Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/04-16   -   Pressemeddelelse

DR Debatpanel om børn under jorden

Foreningen Far har deltaget i DRs debatpanel i forbindelse med børnebortførelser og udsendelsen 'Børn under jorden'. Det er rigtig trist når børn bortføres og det sker heldigvis ikke tit samlet set for 1.2 mio. børn i Danmark.

Der var i 2015 64 sager med 110 bortførte børn. Når børn bortføres af en far eller mor er der, som regel en simpel forklaring, som ligger langt dybere end det som bliver fortalt.

Det er bestemt trist at se 3 børn og en hel familie på den måde, som det opleves i DR programmet 'børn under jorden' og det bedste råd til Lisbeth er, at gå ind på det nærmeste konsulat, så vil udenrigsministeriet hjælpe dig og børnene trygt og godt hjem.

Du er ellers velkommen til at kontakte både red barnet, mødrehjælpen eller vores kvindelige mæglere. Du er ikke den første som har prøvet det og der er vist 3 børn der savner familien i Danmark. Ligesom i alle sammen skal have fornuftig hjælp.

Foreningen Far advarer alle forældre mod at komme i kontakt med de forkerte personer, som systematisk udøver selvtægt og giver forældrene gode råd. Der er klart navnesammenfald i alvorlige børnesager. Selvtægt kan naturligvis ikke belønnes, men menneskelige sager skal løse på fornuftig vis for hele familien. Det vil skade alle danske børn og forældre, hvis fædre eller mødre bare gør hvad de finder er bedst.

I forhold til myndighederne er der ingen tvivl om at der kan gøres meget. I de alvorlige børnesager er der ofte 10+ offentlige enheder og mere end 50+ personer involveret. Det skal gå galt og man taber simpelthen børn og forældre på gulvet.

Et af de problemer alle støder på er, at vi står med en familie lovgivning fra 1900 tallet, som er opbygget om den ene forælder. Den passer simpelthen ikke til måden familierne lever på i dag og det skal gå galt og gør det. Det er nok vigtigt for alle at forstå at ligestillingen er hoppet ud af skabet om vi ønsker det eller ikke. Den hopper næppe tilbage igen.

Ligestilling handler ikke om 50%/50% eller alle skal være lige. Det handler om frit valg, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og borgere m/k samt forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring i det offentlige.

Tre børn der er bortført kan eksempelvis lige nu ikke spores med aflytning af politiet, fordi det ikke har været muligt at bekendtgøre en domstolsafgørelse. Ligesom far (det kunne være en mor) skal betale børnepenge, mens børnene er bortført. Der til kommer de mange børn som i Danmark fjernes fra den ene forælder ved samlivets ophør, hvilket føles som bortførelser og ofte sætter ar i sjælen for livet.

Det vi i Foreningen Far tror der skal gøres politisk og af ministerierne er:

1) at lave en lovreform 2016 for modernisering af forældet lovgivning
2) at sikre et simpelt offentligt system med fokus på børnene og hele familien (i stedet for alt for mange involveret)
3) at belønne god forældreadfærd og sende et klart signal, men hjælpe mennesker der har brug for det.

Vi forestiller os i Foreningen Far, at følgende vil være en rigtig vej at gå for at behandle børnesagerne bedre i fremtiden for far, mor og børn.

Trin A) Frit valg for alle forældre til egen aftaler i alle familie former
Trin B) Familiecentre med støtte, rådgivning og mægling
Trin C) Familie domstol med børnesagkyndige (2 dage i stedet for 2 timer til gode afgørelser og hvem ved barnets advokat i stedet for 2 forældre advokater, der trækker familien fra hinanden med børnene i midten.)

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund baseret på ordentlighed.

Relevant information

DR Paneldebat
https://www.dr.dk/nyheder/debat/boern-under-jorden


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire