Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/01-16   -   Pressemeddelelse

FORSKNING: Børn i moderne familier har det bedst, når de bor hos far og mor

Svensk forskningsanalyse viser nu, at skilsmissebørn som bor fast hos én forælder har det dårligere psykisk end de, som bor skiftevis hos mor og far. Resultaterne er skabt på baggrund af en gennemgang af otte repræsentative spørgeskema undersøgelser, som svenske skolebørn fra 10 år og op efter har deltaget i.

Konklusionen i seks ud af de otte undersøgelser er, at skilte forældrepar tjener børnenes psykiske helbred bedst ved at dele tiden lige mellem sig.

Foreningen Far talte for nylig med Malin Bergstrøm, der står bag undersøgelsen fra Centre for Health Equity Studies under Karolinska Instituttet i Sverige på en international ekspert konference i Bonn. Landsformand Jesper Lohse fra Foreningen Far deltager med Malin Bergstrøm i "International Council on Shared Parenting", som er en ekspertgruppe med førende forskere, jurister og repræsentanter fra forældreorganisationer i hele verden.

ANBEFALING

Forskningsresultaterne taler i høj grad for at dansk familie lovgivning bliver moderniseret, så begge forældre er ligeværdige, da det er bedst for barnet.

Foreningen Far understreger i den forbindelse at ligeværdighed ikke handler om at alle børn, forældre og familier skal være ens eller alting fordeles 50%/50%. Ligeværdighed skaber derimod frihed i familierne, retssikkerhed for børn, mangfoldighed og bedre folkesundhed.

Foreningen Far fastholder i forbindelse med forskningsresultaterne at over 100.000 offentlige børnesager må anses, som fejlbehandlet i Danmark de seneste 10 år, samt at offentlige myndigheder, som f.eks. Statsforvaltningen fundamentalt må ændre praksis og rådgive forældre positivt om eksempelvis 7/7 ordninger for børn, fordi det er bedst for barnet.

Foreningen Far rejser i forbindelse med forskningsresultaterne massiv kritik af Socialministeriets familieretsafdeling for manglende modernisering af dansk familie lovgivning og anser at ministre og politikere er blevet systematisk misinformeret. Dette i forhold til alment kendt viden hos danske forældre, henvendelser og høringssvar fra Foreningen Far, som er blevet ignoreret i Socialministeriet.

Foreningen Far har i perioden 2013-2015 påvist at der hersker et alvorligt problem i Socialministeriet med forskning, finansiering og lovgivningen på familie området i Danmark - og anser at vi på familie området står overfor den største offentlighedsskandale vi har set i Danmark - større end skat.

Socialministeriet skal overholde FN børnekonventionen artikel 2 OG 3 samt den europæiske menneskerettighedskonvention, som sikre beskyttelse af alle danske børn, forældre og familier mod forskelsbehandling samt sikre det bedste for barnet og respekt for familielivet i Danmark. Dette er ikke sket i Socialministeriet og der bør tages et ansvar.

Relevant information

Videnskab.dk
http://videnskab.dk/kort-nyt/skilsmisseborn-har-det-bedst-nar-de-bor-hos-bade-mor-og-far

Forskningsanalysen
http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.261599.1450340833!/menu/standard/file/Barn%20i%20va%CC%88xelvis%20boende%20-%20en%20forskningso%CC%88versikt.pdf

Europarådets resolution om ligestilling på familieområdet
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814


Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire