Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/04-15   -   Pressemeddelelse

Er danske familier fejet ind under gulvtæppet i Socialministeriet?

Hvordan kan 3 af 10 lovændringer lavet i Socialministeriet være baseret på forældremyndighed i 2012, når Folketingssvar i 2015 dokumenterer, at ingen kendte statistikken for forældremyndighed for børn under 18 år.

Er der tale om e-boks skandalen om igen, når Socialministeriet ikke ved hvor mange og hvilke familier, der bliver ramt af lovændringer.

Socialministeriet udarbejdede til Folketinget under Karen Hækkerup 10 lovændringer, hvoraf de 3 lovændringer direkte henviste til forældremyndighed.


FORÆLDREANSVARSLOVEN 2012

Lovændring 1: Man ændrer kriterierne for at ophæve fælles forældremyndighed, hvis der IKKE er holdepunkter for samarbejde (læs: dvs. bopælsforældre - kan undlade at samarbejde)

Lovændring 2: Statsforvaltningerne får mulighed for at afvise anmodning om ændring af forældremyndighed eller bopæl

Lovændring 3: Man forenkler reglerne om transport (læs: man afskaffede mod advarsler reglen om fraflyttende forælder betaler ved længere afstand. Hvorfor? Hvem bad om det?)

Lovændring 4: Man lemper betingelserne for at fastsætte samvær med andre end barnets forældre

Lovændring 5: Fremover kan kun statsforvaltningerne behandle afgørelser om samvær (læs: det betød mod advarsler at der ikke kan træffes helhedsløsninger og rettidig domsbehandling jfr. EU menneskeret artikel 6)

Lovændring 6: Alle børnesamtaler gennemføres af en børnesagkyndig

Lovændring 7: Forældrene orienteres på forhånd om børnesamtalens karakter

Lovændring 8: Man tydeliggør muligheden for at indhente sagkyndige erklæringer om forældre

Lovændring 9: Deltagelse i sociale aktiviteter ændres for forældre med eneforældremyndighed

Lovændring 10: Loven evalueres årligt (læs: det skete først da Foreningen Far og DR spurgte til det efter 1½ år)

FOLKETINGSSVAR TIL LIGEBEHANDLINGSUDVALGET I 2015 dokumenteret nu at Socialministeriet og dermed Folketinget ikke kendte tallet for forældremyndighed ved vedtagelse af forslaget.

Socialministeriet ændrede i 2012 praksis efter Foreningen Far gjorde opmærksom på problemet omkring forældremyndighed, således at forældremyndighedsaftaler skulle indleveres for registrering.

Socialministeriet har således været bekendt med de forhold, som gør sig gældende ved problemerne for helt almindelige forældre som ikke kan se deres børn i e-boks og ændringerne i forældreansvarsloven vedtaget af Folketinget.

Er Socialministeriet på familie området simpelthen en supertanker, som ikke kan navigere eller ser hvad der ligger lige foran næsen. Er der tale om indspist hed i alt for tætte netværk, som gør at supertankeren er sejlet forbi havnen, hvor glade børn og forældre m/k står og vinker.

Er danske familier fejet ind under gulvtæppet i Socialministeriet?

Relevant information

Svar til Folketingets Ligebehandlingsudvalg i 2015
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/LIU/spm/41/index.htm

Lovforslag vedtaget i Folketinget i 2012
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l157/index.htmPressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire