Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/05-15   -   Pressemeddelelse

E-boks skandalen fortsætter for danske børn og 1.2 mio. Forældre på hospitalerne

Foreningen Far har indklaget Sundhedsministeriet, Regionerne og Danske Hospitaler til ligebehandlingsnævnet for manglende skrivelser til begge forældre i forbindelse med hospital indlæggelser og undersøgelser, herunder akut.

Da en pige på 7 år brækkede armen ved et uheldigt fald i Tivoli, tog far og datter på akut afdelingen og opholdt sig på hospitalet i 6 timer til kl. 3 om natten. Der var tvivl om hvorvidt der var behov for operation.

Da far og datter blev sendt hjem fik de besked om at det var vigtigt, at de ringede dagen efter til hospitalet. Det blev aftalt at de skulle møde op på hospitalet den efterfølgende mandag kl. 11 samt at aftalen ville blive bekræftet via e-boks. Da far ikke modtog skrivelsen på e-boks kontaktede far, mor for at checke om hun havde modtaget skrivelsen. Planen var at mor evt. var bortrejst. Det var efter aftale forældrene imellem og efter barnets ønske far, som tog på hospitalet med datteren. Det viste sig at mor havde modtaget skrivelsen og heldigvis ikke var rejst.

I skrivelsen som far modtog efter kørsel fremgik det at mødested og mødetid var ændret i forhold til det aftalte på hospitalet. Far og mor samarbejder positivt og ligeværdigt om den dejlige datter og har deleordning. Det var helt naturligt for alle at far tog datteren på hospitalet og i brevet var der brugt en hel forside, hvor der kun stod "Dette er et brev fra hospitalet. På de næste sider finder du vigtig information fra Hvidovre Hospital".

Foreningen Far trækker på smilebåndet og ryster på hovedet. Far og datter kan meddele "Ja, det var os der tømte hele matador mix automaten på akut afdeling den nat og som gik rundt på nogle meget lange mørke gange og sagde huhuhuuuhhh. Vi måtte til sidst smile lidt af det hele, selvom vi var rigtig trætte og det gjorde lidt ondt."

LOVGIVNING ELLER PRAKSIS

Hvordan skal hospitalerne vide hvem der har fælles forældremyndighed og ene forældremyndighed for børn under 18 år?

Socialministeriet har for nylig i folketingssvar bekræftet at man ikke har en oversigt over børn under 18 år i forhold til fælles eller ene forældremyndighed. Cpr registret har tidligere bekræftet det samme overfor Foreningen Far, hvilket blev oplyst Socialministeriet af Foreningen Far i 2012. Der er for os at se behov for en lovændring og det var samme besked vi modtog for nylig i digitaliseringsstyrelsen, da vi mødtes om e-boks problemerne. Politikerne er - så vidt vi kan vurdere - nød til at sikre at alle forældre skal have post om deres barn som et lovkrav (enten ikke baseret på forældremyndighed eller ved forældremyndighed til alle medmindre der er tungtvejende grund til andet) og sikre at data findes i cpr registret. For meldingen vi modtager er at data ikke findes - og så kan hospitalerne ikke gøre andet end de gør.

Forældre før 2007 har ofte ikke fælles forældremyndighed da det først blev normalt efter 2007 og skal også modtage post (børn over 11 år). Data en i cpr er derudover ikke valid før efter 2012 ændringerne i forældreansvarsloven, da indlevering af forældres egne aftaler om forældremyndighed ved eksempelvis de mange skilsmisser først blev gjort lovpligtigt i 2012.

Foreningen Far hører om meget overraskede forældre, som fortæller samme historier og fortæller at deres små børn eksempelvis ikke behandles på hospitalet før mor ankommer, selvom der er tale om ligeværdige forældre med fælles forældremyndighed og far har været eksempelvis på 6 måneders barsel. Det skyldes kultur, praksis og familielovgivning som tager udgangspunkt i mor og bopælsforælderen i stedet for hvad der er bedst for barnet og begge forældre i det moderne Danmark. Det virker ærligt talt som en meget lang maraton med offentlig digital post for børn - når politikerne og det offentlige ikke gør det rigtigt fra starten og der mangler brugertest af 1.2 mio. borgere i Danmark.

Det er i henhold til FN børnekonventionen artikel 2 og 3, den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, 14 og 17 samt ligestillingsloven kap. 2 ikke tilladt for offentlige myndigheder at forskelsbehandle børn eller børns forældre baseret på køn eller anden stilling f.eks. familieformer. Alle børn og borgere har ret til respekt for familielivet og Institut for menneskerettigheder har for nyligt konstateret at posten på samme vis går til mor i kommunerne.

Relevant information

Interview til DR Radioavisen
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/radioavisen-2015-05-24-17-00#!/

Institut for menneskerettigheder: Posteh går til mor
http://menneskeret.dk/nyheder/posten-gaar-mor

Anbefaling til politikerne om skrivelser til begge forældre
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/92173


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire