Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-16   -   Pressemeddelelse

Offentlighedsloven skjuler hemmelige støttepuljer

Foreningen Far modtog 17.724 kr. i offentlig støtte i 2014 af 0,4 mio. i samlet støtte, mens 5 mødre organisationer modtog ca. 150-200 mio. kr., hvilket fremgår af årsregnskaberne.

Foreningen Far har ansøgt om 15 mio. kr. i 11 offentlige projekter i 2014-15, men har modtaget 223.496 kr. til ca. 100.000 - 200.000 målte besøgende fra 300 danske byer. De 175.000 kr. blev tildelt i december 2015 af Socialministeriet for brug i 2015.

Foreningen Far har efter Statsrevisionens beretning om hemmelige puljer i bl.a. Socialministeriet undersøgt, hvilke hemmelige puljer det er Foreningen Far ikke modtager besked omkring og dermed ikke har kunne søge. Foreningen Far har nu modtaget besked om, at det ikke kan oplyses pga. offentlighedsloven. Ingen ved simpelthen hvem der har modtaget alle skattepengene og det vil tage over 12 timer at få overblik.

Statsrevisorerne udtalte i 2013 "Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet - 16 år efter den første vejledning om god tilskudsforvaltning - endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at modtagerne forvalter tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten."

Foreningen Far har som social organisation en af de største kontaktflader til børn og fædre, ligeværdige forældre samt moderne familier i Danmark, men tilsyneladende ingen reel mulighed for at opnå statslig støtte. Foreningen Far har 40 års erfaring på familie området og deltager på stort set alle høringslister, udvalgsarbejde samt i internationale ekspertgrupper.

Det falder ved gennemgang af årsregnskaberne i øjnene, at mødre organisationerne ofte laver nye udviklingsprojekter i flere ministerier, hvilket formentlig ikke er koordineret hos staten samt at der meget vel kan være tale om langt mere omfattende støtte i andre juridiske enheder med sammenfald af personer eller tætte personlige netværk og interesser.

Foreningen Far har undladt kvindekrisecentrene og mandekrisecentrene i undersøgelsen, da det er en "lille og speciel gruppe" af dyre borgere ude af proportioner for 1.2 mio. børn og 2.4 mio. forældre i Danmark. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kvindekrisecentrene modtager markant mere støtte forholdsvis. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt på det private fondsområde, at eksempelvis Egmont Fonden støtter Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK) i årsregnskabet samtidig med direkte finansiering af statsforvaltningen og indirekte finansiering af statsforvaltningen via samarbejdspartnere. Egmont Fonden har aktuelt inviteret danske embedsfolk og topjurister fra Socialministeriet og statsforvaltningen på rejse og Michelin restaurant i Norge. Fonden har tidligere på bekymrende vis finansieret SFI studier med ganske få deltagere fundet i forskernes eget netværk og kun kvindelige eksperter i følgegrupperne. Det er efter flere års henvendelser til SFI i dag dokumenteret og erkendt af SFI, at SFI har brugt mødre besvarelser i sine familieundersøgelser præsenteret for politikerne forud for lovændringer.

Foreningen Far oplever der er tale om meget alvorlig diskrimination og en meget alvorlig grad af dårlig offentlig ledelse i ministerierne, som skader 1.2 mio. danske børn og 2.4 mio. forældre samt gode skatteborgere.

Tætte netværk og diskrimination bringer efter Foreningen Fars oplevelse hver dag børn i fare i opvæksten og forældre i helt almindelige familier i risiko for social udsathed med store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

Det må konstateres at der sker udbredt og den mest udbredte diskrimination af børn og fædre, ligeværdige forældre og moderne familier i lovgivningen, finansieringen og forskningen i Danmark. På samme tid hvor vi i Danmark har ønske om kvindelige statsministre og erhvervsleder samt oplever ligeværdighed på uddannelsesområdet.

Relevant information

Offentlighedsloven slår en ring om central administrationen
http://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingets-vagthund-offentlighedsloven-slaar-ring-om-centraladministrationen

Danske embedsfolk inviteret på rejse og Michelin restaurant
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/98852

Statsrevisorerne: Beretning om statslige tilskud
http://www.ft.dk/statsrevisor/20121/beretning/SB6/index.htm


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire