Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/04-15   -   Pressemeddelelse

Gentofte kommune har tvangsfjernet en Japansk statsborger

Foreningen Far har gennem et år fulgt en principiel sag med en mor og et spædbarn i Gentofte Kommune og rejser meget skarp kritik. Kvinden og barnet som er Japansk statsborger blev tvunget ind i et lille lokale af 4 kommunale medarbejdere - uden at der var tolk tilstede.

Da hun kom ud var hendes spædbarn anbragt - først frivilligt og senere ved tvang - uden hensyntagen til Japansk sprog og kultur, uden kontakt til den Japanske ambassade, de Japanske myndigheder eller familien.

Foreningen Far har i samråd med eksperter og med kendskab til Japansk kultur fundet mange alvorlige fejl og kulturelle misforståelser i sagsbehandlingen. Gentofte kommune har på trods heraf, intet foretaget sig, og alvorlige processuelle fejl, som har forplantet sig i sagen, kan få afgørende betydning for en udenlandsk statsborgers opvækst. Et barn som i en tidlig alder mister Japansk sprog og kultur pga. sagsbehandlingstiden og fordi kommunale fejl ikke opdages, indrømmes og rettes på saglig vis.

Moren til spædbarnet er førstegangsfødende kvinde og har været i Danmark i 1-2 år med en naturlig stor uro. Alt tyder på en oprindelig berettiget / uberettiget bekymring i Gentofte kommune med klare kulturelle misforståelser. I Japan er man ofte ærbødig og flov, kigger genert ned og har en nærmest naiv til tro til de offentlige myndigheder. I Danmark vil en sådan adfærd i det offentlige system ved en bekymring være tegn på alvorlig nervøsitet og uro. Kvinden blev anbefalet medicin, hvilket er anført i sagsakterne, men det kan dokumenteres at 97 af 100 udleverede piller ikke er brugt. Der er ikke blev udarbejdet en forældrehandlingsplan eller på afgørende tidspunktet ydet støtte.

Moren vidste simpelthen ikke hvad der skete og hvorfor det skete i en svær situation, som førstegangsfødende kvinde i et fremmed land. Moren er dokumenterbart ressourcestærk med godt job og god familie i Japan, som står parat med støtte. Mor og barn har gennem et år nu kun haft få timers samvær, selvom der i udtalelser står anført.

"Barnet genkender sin mor og mor fremtræder omsorgsfuld og kærlig over for sin datter. Der ses en relation, hvor Barnet søger sin mor og accepterer, at det er hende der drager omsorg for hende i de to timer samværet foregår. Barnet søger ikke sin plejemor under samværene, men søger øjenkontakt, og hun virker tryg med sin mor"

Gentofte kommune har i sagen lavet en forældreevne undersøgelse som ikke er baseret på Japansk eller Asiatisk kultur, men vestlig kultur. Det opfattes i Japan som et meget drastisk overgreb at anmode om psykologisk forældreevne undersøgelse på helt anden vis end i Danmark, og som et overgreb at se andres børn, eksempelvis ved skifte situationer. Der er på den baggrund intet af det mor gør og fortæller, som ikke stemmer overens med Japansk kultur.

Foreningen Far blev kontaktet af eksperter i sagen, som oplevede klar fejlbehandling. Foreningen Far har med kendskab til familie sager og Japansk kultur holdt adskillige diskussioner med moren, som overfor andres børn har optrådt med stor kærlighed og empati på helt fornuftig og almindelig vis.

Den kommunale sagsbehandler har i sagen kaldt mor løgner, hvilket det for længst er dokumenteret at hun ikke var på et spørgsmål om sin familie. Sagsbehandleren er på trods af påviste fejl og en klar personlig holdning, ikke udskiftet. Den Japanske mor blev i dagene optil mødet i det lille lokale med de 4 kommunale medarbejdere, næsten dagligt spurgt om hun ønskede at opgive barnet til adoption. Senere aktindsigt har vist at man stod klar med en familie til adoption.

Foreningen Far rejser meget skarp kritik af Gentofte kommune. Det er opleves absolut nødvendigt at mor og barn straks bringes sammen og hvis Gentofte kommune reelt har en bekymring, må man i samarbejde med de Japanske myndigheder sikrer at mor og barn kommer hjem til familien i Japan, hvor bedsteforældrene og søskende naturligvis er stærkt påvirket af sagen. Foreningen Far har i samarbejde med den Japanske ambassade gentagne gange tilbudt at assisterer med hjembringelsen på fornuftig og rolig vis.

Foreningen Far anbefaler at Gentofte kommune straks bringer sagen i orden. Hvad bliver det næste - tvangsadoption?


Billeder


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire