Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/03-15   -   Pressemeddelelse

Hvad sker der hvis mor, mors kæreste eller morfar er alkoholiseret, voldelig eller det som er værre?

Respekt for familielivet, frit valg og lige muligheder er fundamentale menneskerettighedsprincipper i vores samfund for alle børn, forældre og familier. Spørgsmålet er hvor længe politikerne vil skjule børn, gode fædre og moderne familier under gulvtæppet og overtræde fundamentale menneskerettighedsprincipper.


Hvad sker der hvis mor, mors kæreste eller morfar er alkoholiseret, voldelig eller det som er værre? Hvad sker der hvis en god far gerne vil på barsel med sit barn eller barnet har behov for at far er på barsel, men arbejdsgiveren og mor ikke er enig? Hvad sker der hvis en god far velbegrundet beder offentlige myndigheder om hjælp på sit barns vegne?

Svaret er: Ofte ingenting

Det er på ingen måde tilfældigt at færre børn i 2014 har bopæl hos far, end i 1980, forholdsvis m/k i moderne familier, og det skal tages særdeles alvorligt. Foreningen Far skønner at tallet skal være mellem 20-30% i dag, men det er fortsat under 1980 niveauet på 13,28% i direkte modstrid med samfundsudviklingen. Det skyldes IKKE bare forældrenes frie valg eller familie økonomien, men derimod grov diskrimination af børn og de gode fædre som er positive rollemodeller i Danmark.

Fædre der ønsker bopæl for deres børn, bør eller i henhold til loven skal have bopæl for børnene bliver så groft diskrimineret i Danmark, at de ikke får bopælen, men gennem seneste årti i stedet har fået en deleordning 7/7 eller de er røget mere eller mindre ud af barnets liv. Dette også selvom de har været primær omsorgsforælder for barnet siden fødslen - og også selvom mor, mors kæreste eller morfar er alkoholiseret, voldelig eller det som er værre.

Det skyldes simpelthen at forældet familie lovgivning fortsat opdeler forældrene i A og B forælder, bare fordi de ikke bor sammen - med vidt forskellige rettigheder og økonomi - som gør at der opstår en "kamp" om bopælen og de sociale ydelser, som er fast tømret med hinanden uden et frit valg i familierne. Kombineret med offentlige myndigheder som f.eks. statsforvaltningens kultur og totale mangel på selvindsigt i egen virkelighed og sagsbehandling på gulvet. Kombineret med velkendte advokat teknikker, da advokaterne naturligvis kender hullerne i både den forældede lovgivning og hos de offentlige myndigheder. Det gør simpelthen at børn og gode fædre som ønsker, bør eller skal have bopæl for børn, i stedet mister bopælen, får mindre samvær eller ryger ud af barnets liv.

Klager far optrapper han konfliktniveauet og bliver mødt af vejledning om samvær §14.1.1.2 som med skrivebordsjuristernes velsignelse og uvidenhed på forunderlig vis fortæller, at skyldsspørgsmålet ikke har betydning for børn. Far bringer derfor sit barn i direkte fare for at miste mere samvær med den gode forælder, hvis han klager, og sidder konstant med en pistol for tindingen.

Foreningen Far kan ofte ved at spørge ind til familiens daglige liv, forældrenes socialhistorik og advokaternes navne på 5-10 min. fortælle om et barn havner som en dyr menneskelig og økonomisk socialsag i samfundet og den sociale arv går igen i 2., 3., 4. eller 5. generation!

Det sker hver eneste dag med politikernes, ministeriernes skrivebordsjurister og de offentlige lederes påtagede uvidenhed om egen virkelighed og brud på fundamentale menneskerettigheder for børn, forældre m/k og familier i Danmark. Det kan ramme alle danske familier og de ved det først når det er for sent.


Relevant information

YOUTUBE: Overtræder Danmark menneskerettighederne?
https://www.youtube.com/watch?v=QUt3IZ9fu1A&index=7&list=PLMVhXP4Sf9qpkKr_g8BjuAmQEVHLn89J_

YOUTUBE: Forebyggelse og fædrebarsel
https://www.youtube.com/watch?v=lUwQmacDCfc&list=PLMVhXP4Sf9qpkKr_g8BjuAmQEVHLn89J_&index=6

YOUTUBE: Frit valg og intelligent ligestilling
https://www.youtube.com/watch?v=Xjm0zHNqNWc&index=5&list=PLMVhXP4Sf9qpkKr_g8BjuAmQEVHLn89J_


Billeder


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire