Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/09-20   -   Pressemeddelelse

Azets gør klar til at indtage EuropaSom de eneste på markedet kan Nordens største konsulenthus inden for løn, HR og økonomi tilbyde fulde outsourcing-løsninger til private og offentlige virksomheder. Koncernen har på tre år foretaget 43 opkøb i syv lande og er klar med yderligere investeringer, der giver koncernen fodfæste i Europa. Azets i Danmark betjener allerede i dag en række internationale virksomheder og gearer sig til vækst

På tre år har kapitalfonden HgCapital skabt en af Nordens største koncerner inden for løn, HR og økonomi. I 2019 passerede omsætningen i Cogital Group 4,2 milliarder DKK eller godt 6 mia. NOK. Cirka halvdelen er skabt i Norden, som består af Azets-selskaberne, der tidligere var kendt som Vismas BPO-division, og halvdelen er skabt i England, hvor Cogital blandt andet har købt konsulenthusene Baldwins, Wilkins Kennedy og Campbell Dallas.

Med en klar vækststrategi gør Cogital nu klar til at indtage Europa, og selskaberne i England skifter derfor navn til Azets, der bliver Cogital-koncernens fremadrettede navn i alle lande. Ingen regel uden undtagelse, idet Blick Rothenberg, der i år fejrer 75 års fødselsdag, fortsætter med sit historisk forankrede navn i England.

Konsulentbistand og IT-systemer
Ligesom Azets-selskaberne i Norden har de engelske konsulenthuse fokus på konsulentopgaver og IT-systemer inden for regnskab, løn og HR, hvor koncernen ser store muligheder for vækst. Det gælder ikke mindst inden for rekruttering og rådgivning til internationale selskaber, der i en globaliseret verden har brug for lokal rådgivning i de lande, de opererer i.
- Det er ikke længere kun de største internationale koncerner, der arbejder på tværs af lande. Også SMVerne begynder at rykke op i værdikæden og har behov for rådgivere med indsigt i de brancher og segmenter, som virksomhederne opererer i, fortæller adm. direktør June Mejlgaard Jensen fra Azets A/S i Danmark.

Det danske selskab beskæftiger 300 medarbejdere, som udfører alle former for operationel regnskabs-assistance, lønbogholderi, rekruttering og strategisk rådgivning både som outsourcing-løsninger og onsite ude i de virksomheder, som de betjener.
- Vores kunder spænder lige fra den lille selvstændige iværksætter, der bruger os til bogføringsassistance over den mellemstore virksomhed, som har brug for IT-systemer og rådgivning inden for arbejdspladsvurderinger til internationale koncerne, der har brug for interim assistance på CFO-niveau i kortere perioder i forbindelse med opkøb og organisationsændringer, siger June Mejlgaard Jensen, som også kan se, at mange virksomheder uanset størrelse har brug for assistance og rådgivning i denne særligt udfordrende Corona-tid.

Internationale vækstmuligheder
Den danske direktør ser store muligheder for yderligere vækst i netop det internationale segment, hvor Azets gennem en årrække blandt andet betjener selskaber inden for servicevirksomheder, luftfartsindustrien, e-handelshuse og streaming-tjenester.
- Vi har historisk set som en del af en norsk koncern arbejdet med de særlige opgaver, der ligger i at arbejde med opgaver på tværs af lande, der er inden for eller uden for EU. Nu kommer der nye spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med Brexit, og efter koncernens opkøb i England står vi ekstremt stærkt til at servicere kunder på tværs af Norden og England. I takt med, at Azets-koncernen går ind i flere europæiske lande, er vi klar med koncepter, løsninger og kompetencer, der kan følge med kunderne ind i de pågældende lande, understreger June Mejlgaard Jensen, som i forbindelse med koncernændringerne også får ansvaret som adm. direktør for Azets i Sverige.

Machine learning og robotteknologi
Azets’ konsulenter opererer i dag i alle gængse IT-systemer, der er på markedet. Herudover har koncernen en række egne løsninger inden for løn, rekruttering, HR, APV – og gennem portalen CoZone, der i dag har 110.000 brugere koblet op, er 25 applikationer inden for løn, regnskab og HR blevet samlet.
- CoZone er en af de første løsninger i koncernen, hvor vi leverer værdi i stor skala til vores kunder. Investeringerne i egne systemer skal bidrage til at effektivisere arbejdsgange og processer ude i virksomhederne, hvor vores konsulenter dagligt afdækker muligheder for øget lønsomhed og styrket konkurrenceevne, siger June Mejlgaard Jensen og uddyber:
- I forvejen var mange virksomheder presset med at finde de rigtige ressourcer, men nu har Corona-krisen sat yderligere skub i kravet på at fokusere på kerneforretningen og arbejde mere fleksibelt. Derfor er både automatisering og effektivisering nødvendig. Og her kommer vi ind med dyb indsigt i både brancher og nichemarkeder, hvor vi kan gøre en forskel for vores kunder. Machine learning er her allerede inden for økonomisystemer og databaser, men robot-teknologien har vi kun set starten på. Vi har de seneste to år oprustet både med interne ressourcer og med eksterne alliancer for at kunne tilbyde kunderne løsninger, der er på forkant, siger June Mejlgaard Jensen.

Med øget ekspansion i Norden, UK og Europa mener den danske direktør, at der kan høstes mange stordriftsfordele, der ikke alene kommer den internationale virksomhed til gavn men også den mindre lokale, danske virksomhed nede om hjørnet. Dén skalerbarhed er Azets styrke, vurderer June Mejlgaard Jensen.

De danske opkøb
Også i Danmark planlægger Cogital Gruppen gennem Azets-koncernen opkøb i et marked, der i en årrække har været under konsolidering.
- På nordisk plan har vi Azets set flotte vækstrater såvel organisk som gennem opkøb. I Norge er der købt 13 selskaber til en samlet værdi af 260 mio. NOK, og vi har en række selskaber i kikkerten i Danmark. Når vi finder det rigtige match slår vi til, siger adm. direktør June Mejlgaard Jensen, der blandt andet har købt Dansk Lønadministration og Blue Nordic i starten af 2017 samt Visma Labs i 2018. I 2019 fulgte opkøbet af ABT Ejendomsadministration og et revisionshus i Roskilde, der blev startskuddet på en Azets Audit, som via et unikt koncept arbejder med revision.

I det danske selskab arbejder CBDO Jesper Balsby løbende med at afdække markedet for danske opkøbsemner. Målet er at vokse med 10-15% på toplinjen inden udgangen af 2021, ligesom en række nye services blandt andet til CFO-segmentet er under udvikling. Azets i Danmark gearer sig således til vækst og er klar til at følge med resten af kollegerne i koncernen ud på det internationale marked, ligesom internationale koncerner kan blive betjent i Danmark.
_____________________

Fakta om Azets
• Azets er Nordens førende konsulenthus inden for regnskab, løn og HR samt løn- og HR-systemer.
• Azets er en del af Cogital Group, der består af Azets i Norden og de engelske selskaber Baldwins, Wilkins Kennedy og Campbell Dallas, der nu alle skifter navn til Azets. Koncernen, hvori også Blick Rothenberg indgår, er ejet af den engelske kapitalfond HgCapital.
• Virksomhedens kunder er såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.
• I Danmark har Azets flere end 300 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Herlev samt i Roskilde, Odense og Aarhus.
• Gruppens selskaber beskæftiger flere end 6.500 medarbejdere på 177 lokationer i England, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Litauen og Rumænien.
• Omsætningen passerede i 2019 £500 mio. svarende til 4,2 mia DKK. Cirka halvdelen af omsætningen hentes i Norden, den anden hentes i England.
• Azets-selskaberne betjener over 90.000 kunder med en churn på under 6%.

Relevant information

Hjemmeside
https://www.azets.dk/


Billeder


Pressekontakt

Jørgen Bærentzen
Senior Manager, Marketing+partnere
  40 17 87 45
June Mejlgaard Jensen
Adm. direktør
   40 11 02 96
Azets Insight A/S
Lyskær 3CD, 2730 Herlev
  www.atb.as

Firma

Azets
Lyskær 3CD
2730 Herlev, Danmark

  70 27 31 30

https://www.azets.dk/hr/

Modtag nyheder fra Azets på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire