Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/05-15   -   Pressemeddelelse

Vold mod mænd i Danmark år 2015

Børn der opvokser i voldelige familier bringer ofte volden med sig som en social arv. Det var et af budskaberne på en konference om ny forskning om vold i nære relationer. Foreningen Far spurgte på konferencen, hvordan det kan være at lovgivning, forskning og finansiering er ensidigt baseret på vold mod kvinder, når barnet kan være en pige eller dreng.


Foreningen Far respekterer kvindebevægelsens historiske berettigelse, men de etablerede kvindemiljøer indsamler i dag data for 85%-100% kvinder der udsættes for vold og det skyldes blandt andet, som norske eksperter udtrykker det, at Ministerierne kun finansierer projekter og indsatsen for vold mod kvinder. Foreningen Far oplever de samme konsekvenser for børn og voksne, men med stik modsatte kønsroller. Tusindevis af fædre oplever hver eneste år vold og optræder hverken i statistikken, forskningen, finansieringen eller modtager støtte.

Hvor kvinderne ofte udsættes for fysisk, psykisk, økonomisk og seksuel vold bliver mændene ofte udsat for offentlig, psykisk, økonomisk og fysisk vold i den nævnte rækkefølge. Der er altså forskel på typen af vold, men ikke konsekvenserne og det helt store spørgsmål er, hvorfor indsatsen for vold mod mennesker og borgere m/k i Danmark år 2015 fortsat mangler en balanceret og reel indsats for vold mod mænd, når barnet som forskningen viser - kan være en pige og en dreng - og den sociale arv forplanter sig. Står vi med en blind vinkel i voldsdebatten og hvad sker der med balancen m/k i volds statistikken, hvis offentlig, psykisk, økonomisk og fysisk vold mod børn og gode fædre anerkendes i Danmark år 2015.

Foreningen Far kan nævne følgende hverdagseksempler fra de landsdækkende rådgivningscentre:

OFFENTLIG VOLD
Det er velkendt at børn og fædre står helt uden retssikkerhed, fundamentale menneskerettigheder og oplever krænkende og grov diskrimination i det offentlige Danmark på familie området. De fleste mænd ved det ikke før de står midt i det hele og det er for sent. En ting er e-boks hvor helt almindelige fædre ikke får oplysninger om eget barn i selv alvorlige situationer. Barnets forældre er ikke den biologiske mor og far i familie lovgivningen, hvad de færreste faktisk ved - selvom dna, sociale medier og skilsmisser i dag gør, at børn og biologiske forældre finder hinanden på helt nye måder og forældreskabet er følelsesmæssigt livsvarigt. Far kan ikke få accepteret eller blive afskrevet fra et juridisk faderskab han har erkendt efter 6 måneder selvom kvinden løj. Har manden mistet sit arbejde eller oplever sygdom med behov for børnecheck og boligsikring for at opretholde hverdagen for sit barn får han det ikke og de fædre som gerne vil på barsel står uden rettigheder og retssikkerhed, hvis mor og arbejdsgiveren siger nej. Det rammer mændene hårdere end de fleste tror, men de opdager det for sent og havner i folkesundheds statistikken.

PSYKISK VOLD
En tilfældig far vi møder på gaden kan på en time ryge ud af barnets liv efter de samme velkendte metoder, selvom han er en fantastisk far og barnets stabile holdepunkt. Det sker i Danmark hver dag og må anses som alvorlig psykisk vold mod børn og gode fædre. Det er velkendt at børn og gode fædre i Danmark med snart 50% skilsmisse rater ofte står med en pistol for tindingen og ikke får bopæl for barnet, mister samvær eller ryger helt ud af barnets liv efter ca. 20 velkendte metoder eller hvis de klager og derved optrapper konfliktniveauet. Det sker selvom det ikke er bedst for barnet og Foreningen Far oplever at det meget ofte er mødre med egen socialhistorik i barndommen, som udøver den værste psykiske vold mod børn og gode fædre. Det koster børn, forældre m/k og samfundet dyrt i kommunale socialsager og folkesundhed.

ØKONOMISK VOLD
Far skal arbejde og tjene penge. Ja det er fortsat normalt i visse familier og familiernes frie valg m/k, men det er ikke altid mændenes ønske og så bliver de ofte skilt. Her kan de pludselig møde holdningen gå med til en urimelig bodeling eller dine glade børn får pludselig problemer de aldrig har haft i det offentlige, smid 500 kr. ekstra ind af brevsprækken for at dit barn kommer ud af døren, betalt børnebidrag selvom du har 7/7 ordning eller fars formue skaleres 5-10 gange mod bedrevidende - er blot nogle af de ting Foreningen Far oplever fædrene fortæller. Der er ingen tvivl om at der er tale om systematisk brug af økonomisk vold mod mænd i Danmark og visse mødre og deres advokater ved det ved samlivets ophør. Betal og få ro for dig og dine børn eller du vil sidde i en årelang familie sag, som du taber om du er årsagen eller ikke, samtidig med at du skader dine børn og mister alt hvad du ejer og har. Det sker selv om du er bedst forældre og bedst for barnet.

FYSISK VOLD
Foreningen Far oplever hver eneste uge fædre, som har fået lussinger eller knytnæver i ansigtet gentagne gange af mor, og hvor det bunder i mors opvækst og psykiske uro. Far anmelder ofte ikke forholdet, da han naivt prøver at få ro på det hele for børnene og annmelder han forholdet risikerer han, at skade børnene, da skyldsspørgsmålet på forunderlig vis ikke har betydning i dansk familie lovgivning og praksis ved højt konflikt niveau. Barnet mister samvær med sin far eller mister helt sin far og bliver skadet for livet med en opvækst sammen med en voldelig og psykisk urolig mor, hvorved den sociale arv går igen.

Foreningen Far finder forholdene særdeles alvorlige og oplever offentlige ledere og ministerier, som skjuler virkeligheden under gulvtæppet, og som mangler basal selverkendelse af årtiers manglende modernisering, ligestilling og kvalitetssikring af dansk familie lovgivning og praksis. 9 ministerier er involveret i dansk familie lovgivning i dag og alt for mange offentlige enheder. Det gør at danske børn og forældre havner i sorte huller og nemt bliver skjult under gulvtæppet. Der er dog ingen undskyldning for manglende ordentlige tilfredshedsmålinger, skjult statistik, grov diskrimination af børn og borgere m/k samt manglende rettidig omhu.

Foreningen Far anser at skat, sundhedsstyrelsen og tamilsagen er vand ved siden af de oplevelser vi har i hverdagen hos de offentlige myndigheder, hvis formål det er at beskytte alle danske børn og forældre m/k. Forholdene minder om dengang EU kommissionen valgte at træde af. Der er tale om en omfattende fejlkultur og forældet lovgivning, som flere TV udsendelser og mediernes dækning de seneste 2-3 år har dokumenteret.

Foreningen Far har gennem 3 år haft samtaler med stort set alle relevante offentlige ledere og har ikke mødt en eneste offentlig leder, som kendte virkeligheden - eller måske rettere erkendte virkeligheden - for børn og gode fædre, som hver eneste dag udsættes for offentlig, psykisk, økonomisk og fysisk vold i Danmark.

Lad os huske på at barnet som opvokser i den voldsramte familie - kan være en pige eller dreng.

Relevant information

Åbent brev til statsministeren
http://www.mypresswire.com/…/press…/28025/pressrelease/91148

De første 25 principsager indklaget i ligebehandlingsnævnet
http://www.mypresswire.com/…/press…/28025/pressrelease/90057

En politisk strategi for det moderne familieliv
http://www.mypresswire.com/…/press…/28025/pressrelease/89404


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire