Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/03-16   -   Pressemeddelelse

Forældreundersøgelsen 2016: Falske anklager og forældrefremmedgørelse i Danmark

Foreningen Far har præsenteret en forældreundersøgelse 2016 om falske anklager og forældrefremmedgørelse i Danmark, som er fremsendt til alle Folketingets politikere, relevante offentlige ledere og pressen.

Undersøgelsen omfatter 330 forældre, pårørende og fagpersoner, som oplyser de har oplevet forældrefremmedgørelse eller falske anklager. Besvarelserne er lavet af 60% mænd og 40% kvinder, og omhandler børn i alle aldersgrupper, regioner samt en ligelig fordeling mellem drenge og piger.

Foreningen Far har i forbindelse med forældreundersøgelsen samarbejdet med en forældreorganisation i Australien, som har anvendt samme spørgeskema i forbindelse med en kommissionsundersøgelse.

Foreningen Far gengiver i undersøgelsen forældrenes stemme, og præsenterer mønstre. Foreningen Far påpeger altid vigtigheden af fornuftig og saglig kritik af forældreundersøgelser i konfliktsager. Man kan principielt undersøge alt på familie området. Det vigtige er at oplyse, hvem man har spurgt og hvad man præcist har spurgt om. Fagpersoner, politikere, offentlige ledere og pressen må på fornuftig vis vurdere mønstrene og danne sig en mening samt grave dybere i emnet.

Forældreundersøgelsen peger på, at der ingen konsekvens er af forældrefremmedgørelse og falske anklager i Danmark samt at det har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Det kan være ophævelse af kontakten mellem barn og gode forældre på et forkert grundlag såvel som selvmordstanker og selvmordsforsøg for børn og forældre.

Det forholder sig således i Danmark, at klager den ene forælder (samværsforælderen) over falske anklager eller forældrefremmedgørelse risikerer forælderen at miste samvær med barnet, da skyldsspørgsmålet ifølge Socialministeriets fortolkning ikke har betydning. Der er markant forskel på hvordan børn og forældre behandles og deres juridiske rettigheder fortolkes i Socialministeriet.

Vi TAKKER deltagerne for at fortælle om deres personlige oplevelser. Der er ikke i undersøgelsen lagt vægt på enkelthistorierne, men mønstrene. Der frembringes forslag til hvad politikere og offentlig ledere kan gøre bedre samt hvad forældrene kan gøre bedre.

Det er Foreningen Fars oplevelse, at vi i Danmark står med en familie lovgivning, som historisk er opbygget omkring den ene forælder - i stedet for barnet og hele familien i dagens moderne samfund. Det skaber hver dag konflikter pga. diskrimination af familie former, forældrestatus og køn for børn og forældre. Det er oplevelsen, at der ikke kan mægles mellem forældre, hvis den ene forælder oplever diskrimination og står uden retssikkerhed.

Foreningen Far oplever et offentligt system på familie området i Danmark med for mange offentlige enheder og personer, hvor skift mellem hænder skaber sagsbehandlingstid, tab af viden og fejl for børn og forældre. Systematisk løgn af forældre og advokater pga. forældet lovgivning opdages, erkendes og rettes ikke i det offentlige Danmark, men belønnes. Det har meget alvorlige konsekvenser for børn, forældre og samfundet.

Tillader gode forældre at børn lyver? Hvorfor tillader offentlige myndigheder, som skal passe på børnene, at forældre og advokater lyver? Hvorfor belønner Danmark forkert adfærd og kigger væk? Er det bedst for barnet og samfundet eller skaber det en omkostningstung negativ social arv for danske børn og flere konflikter. Er det lovligt eller bliver politikerne og borgerne blot bildt ind at det er lovligt.

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire