Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/10-15   -   Pressemeddelelse

Tale i Folketingets ligestillingsudvalg

Ligestilling handler ikke om mænd eller kvinder, men om frihed, lige muligheder, ansvarlighed, sundhed og retssikkerhed for alle børn og borgere. Er Europa længere fremme end Danmark nu?

Europarådet vedtog den 2. oktober 2015 en resolution for fuld ligestilling af det moderne familieliv samt børn og fædre i Europa. En naturlig udvikling som følge af de seneste 50 års sociologiske udvikling i samfundet og familierne.

Europarådet vedtog i resolutionen:

· Lige rettigheder for begge forældre og samme informering
· Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familie former og ægteskabelig status
· Respekt for børns ret til at blive hørt i alle sager, der vedrører dem
· Fordeling af sociale ydelser baseret på barnets samvær hos forældrene
· Mægling i familieretlige sager der involverer børn og håndhævelse af aftaler
· Tværfaglig uddannelse af fagpersoner
· Forældreorlov til fædre med fokus på øremærkning af orlovsperioden.

Foreningen Far samarbejder med 25 forældreorganisationer i Europa, som støtter Europarådets resolution. Foreningen Far anbefaler samtidig opmærksomhed på 7 temaer og 24 positive forslag for børn og hele familien i Danmark.

Tema 1: Offentlig informering
Tema 2: Familiegrupper og barsel
Tema 3: Ligeværdige forældre
Tema 4: Offentlig sagsbehandling
Tema 5: Børns ret til biologiske forældre
Tema 6: Vold mod mænd
Tema 7: Forskning, finansiel støtte og statistik

Det anbefales at Folketingets politikere stiller følgende spørgsmål til relevante Ministerier:

1) Hvad skal der til for digital post og adgang til eks. forældreintra på samme tid, med samme metode, hver gang, automatisk for begge forældre?

2) Hvad koster de mange manuelle arbejdsgange og forsendelser i forbindelse med digital post i kommuner og på hospitalerne og mellem disse samfundet?

3) Kan der fremvises en liste over forældremyndighed for børn under 18 år i Danmark eftersom alle forældre med forældremyndighed har ret til informering eller hvad skal der til?

4) Hvad skal der til for implementering af Europarådets resolution i Danmark?

5) Hvad skal der til for implementering af Foreningen Fars 24 positive anbefalinger?

Vi kan ikke blive ved med at give bøder til alle personer af samme køn, fordi én mand eller én kvinde kører for stærkt på motorvejen. Det handler ikke om mænd eller kvinder, men om gode forældre og samfundsborgere, moderne lovgivning samt glade børn.

Relevant information

Tale
Slides
Uddybning
FN rapport
Europarådet

Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire