møder og dermed forhale en sag.
· Hurtigere midlertidige afgørelser om samvær.
· Automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.
· Automatisk fortsættelse af samvær, mens sagen behandles.
· Bopælsforældre kan ikke aflyse samvær pga. chikane og egen ferie
· Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

Loven træder i kraft den 1. oktober 2015.

Foreningen Far takker de mange fantastiske forældre, bedsteforældre og pårørende m/k, politikere og medier, som har medvirket til den nødvendige forandring. Belønner vi god adfærd, opnår vi god adfærd. Det ved alle ledere og forældre m/k. Det er derfor et første skrift på vejen mod modernisering, ligestilling og kvalitetssikring af dansk familie lovgivning og praksis til glæde for alle danske familier og alle danske børn.

Lad os fortsætte med pakke II og III - og sikre at Norden går forrest i verden med en sund familiepolitik og moderne familie lovgivning med lige muligheder for alle mennesker. Foreningen Far anbefaler politikerne som det næste at have fokus på skrivelser til begge forældre automatisk i e-boks, kendte advokat tricks i familiesager samt en lovreform med revision og modernisering af alle familielove i trit med familiernes liv i Danmark år 2015.

Der må i forhold til den offentlige sagsbehandling m/k ske kvalitetssikring og skabes et langt mere simpelt, ligeværdigt og enstrenget system m/k, da alt for mange offentlige enheder og hænder i dag varetager de offentlige børnesager. Forældre som træder ved siden af m/k og ikke samarbejder positivt med fokus på børnene må vide at det har konsekvenser for deres børn og dem selv som forældre.

Finder Statsforvaltningen at der i forhold til deres arbejde i årevis blot er tale om et par såkaldte ekstrabladshistorier og få fejl bør Statsforvaltningen lukkes. Statsforvaltningen har intet reelt gjort for at informerer politikerne om de mange tekniske lovhindringer som findes i en familielovgivning som kører fuldstændig i hestevogn og har på trods af adskillige henvendelser hverken foretaget fyldestgørende tilfredshedsmålinger eller sammenkørt relevante oplysninger for at finde mønstre i familiesagerne. Statsforvaltningen har - efter Foreningen Fars oplevelse - først og fremmest svigtet børnene og det kan ikke længere accepteres. Der bør foretages uvildig undersøgelse af den praksis og diskrimination som er sket i årtier.

Foreningen Far anbefaler i dag at politikerne sikrer frit valg for forældre m/k i alle familieformer, kommunal mægling der virker samt en familiedomstol med dygtige børnesagkyndige, der træffer kvalificerede afgørelser. Vi må kigge fremad positivt og lærer af historien, så det aldrig sker igen!

Relevant information

Anbefaling til politikerne om skrivelser til begge forældre
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/92173

Familiepakke I, II og III - en mulig vej til succes
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/89404

Foreningen Far på YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMVhXP4Sf9qpkKr_g8BjuAmQEVHLn89J_


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire