Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/03-15   -   Pressemeddelelse

ÅBENT BREV: Til Morten Østergaard, Økonomi og Indenrigsminister vedr. Statsforvaltningen

Kære Morten Østergaard, Foreningen Far skal hermed på det kraftigste anmode om at der foretages uvildig undersøgelse af Statsforvaltningens sagsbehandling gennem de seneste 10 år og at Statsforvaltningen lukkes.

Forældre som bryder love og regler vinder ofte - og der mangler basal retssikkerhed for børn og ordentlige forældre i Statsforvaltningen, hvor kvaliteten er så ringe at den efter Foreningen Fars opfattelse bringer danske børns opvækst i fare m/k.

Vi skal her komme med 3 af rigtig mange eksempler for børn og forældre om sagens alvor.

A) Statsforvaltningen erkender ikke egen fejlkultur m/k

Adskillige TV og Radio udsendelser samt tusindevis af sager har dokumenteret forholdene for danske børn og forældre m/k i Statsforvaltningen. Den forælder der bryder love og regler vinder ofte - og der mangler basal retssikkerhed for børn og ordentlige forældre. Eksempelvis er TV2 "Med børnene som våben", DR "Krigen om børnene", Radio24syv "Skilsmisse Danmark", DR "Fædre under mistanke" og TV2 "Far dræbte mor og så fik han forældremyndigheden" blot nogle af de mange udsendelser.

Alle udsendelser understøtter Foreningen Fars forældreundersøgelse fra 2013, hvor adspurgte forældre m/k som havde oplevet Statsforvaltningen, rejste massiv kritik i forhold til sagsbehandlingstid, kvalitet, forskelsbehandling, fleksibilitet i forhold til familie former samt omkostningerne for børn, forældre og samfundet som helhed. Det er fuldstændig samme billede Foreningen Far oplever i den landsdækkende rådgivning og vejledning af over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende om året fra 300 danske byer.

Foreningen Far har siden 2012 henvendt sig til Statsforvaltningens ledelse og må i dag konstatere at Statsforvaltningen ikke har viljen til at erkende fejlkulturen. Foreningen Far oplever at Statsforvaltningen ikke informere politikerne, medierne og befolkningen korrekt og fyldestgørende om virkeligheden eller Statsforvaltningens ledelse simpelthen ikke er klar over virkeligheden i egen sagsbehandling og alvoren.

TV2 nyhederne bragte i går aftes blot den seneste historie om en far, der dræber sin ex-kone og får fuld forældremyndighed i Statsforvaltningen. Der er ingen undskyldning for dette - heller ikke i lovgivningen - og der bør indledes ledelsesmæssig undersøgelse af en sådan praksis. Det er på alle måder en hån mod børn og gode forældre m/k i Danmark. En hån mod gode og ordentlige fædre (og mødre) som mister forældremyndigheden selvom de ikke selv er årsagen samt først og fremmest en hån mod børn, kvinder og mænd der udsættes for vold i Danmark.

Det skaber en alvorlig negativ spiral, som i den grad er skadende for danske børn i familie sager samlet set og som må tages særdeles alvorligt. Belønner man forkert adfærd, som det dagligt er sket og sker i Statsforvaltningen, opnår man forkert adfærd. Det ved alle gode ledere og forældre m/k. Der er tale om et ledelsesmæssigt ansvar og en fejlkultur.

Link: http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2015-03-29-far-draebte-mor-og-saa-fik-han-foraeldremyndigheden
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/89581

B) Statsforvaltningen har aktuelt erkendt at advokater har kunne misbruge systemet uden at Statsforvaltningen har handlet

Statsforvaltningen har for nylig på DR og TV2 erkendt at man har kendskab til at advokater har brugt og bruger velkendte tricks i børnesager til, at snyde børnene ud af hænderne på gode forældre. Statsforvaltningen har først erkendt dette efter at Statsforvaltningen af Foreningen Far er blevet orienteret om at vi har henvendt os til Rigspolitichefen om forholdene, har indsamlet ca. 1.000 sager på kort tid som viser virkeligheden og pressen har bragt historien.

Statsforvaltningen har på intet tidspunkt sammenkørt længerevarende børnesager med advokatnavne og sagsbehandlere for at finde de klare mønstre, som Foreningen Far nemt ser da vi hører om de samme oplevelser igen og igen og igen fra uafhængige forældre, bedsteforældre og pårørende i Statsforvaltningens sager. På trods af adskillige henstillinger om at samkører sager og checke mønstre fra Foreningen Far siden 2012 er der intet sket. Statsforvaltningen er på møder i 2013 og 2014 af Foreningen Far fortsat orienteret om de velkendte tricks som bliver brugt i børnesager, herunder at brud på love og regler betaler sig, uden at Statsforvaltningens ledelse har handlet.

Statsforvaltningen bortforklare ofte forholdet med at man skal træffe afgørelser som er "bedst for barnet", men forældresagerne og de senere mange kommunale socialsager som bliver resultatet af fejlbehandling i Statsforvaltningen, viser at dette ikke er korrekt. Praksis om det "Bedste for barnet" er endvidere kun fulgt i forhold til den ene forælder (bopælsforælderen) og ikke med fokus på barnet og koordination med andre myndigheder. Har Statsforvaltningen stået med sager, hvor en bopælsforælder var årsagen og et barn er blevet fremmedgjort eller der har været politimæssig dokumentation for vold eller grænseoverskridende adfærd af eksempelvis mor, mors kæreste eller morfar er der intet sket for barnet. Barnet er med Statsforvaltningens fulde viden og accept til tider blevet afskåret fra kontakten til den gode forælder, som til tider har været barnets eneste tryghed.

Statsforvaltningen har efter et andet tydeligt mønster eksempelvis det seneste årti givet mødre, som i en periode eller i barnets opvækst ikke har magtet opgaven, bopæl for barnet pga. behovet for sociale ydelser, mens gode fædre har fået en deleordning 7/7, mindre samvær eller er røget helt ud af barnets liv. Det samme er ikke sket ved omvendte kønsroller og samme tilknytningsforhold til barnet. Det er netop i disse sager at man ofte oplever forældre og advokater bruge velkendte tricks, da det er "eneste udvej" og alle ved at det virker i Statsforvaltningen.

Link: https://www.dr.dk/tv/se/dr2-undersoeger/dr2-undersoeger
Link: http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-03-12-liste-saadan-snyder-advokater-boern-ud-af-dine-haender
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/89973

C) Statsforvaltningens kultur og praksis er årsag til at færre gode fædre har bopæl for børn i 2014 end i 1980 og tallet illustrerer alvoren

Familierne lever mere ligeværdigt end nogensinde og det er i høj grad de gode fædre som er positive rollemodeller for en sund samfundsudvikling i tæt samarbejde med fantastiske mødre. Det er på ingen måde tilfældigt at færre børn i 2014 har bopæl hos far end i 1980, forholdsvis m/k i moderne familier, og det skal tages særdeles alvorligt.

Foreningen Far skønner at tallet skal være mellem 20-30% i dag, men det er fortsat under 1980 niveauet på 13,28% i direkte modstrid med samfundsudviklingen. Det skyldes ikke bare forældrenes frie valg eller familie økonomien, men derimod kvaliteten i sagsbehandlingen og fejlkulturen i Statsforvaltningen, hvor gode fædre ikke tør starte en sag. Gode fædre der ønsker bopæl for deres børn, bør eller i henhold til loven skal have bopæl for børnene er blevet så groft diskrimineret i Danmark, at de ikke får bopælen, men gennem seneste årti i stedet har fået en deleordning 7/7 eller de er røget mere eller mindre ud af barnets liv. Dette også selvom de har været primær omsorgsforælder for barnet siden fødslen - og også selvom mor, mors kæreste eller morfar er alkoholiseret, voldelig eller det som er værre.

Det skyldes simpelthen at forældet familie lovgivning fortsat opdeler forældrene i A og B forælder, bare fordi de ikke bor sammen - med vidt forskellige rettigheder og økonomi - som gør at der opstår en "kamp" om bopælen og de sociale ydelser, som er fast tømret med hinanden uden et frit valg i familierne. Kombineret med offentlige myndigheder som f.eks. statsforvaltningens kultur og totale mangel på selvindsigt i egen virkelighed og sagsbehandling på gulvet, hvor man direkte belønner forkert adfærd m/k. Kombineret med velkendte advokat teknikker, da advokaterne naturligvis kender hullerne i både lovgivning og hos Statsforvaltningen. Det gør simpelthen at børn og gode fædre som ønsker, bør eller skal have bopæl for børn, i stedet mister bopælen, får mindre samvær eller ryger ud af barnets liv, hvis de starter sagen i Statsforvaltningen.

Klager samværsforælderen - som oftest er far - anser Statsforvaltningen at han ofte optrapper konfliktniveauet, der noteres som fast praksis "konflikt" i Statsforvaltningens notater, da sagsbehandlerne ved at de herved får en "blankocheck" i form af vejledning om samvær §14.1.1.2 som med skrivebordsjuristernes velsignelse på forunderlig vis fortæller, at skyldsspørgsmålet ikke har betydning for børn. Samværsforælderen - som oftest er far - bringer derfor sit barn i direkte fare for at miste mere samvær med den gode forælder, hvis han starter en sag eller klager i Statsforvaltningen, og sidder konstant med en pistol for tindingen. Foreningen Far kan ofte ved at spørge ind til familiens daglige liv, forældrenes socialhistorik og advokaternes navne på 5-10 min. fortælle om et barn havner som en dyr menneskelig og økonomisk socialsag i samfundet og den sociale arv vil gå igen i 2., 3., 4. eller 5. generation!

Hvor længe vil vi i Danmark tillade at Statsforvaltningen går rundt med skyklapper på og ikke har viljen til alvorlig selvindsigt, hvorved politikerne ikke oplyses om virkeligheden. Hvis ikke Statsforvaltningen ledelsesmæssigt har skulle oplyse politikerne om virkeligheden. Hvem har så. Frivillige forældre m/k og pressen?

Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/92949
Link: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/90057

...

Foreningen Far står som altid til rådighed for positivt samarbejde.

Foreningen Fars stiller gerne tusindevis af forældre fortællinger og mønstre til rådighed. Det er forholdsvis nemt at analysere sagerne med fokus på sagsbehandlingstid, kvalitet, forskelsbehandling, fleksibilitet i forhold til familie former og omkostningerne for børn, forældre m/k og samfundet. Ca. 55% af de adspurgte oplyser der er truffet forkerte afgørelser, ca. 42% oplyser de har oplevet misinformering og det oplyses som et markant mønster at forkert adfærd belønnes i Statsforvaltningen til skade for børnenes opvækst på sigt.

Foreningen Far tror på forældrene m/k. Tilliden til Statsforvaltningen er væk!

Foreningen Far anbefaler at der i Danmark skabes en familie domstol med fundamental retssikkerhed og kvalitet for børn og forældre, som bør behandle de mest alvorlige børne- og familie sager i Danmark. En mulighed er samtidig at sikre kommunal mægling der virker med brug af lokale familiecentre samt en modernisering af familie lovgivningen, så færrest mulige alvorlige sager med børn og forældre opstår. Det er bestemt muligt og realistisk, men kræver politisk ansvarlighed.

Foreningen Far vil kontakte Ministeren telefonisk for en samtale på grund af sagens alvor.

Relevant informationBilleder


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire