Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/11-23   -   Pressemeddelelse

Gaver til medarbejderne uden skattesmækSkatteekspert giver gode råd om, hvordan virksomhedens julegave ikke skal blive et økonomisk problem for de ansatte

Julen står snart for døren, og så vil de fleste virksomheder gerne belønne deres medarbejdere med en gave. Ikke mindst i en tid med fuld beskæftigelse, hvor det er vigtigt at kunne holde på- eller tiltrække sine ansatte.

Men så er det vigtigt at kende de nøjagtige regler for, hvor meget og hvordan gaverne skal gives. Ellers kan det, der skulle være en god oplevelse, i stedet ende med et ’skattesmæk’ for den ansatte. I 2023 er grænsen for en skattefri julegave sat til 900 kroner, mens beløbet for et helt år er på 1300 kroner.

Gavebevis er en god idé
Et gavekort ville være en nærliggende mulighed, så de ansatte selv kunne vælge, hvad de får. Men skattemæssigt er det en dårlige idé, da gavekort sidestilles med løn og derfor beskattes fuldt ud.

Derfor kan gavebeviser i stedet for være en god idé, forklarer skatteekspert Henrik Volden fra konsulenthuset Azets.
- Gavebeviser, så man får mulighed for at vælge fra en liste bestemt af arbejdsgiveren, kan gives uden beskatning, når man holder sig inden for de gældende grænser for beløbene. Gavebeviserne kan også gælde til bestemte restauranter eller kroophold – men de må under ingen omstændigheder kunne byttes til andre ydelser eller penge, siger Henrik Volden.

Han opfordrer virksomhederne til at kontakte Azets, deres revisor eller brancheorganisation, hvis de bare er det mindste i tvivl.
- Anerkendelsen af medarbejdernes indsats skal jo gerne foregå på en måde, så hverken virksomheden eller den ansatte utilsigtet fanges i en skattefælde. Man kan også orientere sig på hjemmesiden skat.dk. forklarer Henrik Volden.

Fakta om de typiske gaveformer
 Lejlighedsgaver: Gaver i form af naturalier (såkaldte tingsgaver og ikke kontanter) i anledning af private begivenheder som for eksempel runde fødselsdage, bryllupper, fødsel og lignende begivenheder beskattes ikke, hvis gaven er af mindre værdi og i øvrigt passer til anledningen. En sædvanlig gave til andre lejligheder, der har tilknytning til privatsfæren, såsom færdiggørelse af uddannelse eller overgang til pension, er i praksis anset som en lejlighedsgave. Værdien af lejlighedsgaver skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.300 kr. (2023)

 Jubilæer og andre arbejdsrelaterede mærkedage: Gaver til jubilæer og andre arbejdsrelaterede begivenheder anses ikke som skattefri lejlighedsgaver og er som udgangspunkt skattepligtige for medarbejderen, medmindre de særlige regler for jubilæums- gratialer kan anvendes. Derfor anses værdien af gaven for at være omfattet af bagatelgrænsen for private goder på 1.300 kr. (2023)

 Gavebeviser og gavekort: Et gavekort sidestilles med en pengeløn, og kan af den grund ikke gives skattefrit. Derfor kan gavebeviser være en mulighed for en skattefri julegave, hvis de giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvor indholdet på listen er bestemt af arbejdsgiveren. Det gælder også̊ gavebeviser til oplevelser, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.Relevant information

Se mere på Azets.dk
www.azets.dk


Billeder


Pressekontakt

Jørgen Bærentzen
Senior Manager, Marketing+partnere
  40 17 87 45
Bureau for Azets
Lindskov Communication
  70 26 19 79

Firma

Azets
Lyskær 3CD
2730 Herlev, Danmark

  70 27 31 30

https://www.azets.dk/hr/

Modtag nyheder fra Azets på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire