Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/05-16   -   Pressemeddelelse

ÅBENT BREV: Møde med Social og Indenrigsministeren

Foreningen Far mødes mandag den 2. maj med Social og Indenrigsminister Karen Ellemann om ny international forskning for små børn og en modernisering af familie lovgivningen i Danmark.

Kære Karen Ellemann,

Kopi:
Socialudvalget
Ligestillingsudvalget
Folketingets ombudsmand
Institut for Menneskerettigheder

Foreningen Far ser frem til mødet mandag den 2. maj hos Ministeren.
Da der er kort tid vil vi hermed redegøre for de vigtigste emner i forhold til Foreningen Far.

1. NY INTERNATIONAL FORSKNING FOR SMÅ BØRN
Foreningen Far vil gerne orientere ministeren om den nyeste internationale forskning for små børn, som støttes af 110 internationale forskere og eksperter. Den nyeste forskning dokumenterer at fælles forældreskab og overnatning hos begge forældre er bedst for barnet i alle familieformer. Forskningen bør danne grundlag for en modernisering af familielovgivningen.

2. MODERNE FAMILIELOVGIVNING
Foreningen Far oplever at der i Danmark sker diskrimination af børn tre forskellige steder i lovgivningen og praksis, henholdsvis i forhold til familieformer, forældrestatus samt mest markant af børn og fædre. Børn og forældre som ikke bor sammen har ikke samme muligheder som børn og forældre der bor sammen, selvom de er fantastiske forældre og samarbejder positivt. Forældre der ikke bor sammen kan eksempelvis ikke frit fordele barnets samvær og økonomi, hvis eksempelvis det er bedst for barnet, at blive boende i barndomshjemmet i kortere eller længere tid, mens anden forælder modtager offentlige velfærdsydelser som f.eks. boligsikring og børnecheck. Det giver en lang række familiesager i ligeværdige familier uden grund.

Der bør ske ophævelse af bopæl og samværsforælder begreberne, som er stærkt diskriminerende og forældede for ligeværdige forældre og børn i moderne familier. Der er utallige eksempler på hvor det går helt galt, fordi familielovgivningen er opbygget omkring den ene forælder siden 1900-tallet, mens familierne lever ligeværdigt i samfundet i dag. Det ses ved digital post og adgange for begge forældre, manglende registrering af forældremyndighed i Danmark for alle børn under 18 år og dermed kontrol af lovpligtig informeringsret, sundheds og trivselsundersøgelser for børn, barsel, børnecheck, boligsikring, su, au-pair ordninger, rettigheder og økonomi i alvorlige børnesager og rigtig mange flere steder.

Alle ca. 1.2 mio. fædre i Danmark oplever diskriminationen i hverdagen jfr. bilag B-D eksempelvis ved digital post om eget barn, ved bopælsafgørelser eller fordi de ofte er samværsforældre i de moderne familier, selvom de ofte er ligeværdige forældre i barnets liv. Som ministeren ved viser flere målinger at børn og fædre i dag er det største ligestillingsproblem vi har i samfundet. Det må Ministeren sikre nu.

3. POSITIVE ANBEFALINGER
Foreningen Far anbefaler at Ministeren og Folketingets partier sikrer en modernisering af familielovgivning og kvalitetssikring samt forebyggelse på familieområdet i Danmark for alle børn og forældre. De tre vigtigste ting for at sikre en tidssvarende lovgivning og et godt system er:

· Moderne familielovgivning, der tager udgangspunkt i barnet og hele familien - i stedet for det historiske fokus på mor og den ene forælder jfr. nyeste forskning om små børn

· Forenkling af den offentlige struktur, så børn og forældre vil møde færre enheder og personer - og dermed ikke tabes pga. ringe kvalitet i komplekse systemer der ikke er koordineret med forskellig lovgivning!

· Belønning af god adfærd for en positiv spiral med konsekvens for forældre og advokater, som optræder uetisk og direkte ulovligt f.eks. falske anklager, fjernelse af børn/børnebortførelse m.v.

Lav derudover gerne et fast kontaktudvalg i Ministeriet med f.eks. red barnet, mødrehjælpen, børns vilkår og Foreningen Far m.fl. foruden ankestyrelsen, som kan sikre konstant feedback til ministeriet fra borgerne. Grundlaget for en moderne familiepraksis bør være en ABC model for alle forældre i alle familieformer:

A) Frit valg for alle forældre til egen aftale i alle familieformer (ikke tilfældet i dag!)
B) Mægling, støtte og rådgivning ved uenigheder - gerne i kommunale familiecentre som kvalitetssikres uden afgørelser
C) Verdens bedste børnesagkyndige familiemyndighed, der kan træffes domstolsafgørelser i alvorlige børnesager

4. KRITIK AF MINISTERIET
Foreningen Far må nødvendigvis rejse kritik af Ministeriet på følgende områder.

· Der er i Ministeriet tale om manglende forståelse eller erkendelse af de hverdagsproblemer børn og forældre oplever i det moderne familieliv

· Der er i Ministeriet tale om en kritisk mangel på koordination mellem ministerierne og et markant behov for en modernisering af familielovgivningen

· Der er i Ministeriet tale om et alt for komplekst offentligt system, hvilket nemt ses ved at følge barnet med optil 10 off. enheder og 50 personer involveret i børnesager jfr. bilag E

· Der er i Ministeriet tale om at man sikre medmor, men ikke at barnets forældre er biologisk far og mor som udgangspunkt i børneloven samtidig med at medfar glemmes!

· Der er i Ministeriet tale om markant forskel i den finansielle støtte til mor-barn og far-barn organisationer ved gennemgang af årsregnskaber jfr. bilag F

· Der er i Ministeriet tale om et fuldkomment svigt af forældre med børn i udlandet i forhold til manglende rettigheder og økonomisk ruin med inddrivelse af bidrag uden loft på 10.000 - 90.000 kr. om måneden af staten

· Der rejses meget alvorlig kritik, såfremt de udtalelser som tidl. minister Manu Sareen er fremkommet med fra vores seneste møde i Ministeriet er korrekt. Det er helt uden sammenligning udtryk for en fuldkommen manglende forståelse og indsigt i det ansvar og de arbejdsopgaver ministeriet står overfor i forhold til fantastiske danske børn og forældre af begge køn samt de børn og forældre som har behov for Ministeriets professionalisme og kvalitet jfr. bilag G.


Foreningen Far finder at såfremt vi ikke sikre en modernisering af familielovgivningen i Danmark vil der baseret på den nyeste internationale forskning for børn være grundlag for menneskerettighedssager i Danmark og ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Vi finder derfor at familie lovgivningen må moderniseres i Danmark for alle børn, begge forældre og alle familieformer.

Foreningen Far står som altid til rådighed for positivt samarbejde og anbefalinger.


BILAG:
a) Ny International forskningsrapport
b) FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger
c) Digital post for 1.2 mio. fædre (far er en sikkerhedsrisiko)
d) Nyeste bopælstal for børn hos far 1980-2015
e) 'Følg barnet' procesanalyse af offentlige børnesager
f) Oversigt over finansiel støtte baseret på årsregnskaber for 4 mor-barn og 1 far-barn organisation
g) Manu sareens bog jfr. seneste møde i ministeriet

På vegne af Foreningen Far
TAK!

Med venlig hilsen
Jesper Lohse, Landsformand
Relevant information

Bilag A - Ny international forskning for små børn
Bilag B - FN rapport med 24 anbefalinger
Bilag C - Digital adgang (Far er en sikkerhedsrisiko)
Bilag D - Nyeste bopælstal 1980-2015
Bilag E - Følg barnet i det offentlige
Bilag F - Finansiel støtte baseret på årsregnskaber
Bilag G - Manu Sareens bog

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire