Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/04-16   -   Pressemeddelelse

INTERNATIONAL FORSKNING: Fælles forældreskab og overnatning er positivt for små børn

110 internationale forskere og eksperter er enige om, at fælles forældreskab og overnatning for små børn hos begge forældre har positiv betydning for børns opvækst.

Den amerikanske forsker Richard A. Warshak har analyseret mere end fire årtiers forskning og lavet en peer review konsensus rapport om forældrerollen og overnatninger for små børn. Som forventet gav rapporten en bølge af misinformation for at genoplive kasserede myter om barnets udvikling og forsøg på igen at få indarbejdet fortidens myter i professionel praksis og familieret.

Listen over personer som i dag internationalt anbefaler rapporten og de faglige resultater afspejler imidlertid den udbredte accept af konsensus rapportens konklusioner, der fremmer fælles forældreskab og overnatning for små børn hos begge forældre under normale omstændigheder. To år efter offentliggørelsen, forbliver konklusionerne og anbefalingerne fra Warshak konsensus rapporten støttet af videnskaben.


VIGTIGE SPØRGSMÅL FOR SMÅ BØRN

Dommere og lovgivere hører ofte divergerende versioner fra psykologiske områder om, hvilken forældretilknytning og overnatningsform, der er bedst for meget små børn. Debatten om forældrerollen og overnatning for små børn er ofte rejst i forhold til forældre, der lever adskilt fra hinanden og omfatter generelt tre hovedspørgsmål.

1. Skal små børns tid koncentreres hovedsageligt under pleje og overvågning af en forælder, eller skal deres tid være mere ligeligt fordelt mellem forældrene?

2. Skal børn under en alder på fire år tilbringe nætter i hver forælders hjem, eller skal de sove i samme hjem hver aften?

3. Er fordelene for barnet af involvering med begge forældre og ved overnatning, formindsket eller mistet, hvis forældrene er uenige om forældre samarbejdet, eller hvis en eller begge forældre føler stor ubehag eller er fjendtlighed mod den anden?

Meningsforskelle vedrørende delt forældreskab til børn under fire år fokuserer på spørgsmålet om, hvorvidt mere tid for børn sammen med deres fædre, der tager sigte på at styrke far-barn relationer, risikerer at skade mor-barn relationen. Bekymringen har været, at for meget tid væk fra moderen, eller overnatninger væk fra hende, vil øge sandsynligheden for, at et barn der bruger megen tid med begge forældre, vil have dårligere relationer til begge forældre.


INTERNATIONAL EKSPERT KONSENSUS

110 internationale forskere og eksperter, er enige om, at den nuværende tilstand af den videnskabelige litteratur understøtter følgende konklusioner og anbefalinger.
Denne erklæring bør virke som en stærk retning for politiske retningslinjer og beslutningstagning.

1. Ligesom vi opfordrer forældre i kernefamilier at deles om deres børn, mener vi, at der er samfundsvidenskabelige beviser på at udviklingen af sunde forældre-barn relationer, og de langsigtede fordele ved sunde forældre-barn relationer, understøtter det synspunkt, at delte forældre bør være normen for børn i alle aldre, herunder meget små børn. Vi anerkender, at nogle forældre og situationer er uegnede til fælles forældreskab, som de i punkt #7 nævnte.

2. Små børns gavnes af to forældre som følger en forældreplan, der giver deres børn en balanceret og meningsfuld kontakt med hver forælder og der bør undgås lovgivning og praksis, der kræver en bestemt opdeling af tid pålagt alle familier for små børn.

3. Generelt viser resultaterne af de undersøgelser, som er medtaget i dette dokument, at forældreplaner med mere jævn balance af små børns tid mellem to hjem er gunstige for små børn. Småbørns udviklingsteori og data viser, at babyer normalt danner tilknytning til begge forældre, og at en forælders fravær i lange perioder truer sikkerheden denne tryghed.
Det dokumenteres med hensyn til mængden af forældrenes tid med barnet og virkningen ved halv tid med spædbørn og småbørn er mere end tilstrækkeligt til at understøtte børns behov. Således, for at maksimere børnenes chancer for at have gode og trygge relationer til hver forælder, vil vi opfordre begge forældre til at maksimere den tid, de tilbringer sammen med deres børn. Forældre har ingen grund til bekymring, hvis de deler forældrerollens tid op til 50/50, når det er foreneligt med logistikken i hver forælder hverdag.

4. Forskning i børns overnatninger med fædre taler for at børn under fire bliver passet ved overnatninger hos hver forælder i stedet for at bruge hver aften i samme hjem. Vi finder de teoretiske og praktiske overvejelser dokumentere at overnatninger for de fleste små børn er mere overbevisende end bekymringer om at overnatninger kan true børns udvikling.
Det er ligeledes relevant at overveje praktiske hensyn, når forældreplanen laves for små børn. Overnatninger kan skabe potentielle fordele forbundet med logistikken ved deling af forældrerollen. Forældre til små børn er mere tilbøjelige end forældre til ældre børn til at være på et tidligt tidspunkt i deres karriere eller beskæftigelse, hvor de har mindre fleksibilitet og kontrol over deres arbejdstider. Forældreplaner, der tilbyder far og barn 2-timers blokke af tid sammen, to eller tre gange om ugen, kan unødigt stress deres kontakt.

Overnatninger bidrager til at reducere spænding forbundet med faren for at returnere barnet, og dermed potentielt forbedre kvaliteten og tilfredsheden i kontakten både for forældre og barn. Overnatninger giver barnet ro til at vende sig til faderens hjem, hvilket gør barnet, der regelmæssigt tilbringer natten i hjemmet mere fortrolig og tryg, i forhold til et barn, der kun har time segmenter i hjemmet (der gives god mulighed for transport og forberedelse til skiftet).
Overnatning tillader faderen at deltage i en bredere vifte af barnets aktiviteter, såsom at deltage i ritualer ved sengetid og trøste barnet i tilfælde af natlig opvågninger. En yderligere fordel ved overnatninger er, at far om morgenen kan returnere barnet til børnehaven og derved undgår at udsætte barnet for spændinger forbundet med forældrenes direkte kontakt med hinanden.

På grund af de relativt få studier, der i øjeblikket er til rådighed, og de begrænsninger der er i disse undersøgelser og den overvægt af resultater heri, der indikerer at der ingen direkte fordele eller ulemper er for overnatninger i sig selv, men som er lavet uden sammenhæng med andre faktorer, er der ikke grundlag for de nuværende politiske eller juridiske formodninger om overnatninger.

Den veldokumenterede sårbarhed i far-barn relationer mellem aldrig gifte og fraskilte forældre, og de undersøgelser, der identificerer overnatninger som en beskyttende faktor i forbindelse med øget far forpligtelse til børneopdragelse og reduceret forekomst af fars frafald, og fordi ingen undersøgelse viser en netto risiko for overnatninger, bør beslutningstagerne erkende, at fratage små børn overnatninger med deres fædre kan kompromittere kvaliteten af barnets udvikling.

5. Forældreplaner, der giver børn mindre kontakt end seks dage per måned med en forælder, og som kræver børnene skal vente mere end en uge mellem kontakten, skader forældre-barn relationen. Denne type af begrænset adgang risikerer at kompromittere grundlaget for forældre-barn tilknytningen. Det fratager børn den type forhold og kontakt, som de fleste børn vil have med begge forældre. Forskningen understøtter den stigende tendens af lovgivning og retspraksis, der tilskynder maksimering børns tid med begge forældre. Dette kan være endnu mere vigtigt for små børn for at danne grundlag for et stærkt fundament for deres relationer med deres fædre og fremme sikkerheden i disse relationer.

6. Der er ingen beviser til støtte for udskydelse af indførsel af regelmæssige og hyppige engagement, herunder overnatninger, hos begge forældre med deres babyer og småbørn. Fastholdelse af børns vedvarende relationer hos hver af forældrene er en vigtig overvejelse ved udvikling af forældreplaner.

Sandsynligheden for at opretholde disse relationer er maksimeret ved at reducere længden af adskillelser mellem børn og hver af forældrene og tilstrækkelig forældre tid til hver forælder. Sådanne ordninger give hver forælder mulighed for at lære barnets individuelle behov og at finpudse forældrekompetencer mest hensigtsmæssige for hver udviklingsperiode. Den optimale hyppighed og varighed af børns tid hos hver af forældrene vil variere blandt børn, afhængigt af flere faktorer, såsom deres alder og deres forældres situation, motivationer og evner til at tage sig af børnene. Andre vigtige overvejelser omfatter børns forhold med hver forælder og deres oplevelse af de enkelte forældres omsorg og engagement. I hvert enkelt tilfælde, hvor det er ønskeligt at fremme forældre-barn forhold, skal forældreplanen være følsom over for barnets behov samt hyppighed, varighed og struktur for kontakten.

7. Vores anbefalinger gælder under normale omstændigheder, for de fleste børn med de fleste forældre. Det faktum, at nogle forældre er uansvarlige, har misbrug, eller er groft mangelfulde i deres forældreskab -og forældre, hvis børn ville have brug for beskyttelse mod dem selv i kernefamilier - bør ikke bruges som argument til at fratage de fleste børn, der har to kærlige forældre, at fortsætte med at have den tilknytning, hvis forældrene ikke bor sammen.Relevant information

International Consensus on Shared parenting and Overnightin
http://www.warshak.com/e-libe/wp-content/uploads/2016/04/CR68-e-Stemming-the-Tide.pdf


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire